рішення № 51 від 24.11.2015 р.

РІШЕННЯ

24 листопада 2015р.                                                                                       м.    Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря Тарадай О.Т., членів палати Стьопіна О.Ю., Стасишина А.Л., Дем’янової О.В., Желіхівського О.М. розглянула скаргу ОСОБА 1 на дії адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 23.07.2010р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Хмельницький, вул. *********),

встановила:

На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга ООСБА 1 на дії адвоката 1. Ксерокопія скарги із доданими до неї документами була надіслана адвокату за адресою здійснення адвокатської діяльності. Станом на 24.11.2015р. адвокат не надав письмових пояснень на скаргу.

У свій скарзі скаржник вказує, що адвокат 1 за час роботи в ТОВ «Хмельницька універсальна компанія» (надалі - Підприємство) мав повний доступ до установчих та інших конфіденційних документів Підприємства. Також скаржник повідомляє, що йому стало відомо про те, що 26.06.2015 р. адвокат 1 звернувся до теперішнього юриста ПСП «Агрофірма «Берегиня» (надалі - Агрофірма) ОСОБА 2 з пропозицією за грошову винагороду надати послуги адвокату 1 всупереч інтересам Агрофірми та її засновників будь-якими методами (шляхом шантажу, скориставшись похилим віком, слабким здоров’ям ОСОБА 3 - директора та співзасновника Агрофірми) примусити ООСБА 3 підписати наказ щодо виведення ОСОБА 1 (співзасновника Агрофірми) зі складу учасників Агрофірми. На думку скаржника, в результаті реалізації свого плану, адвокат 1 мав намір заволодіти нерухомим та іншим майном Агрофірми. Скаржник вважає, що адвокат 1 порушив присягу адвоката, правила адвокатської етики та розголосив адвокатську таємницю. ОСОБА 1. у скарзі інформує, що відповідну заяву він подав до правоохоронних органів. Просить дисциплінарну палату позбавити адвоката права на заняття адвокатською діяльністю.

Скарга ОСОБА 1 не підлягає задоволенню у зв’язку з відсутністю доказів, які б свідчили про грубе порушення адвокатом присяги адвоката України, а також порушення останнім правил адвокатської етики. З матеріалів скарги та додатків до неї слідує, що адвокат 1 працював на посаді юрисконсульта Підприємства з 08.10.2004 р. а з 20.07.2009р. по 22.01.2010 р. був на посаді заступника директора з правової роботи та економічної безпеки Підприємства. адвокат 1 був представником за довіреністю Підприємства у справі за позовом до Агрофірми щодо визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки дійсним та визнання за Підприємством права власності на земельну ділянку площею 48,8 га. Позов Підприємства був задоволений повністю.

Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокату 1 23.07.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ***. Саме тоді адвокат 1 прийняв присягу адвоката та на нього поширились Правила адвокатської етики і Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Адвокатською таємницею відповідно до ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю.

Оскільки на момент отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у адвоката 1 довіреность від Підприємства втратила чинність, на Підприємстві не працював, угода про надання правової допомоги між адвокатом 1 зі скаржником та з Підприємством відсутня, тому твердження скаржника про начебто порушення Правил адвокатської таємниці, користуючись конфіденційною інформацією, набутою за час роботи на Підприємстві - є безпідставними.

Окрім того, до компетенції дисциплінарної палати Хмельницької обласної КДКА не входять функції, якими наділені правоохоронні органи щодо дослідження аудіо диску на предмет визнання його в якості доказу та з’ясування інформації, яка викладена у скарзі ОСОБА 1 (наче б то намір адвоката 1 задовільнити свої особисті інтереси та неправомірним шляхом заволодіти чужим майном).

Приписами ст. 36 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у отому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх під став... Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката...»

Скарга особа 1 не містить відомостей наявності у діях адвоката 1 ознак дисциплінарного проступку, тому у порушені дисциплінарної справи слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 36, 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата,

в и р і ш и л а:

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***, видане 23.07.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький ******).

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                             В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Н.В, Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 О.Т. Тарадай