Рішення № 50 від 13.08.2018 року

Р І Ш Е Н Н Я

13 серпня 2018р.                                                                                                    м. Хмельницький   

                                                        

            Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря Німого С.О., членів палати Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., Тарадай О.Т., Костюка В.В., за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** від 25.06.2012р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд.45 офіс ***)

 

встановила:

 

            Із  матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що згідно подання Ради адвокатів Хмельницької області адвокат не сплатив до 31.01.2018р. щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018р.

            Рішення про порушення дисциплінарної справи було направлено адвокату із повідомленням про призначення справи до розгляду. Поштове відправлення повернулося у зв’язку із закінченням терміну зберігання. На засідання дисциплінарної палати адвокат не з’явився, письмового пояснення не надіслав. Щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018р. не сплатив.

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

У відповідності до ч.2 ст.12 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

             Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування згідно якого встановлено професійний обов’язок сплачувати щорічні внески адвокатами країни та розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Строк сплати щорічного внеску встановлений до 31 січня поточного року.

            Адвокат до 31.01.2018р. щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік не сплатив, вказані внески ним не сплачені і на день розгляду дисциплінарної справи. Зазначені дії адвоката є порушенням строків сплати внесків більше ніж на три місяці, отже є дисциплінарним проступком.

Враховуючи, що дисциплінарний проступок скоєний адвокатом є грубим порушенням Правил адвокатської етики, дисциплінарна  палата вважає, що дисциплінарне стягнення яке слід застосувати має бути у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

            Керуючись п.3 ч.1 ст.31, п.6 ч.2 ст.34,  ст.ст. 40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

 

в и р і ш и л а :

 

            Притягнути адвоката, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** від 25.06.2012р. видане КДКА Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності згідно відомостей ЄРАУ: м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд.45 офіс ***, до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці з 13.08.2018 року по 13.11.2018 рік.

             Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                             Н.В. Свірневська.

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                            С.О. Німий.