Рішення № 51 від 06.10.2016

Р І Ш Е Н Н Я

 

06 жовтня  2016р.                                                                                м. Хмельницький

 

           Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, в складі голови палати Свірневської Н.В., членів палати Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарну справу порушену за поданням Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 23.01.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – Хмельницька обл, смт. Летичів, вул. ***, -

 

встановила:

 

На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 16.05.2016р. про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік. адвокатом_1.

Рішенням № 28 від 30.08.16р. було порушено дисциплінарну справу щодо адвоката_1.

Адвокату на робоче місце, зазначене у реєстрі, було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення та копія рішення про порушення дисциплінарної справи.

Поштова кореспонденція повернулася із відміткою про відсутність адвоката за зазначеною адресою.

Вважається, що адвокат повідомлений, оскільки кореспонденція направлялася за адресою адвоката зазначеною в ЄРАУ.

Станом на момент розгляду справи письмові пояснення адвокат не надав, відомостей про сплату внесків комісії не надходило.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (надалі Положення), яким передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.01 поточного року, порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення.

Оскільки, адвокат_1 у встановлені строки внески не сплатив, то його дії є дисциплінарним проступком.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Притягнути адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 23.01.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – Хмельницька обл, смт. Летичів, вул. ***  до дисциплінарної відповідальності, застосувавши до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк шість місяців.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                       В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати      

КДКА Хмельницької області                                                                            Н.В. Свірневська                                                            

 

Секретар  дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                            О.Т. Тарадай