Рішення № 4 від 15.03.2019 року

15 березня 2019 р.                                                                                          м. Хмельницький

РІШЕННЯ № 4

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати,  у складі  голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Німого С.О, членів дисциплінарної палати Федорова В, Тарадай О. Т., Стьопіна О. Ю., Костюка В,В. розглянула дисциплінарну справу порушену за поданням судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області Особа_1 на дії та бездіяльність адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, від 19.10.1993р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності: 32 500 Хмельницька область, Віньковецький район, смт. Віньківці вул. Соборної України, буд. **, кв. **).

Встановила:

            Дисциплінарну справу відносно адвоката порушено за поданням судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області Особа_1 оскільки в діях останього є ознаки дисциплінарного проступку.

          Із матеріалів дисциплінарної справи убачається наступне.

            У поданні суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області вказує,  що згідно доручення № 022-0001371 Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 24 липня 2018 року  адвоката призначено для надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні № 12018240100000081 від  02 квітня 2018 року.

21 грудня 2018 року адвокат надіслав до Дунаєвецького районного суду клопотання про заміну його на іншого адвоката зазначаючи, що на даний момент не може здійснювати адвокатську діяльність через незадовільний стан здоров’я а також в зв’язку з тим, що в нього з 01. 01. 2019 року закінчується строк дії контракту з Центром БВПД.

22 грудня 2018 року адвокат в судове засідання не з’явився.

Суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області Особа_1 вважає, що адвокат не належно виконує свої обов’язки, що призводить до затягування розгляду кримінального провадження.

Перевіривши всі обставини, викладені суддею Дунаєвецького районного суду Хмельницької  області Особа_1 в поданні від 15.01.2018 р., на дії та бездіяльність адвоката ДП КДКА Хмельницької області прийшла  до висновку про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, оскільки в діях адвоката є склад  дисциплінарного проступку.

Згідно статті 21 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики. 

            Відповідно до статті 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є в тому числі  невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

 Згідно статті 44 Правил адвокатської етики адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

Так, 21 грудня 2018 року  адвокат надіслав до Дунаєвецького районного суду  клопотання про заміну його на іншого адвоката в зв’язку з поганим станом здоров’я, однак,  на підтвердження вказаних обставин будь - яких доказів, окрім довідки, що він звертався до Дашківецької амбулаторії , 4. 12; 7.12. та 19 12. адвокат суду не надав. Відкласти розгляд справи на іншу дату в зв’язку з поганим станом здоров’я адвокат в своєму клопотанні також не просив.

В 2018 році  Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області уклав з адвокатом контракт №  61 від 01. 02. 2018 р. ( надалі - Контракт).

Згідно пп. 5.1., 5.2. Контракту,  адвокат зобов’язався надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному  обсязі та у визначені строки,  дотримуватися вимог  Конституції України, Законів України «Про безоплатну правову допомогу», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інших актів законодавства, стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, виконувати обов’язки відповідно до Правил адвокатської етики, регламенту Центру.

 Згідно доручення № 022-0001371 Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 24 липня 2018 року  адвоката призначено для надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні № 12018240100000081 від  02 квітня 2018 року. Дане доручення діє до: закриття кримінального провадження, закінчення останнього судового провадження з перегляду судових рішень; використання всіх національних засобів правового захисту, про що прописано в п. 3 у вказаному вище дорученні. Отже, посилання адвоката на закінчення  дії Контракту не є  підставою для  заміни його на іншого адвоката

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 54 КПК України відмова від захисника або його заміна повинна відбуватися виключно в присутності захисника після надання можливості для конфіденційного спілкування. Така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії.

Дії адвоката призвели до не виправданого затягування розгляду судової справи, що є порушенням ст.. 44 Правил адвокатської етики.

На підставі викладеного, ДП КДКА Хмельницької області приходить до висновку, що своїми діями адвокат скоїв дисциплінарний проступок.

На підставі викладеного та в силу вимог ст. 33, 34, 41 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ДП КДКА Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

1. Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, від 19.10.1993р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності: 32 500 Хмельницька область, Віньковецький район,смт.Віньківці вул.. Соборної України, буд. **, кв. **) до дисциплінарної відповідальності у виді попередження.  

2. Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії Хмельницької області                                                                               В. Б. Прядун  

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                     Н. В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С. О. Німий