Рішення № 51 від 27.09.2018 року

РІШЕННЯ № ___

 

           27 вересня 2018 р.                                                                                                   м. Хмельницький

 

           Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Костюка В.В. у присутності голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. розглянувши дисциплінарну справу відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 7.11.2008 р. Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

           На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 7.11.2008 р. Хмельницькою обласною КДКА) за порушення понад 3 місяці строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 р.

           Адвокат сплатив внесок 2 травня 2018 р. Пояснив це тим, що З 22 по 27 квітня 2018 р. знаходився за межами м. Хмельницького, 28, 29, 30 квітня 2018 р. були вихідними (святковими) днями і тому сплативши внесок 2 травня 2018 р. не прострочив граничний термін сплати. Також вказав про важкий матеріальний стан, наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

           Встановлено, що згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст. 34 ч. 2 п. 6 вищевказаного Закону).

           Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012 р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

           Статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено види дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарного проступку адвокатом, а саме: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

           Таким чином, на виконання частини 7 статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», саме рішеннями З’їзду адвокатів України від 17.12.2012 року та від 20.11.2014 року встановлено обов’язок всіх адвокатів сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та відповідальність за несплату внесків з визначенням видів дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися відповідно до статті 35 Закону.

           Отже, несплата адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є одночасно невиконанням рішень органу адвокатського самоврядування та порушенням Правил адвокатської етики, що є порушенням статті 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 62 Правил адвокатської етики, та відповідно до пунктів 3, 6 частини 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є дисциплінарним проступком.

           Твердження адвоката про те, що граничний строк сплати внесків закінчується 1 травня 2018 р. не може бути прийнято до уваги, оскільки цей строк встановлено до 31 січня 2018 р. та не допускає будь-якого прийнятного терміну порушення.

           Адвокат не сплатив щорічний внесок в строк, що не перевищує трьох місяців, чим скоїв дисциплінарний проступок, що тягне за собою притягнення до дисциплінарної відповідальності.

           Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

 

В И Р І Ш И Л А :

 

           1. Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 7.11.2008 р. Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.

           2. Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

           Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

           комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

           Голова дисциплінарної палати

           КДКА Хмельницької області                                                                                Н.В. Свірневська

 

           Секретар дисциплінарної палати

           КДКА Хмельницької області                                                                               С.М. Німий