Рішення № 48 від 24.11. 2015 р.

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24 листопада 2015р.                                                                           м. Хмельницький

 

              Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Кузняка А.А., Стьопіна О.Ю., Желіхівського О.М., Дем’янової О.В. розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № видане 12.10.2011р. Рівненською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Славута, Хмельницької області)

 

встановила:

 

На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 28.09.2015 року про несплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2015 рік адвокатом 1.

Проведеною перевіркою встановлено, що адвокат 1 не сплатив до 31.01.2015р. щорічного внеску за 2015 рік, крім того встановлено, що адвокат не сплатив внески й за попередні роки.  

            Адвокату 1 було направлено копії подання та пропозицію надати пояснення по суті подання. 

Станом на момент розгляду справи адвокат 1 сплатив внески лише за один рік, пояснень по суті подання не надав, будь-яких доказів стосовно суті подання також не надано. Жодних доказів поважності причин несплати внесків в установлені строки, адвокат не надав, на засідання комісії не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений.

            Обговоривши подання, матеріали перевірки, комісія вважає, що в діях адвоката 1 вбачається дисциплінарний проступок.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (надалі Положення), яким передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.01 поточного року, порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення.

Оскільки, адвокат 1 у встановлені строки внески не сплатив, то його дії є дисциплінарним проступком.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  видане 12.10.2011р. Рівненською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Славута, Хмельницької області) до дисциплінарної відповідальності, застосувавши до нього стягнення у вигляді попередження.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                      В.Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                О.Т. Тарадай