Рішення № 52 від 27.09.2018 року

РІШЕННЯ № ___

 

27 вересня 2018 р.                                                                                                   м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Костюка В.В. у присутності голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. розглянувши дисциплінарну справу відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 1.08.2011 р. Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 1.08.2011 р. Хмельницькою обласною КДКА) за порушення строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 р.

Встановлено, що згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст. 34 ч. 2 п. 6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02. 2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від 4-5 липня 2014 р.), яким передбачено професійний обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року у визначеному даним Положенням порядку (п.п. 2.1., 2.5.).

Адвокат не сплатив щорічний внесок за 2018 рік на рахунок НААУ та Ради адвокатів Хмельницької області ні у встановлені законодавством строки, ні пізніше.

Поштова кореспонденція, направлена на адресу адвоката, повернулась у зв’язку з відсутністю договору на доставку, будь-яких пояснень не надав.

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012 р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

Статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено види дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарного проступку адвокатом, а саме: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

Таким чином, на виконання частини 7 статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», саме рішеннями З’їзду адвокатів України від 17.12.2012 року та від 20.11.2014 року встановлено обов’язок всіх адвокатів сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та відповідальність за несплату внесків з визначенням видів дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися відповідно до статті 35 Закону.

Отже, несплата адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є одночасно невиконанням рішень органу адвокатського самоврядування та порушенням Правил адвокатської етики, що є порушенням статті 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 62 Правил адвокатської етики, та відповідно до пунктів 3, 6 частини 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є дисциплінарним проступком, який може розцінюватися як грубе порушення правил адвокатської етики.

Пунктом 2 частиною 1 статті 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено такий вид дисциплінарної відповідальності як зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Підстави застосування даного виду дисциплінарного стягнення визначені статтею 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.

Адвокат не сплатив щорічний внесок в строк понад три місяці, чим скоїв дисциплінарний проступок, що тягне за собою притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Притягнути адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 1.08.2011 р. Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на шість місяців.

            2. Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                Н.В. Свірневська

 

            Секретаря дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                С.М. Німий