Рішення № 47 від 13.08.2018 року

РІШЕННЯ___

 

        13 серпня 2018 р.                                                                                           м. Хмельницький

 

       Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати,  у складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Німого С О., членів дисциплінарної палати Дем’янової О.В., Костюка В.В., Тарадай О. Т., Стьопіна О. Ю. розглянула подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії та бездіяльність адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** від 13.07.2012р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності: 32300, Хмельницька область, м. Кам’янець - Подільський , вул.. Північна буд.90А/1, кв. ***)

 

Встановила:

 

              На адресу КДКА Хмельницької області  надійшла  скарга РАХО  про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік.

Адвокат, отримавши повідомлення про наявність подання РАХО надала копію квитанції на підтвердження сплати нею 22.05.2018 року про сплату щорічного внеску. При цьому пояснила, що 14.03.2017 року в неї народилася дитина , в зв’язку з чим вона певний період не працювала та мала скрутне матеріальне становище, відтак, не мала змоги вчасно сплатити щорічний внесок, просить відмовити в задоволенні подання РАХО.

Приписами ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що є дисциплінарним проступком.

Згідно ст.. 33 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

            Відповідно до ст.. 41  ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.

Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.

Враховуючи викладене, ДП КДКА Хмельницької області приходить до висновку про поважність адвокатом пропуску понад 3 місячного строку сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік у зв’язку з чим необхідно відмовити в притягненні  адвоката до дисциплінарної відповідальності та закрити дисциплінарну справу.

На підставі викладеного та в силу вимог ст.41 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  ДП КДКА Хмельницької області, -

 

                                                                 вирішила :

Дисциплінарну справу відносно  адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** від 13.07.2012р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності: 32300, Хмельницька область, м. Кам’янець - Подільський , вул.. Північна буд.90А/1, кв. ***) закрити.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Сірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий