Рішення № 50 від 24.11.2015 р.

РІШЕННЯ

24 листопада 2015р.                                                                             м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря Тарадай О.Т., членів палати Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Кузняка А.А., Желіхівського О.М., розглянула заяву заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майора податкової міліції ОСОБА 1  на дії адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № , видане Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- 29000 м.Хмельницький, вул. ******)

в с т а н о в и л а:

            На розгляд дисциплінарної палати надійшла заява заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майора податкової міліції ОСОБА 1 на дії адвоката 1. Суть заяви полягає в тому, що адвокат 1 має в себе на зберіганні первинні бухгалтерські документи ТОВ «Венус Україна», які не видає слідству і які необхідні для проведення досудового розслідування. Вважає, що в діях адвоката є склад дисциплінарного проступку і просить притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Скаржник вважає, що первинні бухгалтерські документи не складають адвокатської таємниці, не можуть носити характер конфідиційної інформації, яку не може розголошувати адвокат.

            Копія заяви та доданих до неї документів була направлена адвокату 1, який надав пояснення та долучив документи, всього на 30 аркушах. Згідно викладеного у поясненнях, в діях адвоката відсутній склад дисциплінарного проступку. Він отримав первинні бухгалтерські документи від директора ТОВ «Венус Україна» ( надалі за текстом Товариство) ще до початку кримінального провадження після того як закінчилась перевірка підприємства контролюючим органом (Городоцькою ОДПА), вказані документи як такі, що набувають статусу адвокатської таємниці, зазначені у  Договорі про надання правової допомоги від 12.05.2014р.( кримінальне провадження зареєстровано е ЄРДР 02.06.2014р.). Тому адвокат має право видати їх на вимогу слідчого лише з письмової згоди клієнта ( ст. 22 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».)

            Ознайомившись із заявою скаржника, поясненнями адвоката, ознайомившись із доданими документами обома сторонами, дисциплінарна палата вважає, що в діях адвоката відсутній склад дисциплінарного проступку.

            Приписами ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату…про клієнта а також питання з яких клієнт…звертався до адвоката… зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи та відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. …Документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта…Адвокат зобов’язаний забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення».   Згідно Договору про надання правової допомоги укладеного 12.05.2014р. між адвокатом 1 та  ТОВ «Венус Україна» в особі директора ОСОБА 2, сторони домовились що адвокату передається  необхідна для належного виконання доручення клієнта документація, включаючи оригінали первинних документів. Після отримання документів адвокат бере на себе зобов’язання забезпечити конфіденційність та дотримання вимог ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо захисту адвокатської таємниці, включаючи документи і відомості одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності за цим договором ( абзаці 6,7 зверху). Приписами вказаного Договору ( 3 абз.зверху) передбачено, що адвокат здійснює представництво інтересів ТОВ «Венус Україна» в цивільному, господарському, адміністративному  і в кримінальному проваджені. Адвокат 1 здійснював представництво інтересів Товариства як в адміністративному провадженні, так і в кримінальному, захищаючи інтереси директора Товариства.

            Отже, уклавши Договір про надання правової допомоги із Товариством, відомості, що стали відомі адвокату, документи, що були отримані ним під час надання правової допомоги мають статус адвокатської таємниці і адвокат гарантував клієнту зберігання такої таємниці.

            Приписами ст.23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» заборонено вимагати від адвоката надання відомостей, що є адвокатською таємницею крім випадків коли особа яка довірила збереження такої таємниці звільнить адвоката від такого обов’язку  (письмова заява-ст.22 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), забороняється будь-яке втручання і перешкоди  здійсненню адвокатської діяльності, забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням  адвокатської діяльності, забороняється притягати адвоката до кримінальної чи іншої відповідальності або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом. Дія принципу конфіденційності не обмежена у часі ( ст.10 Правил адвокатської етики). Адвокатську таємницю адвокат зобов’язаний зберігати і після закінчення дії Доручення ( ст.22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську таємницю» ст.22 Правил адвокатської етики)

            Аналогічні вимоги передбачені і приписами Правил адвокатської етики ( ст.6 ч.1-3, ст. 10, ст. 14,15).

            Враховуючи, що заява про притягнення адвоката надійшла  в межах кримінального провадження, доречно звернутися до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. Так, ст. 290 ч.6 КПК України передбачає: «Сторона захисту має право не надавати прокурору доступ до будь-яких матеріалів, які можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.»

            Таким чином законодавець, в тому числі на рівні кримінально-процесуального закону дозволяє адвокату не надавати матеріали (документи) стороні обвинувачення які на думку адвоката навіть! можуть бути підтвердженням  винуватості свого клієнта.

            Приписами ч.1 ст.33 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав передбачених цим законом.» Приписами ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Частиною другою вказаної статті закону передбачено що є дисциплінарним проступком, а саме:- порушення вимог несумісності, порушення присяги адвоката України, порушення правил адвокатської етики, розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, невиконання рішення органів адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката , передбачених законом.

            Отже, виходячи із наведеного, в діях адвоката відсутні ознаки дисциплінарного проступку і як наслідок неможливо притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

            Дисциплінарна палати звертає увагу на те, що як би адвокат видав документи які зобов’язався зберігати як адвокатську таємниці без письмової згоди клієнта він підлягав би притягненню до дисциплінарної відповідальності.

            У здійсненні адвокатської діяльності адвокат проявив  мужність, принциповість як того вимагають приписи ст. 6 ч.1-3 правил адвокатської етики та у своїй діяльності дотримувався  вимог закону та Присяги адвоката ( ст. 11 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність).

            Заяву слідчого заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майора податкової міліції ООСБА 1 про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності дисциплінарна палата розцінює як тиск на адвоката у зв’язку із здійсненням ним його професійної діяльності з метою змусити його порушити вимоги закону, що прямо заборонено приписами ч.2 ст. 36 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

            На підставі викладеного керуючись ст.39 ч.1,3 , ст. ст.11, 22,23, 33ч.1; 34 ч.1,2; 36 ч.2; ЗУ «про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.ст.6,10,14,15 Правил адвокатської етики дисциплінарна палата

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            Відмовити в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката 1, свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльністю №, видане Тернопільською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000 м.Хмельницький, *******.

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В.Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                               О.Т. Тарадай