Рішення № 49 від 15.08.2017 р.

РІШЕННЯ

 

15 серпня 2017 р.                                                                         м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови КДКА Прядуна В.Б., голови палати Свірневської Н.В., в.о. секретаря палати Кузняка А.А., членів палати Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., розглянувши скаргу Особи_1 на дії адвокатів з числа керівництва та членів Ради адвокатів Рівненської област,

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області з ВКДКА надійшла скарга Особи_1 на дії адвокатів з числа керівництва та членів Ради адвокатів Рівненської області. У скарзі йдеться про те, що 29 грудня 2015 р. Особа_1 склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про успішне складання іспиту, після чого звернувся із заявою та додатками до неї до Ради адвокатів Рівненської області про видачу йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.

10 червня 2016 р. Рада адвокатів Рівненської області прийняла рішення про видачу йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. В той же день він сплатив щорічний внесок на забезпечення адвокатського самоврядування.

15 серпня 2016 р. Особа_1 звернувся до Ради адвокатів Рівненської області з проханням видати йому рішення Ради адвокатів Рівненської області від 10 червня 2016 р., однак отримав рішення від 1 липня 2016 р.

Це рішення Особа_1 оскаржив до Ради адвокатів України, яка 13 вересня 2016 р. скасувала рішення Ради адвокатів Рівненської області від 1 липня 2016 р.

20 жовтня 2016 р. Особа_1 повторно звернувся до Ради адвокатів України зі скаргою на дії Ради адвокатів Рівненської області по недопуску його до професії.

2 листопада 2016 р. Рада адвокатів Рівненської області прийняла рішення про допущення Особи_1 до складання Присяги адвоката України виготовила свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 12 листопада 2016 р.

17 листопада 2016 р. Рада адвокатів України, звернувши увагу на неналежне оформлення документів, зобов’язала їх перевидати, що і було зроблено.

Також на думку Особи_1 Рада адвокатів Рівненської області порушила його право на участь у роботі органів адвокатського самоврядування, оскільки за її рішенням від 30.01.2016 р. приймати участь у зборах адвокатів Рівненської області та Конференції мали право лише адвокати, відомості про яких включено в ЄРАУ у Рівненській області станом на 17 листопада 2016 р. Лише завдяки втручанню Ради адвокатів України сприски адвокатів були уточнені станом на 3 лютого 2107 р. і в такий спосіб права Особи_1 були поновлені.

Таким чином, Особа_1 вважає, що діями Ради адвокатів Рівненської області було порушено його права.

Адвокати – члени Ради адвокатів Рівненської області Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особою_5, Осба_6 надали свої письмові пояснення, в яких наголосили на відсутності в їх діях будь-яких дисциплінарних проступків.

Пояснили, що звернулись до Ради адвокатів України з метою отримання роз’яснень щодо тих дій, які мала вчинити Рада адвокатів Рівненської області за заявами Особи_1 про видачу йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування з урахуванням наявності інформації про те, що Особа_1 притягується до кримінальної відповідальності правоохоронними органами АР Крим.

Отримавши відповідь з Ради адвокатів України про можливість видачі документів, на найближчому засіданні прийняли відповідне рішення про видачу Особі_1 свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення.

Підкреслили, що не вступали з Особою_1 у відносини як адвокати.

Акцентували увагу на те, що рішення Радою адвокатів Рівненської області приймаються колегіально, що виключає дисциплінарну відповідальність адвокатів – членів Ради.

Особа_7 пояснень не надав, хоча копію скарги отримав.

В результаті проведеної перевірки скарги Особи_1, наданих ним документів, а також пояснень членів Ради адвокатів України вбачається, що підстав для порушення дисциплінарного провадження немає.

Згідно ст. 40 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Відповідно, кожна сторона дисциплінарного провадження має довести підстави своїх вимог та заперечень.

З урахуванням засади змагальності, слід прийти до висновку, що у скарзі Особи_1 не наведено достатньо обставин, які б вказували на вчинення конкретного дисциплінарного проступку конкретними особами.

У відповідності до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є:

1) порушення вимог несумісності;

2) порушення присяги адвоката України;

3) порушення правил адвокатської етики;

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

У скарзі не зазначено, який саме вид дисциплінарного проступку з їх вичерпного переліку, наведеного в ст. 34 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», вбачає Особа_1 в обставинах, викладених в його скарзі.

Перевірка скарги також не дає підстав для визначення того, про який вид дисциплінарного проступку йдеться.

При цьому слід прийняти до уваги норми Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, що регулюють обов’язки членів органів адвокатського самоврядування. Зокрема, за ст. 65. Правил адвокатської етики адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, зобов’язані неухильно виконувати свої повноваження згідно законодавства, приймати участь в роботі органів адвокатського самоврядування, до яких їх обрано, дотримуватись вимог закону та рішень З’їзду, актів РАУ, НААУ, не допускати дій чи бездіяльності, що завдають шкоди адвокатурі в цілому, або блокують роботу окремих органів адвокатського самоврядування.

Представляється, що зазначений обов’язок не було порушено, оскільки члени Ради адвокатів Рівненської області неухильно виконували свої повноваження згідно законодавства, приймали участь в роботі органів адвокатського самоврядування, до яких їх обрано, дотримувались вимог закону та рішень З’їзду, актів РАУ, НААУ, не допустили дій чи бездіяльності, що завдають шкоди адвокатурі в цілому, або блокують роботу окремих органів адвокатського самоврядування.

Рішення Ради адвокатів Рівненської області були прийняті в межах її повноважень та в спосіб, передбачений законом. Після того, як Рада адвокатів України висловила свою думку стосовно питання Особи_1, діяльність та рішення Ради адвокатів Рівненської області повністю відповідали позиції Ради адвокатів України.

Крім того, у відповідності до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Приймаючи за основу принцип дисциплінарної відповідальності, закладеній в цій нормі, слід прийти до висновку про те, що скасування Радою адвокатів України рішення Ради адвокатів Рівненської області не є само по собі підставою для висновку про наявність дисциплінарного проступку.

Також важливо те, що дисциплінарна відповідальність є відповідальністю індивідуальною. Адвокат може нести відповідальність тільки за свої власні дії чи бездіяльність. Ті випадки, коли на адвоката покладається відповідальність за дії інших осіб, чітко та вичерпно зазначені в Правилах адвокатської етики (наприклад, відповідальність адвоката та порушення Правил адвокатської етики, вчинені його помічником).

По своїй суті скарга Особи_1 не стосується конкретних адвокатів, а фактично представляє собою оскарження колегіального органу – юридичної особи.

Тому не може бути відповідальності кожного окремого адвоката з числа членів Ради адвокатів Рівненської області за колегіальні рішення цього органу.

Отже, перевірка скарги виявила відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи за скаргою Особи_1 на дії адвокатів з числа керівництва та членів Ради адвокатів Рівненської області.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                                     _________(В.Б. Прядун)

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                         _________(Н.В. Свірневська)

 

В.о. секретаря дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                         _________(А.А. Кузняк)