Рішення № 53 від 03.12.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я №______

03 грудня 2020 року                                                                                місто Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати Свірневської Н. В. (голова палати), Німого С. О. (секретар палати), Дем'янової О. В., Костюка В. В., Стьопіна О. Ю., Тарадай О. Т.; та Голови КДКА Хмельницької області Прядуна В. Б., розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 15.06.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА) за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заслухавши повідомлення члена дисциплінарної палати КДКА Дем’янової О.В. про результати перевірки,

 

ВСТАНОВИЛА

 

Процедура розгляду скарги

18.05.2020 р. на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга  Особа_1 на дії адвоката  

11.06.2020 р. скарга передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області.

Головою дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Свірневською Н.В. доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’яновій О.В. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі.

15.06.2020 р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Дем’янова О.В. звернулась до адвоката   із повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання пояснень по суті скарги, наданням копії скарги та доданих до неї матеріалів рекомендованим листом, надісланим на  адресу, вказану в ЄРАУ.

Лист повернувся у зв’язку із тим, що адресат відсутній за вказаною адресою.

17.07.2020 р. член дисциплінарної палати Дем’янова О.В. подала на розгляд дисциплінарної палати скаргу, довідку та матеріали перевірки.

17.01.2020 р. за результатами розгляду скарги (подання) щодо поведінки адвоката  , довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі дисциплінарної палати прийняла рішення № 4, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката  , за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення присяги адвоката та правил адвокатської етики.

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У скарзі йдеться про те, що адвокат  , представляючи інтереси потерпілих у кримінальному провадженні про обвинувачення  Особа_1 за ч. ч. 1, ст. 286 КК України у Волочиському районному суді, 14 травня 2020 р. в судове засідання не з’явився, разом з тим і не подав заяву про самовідвід, хоча рішенням КДКА Хмельницької області від 13.01.2020 р. право на заняття адвокатською діяльністю останнього було зупинене строком на один рік, тобто до 12.01.2021 р.

Окрім цього 6.02.2020 р. адвокат   прийняв участь в судовому засіданні Волочиського районного суду Хмельницької області як представник потерпілих у справі № 671/***/16-к.

Крім того, ухвалою Кам’янець-Подільського міськрайонного суду від 11.03.2020 р. у справі № 676/****/18 адвоката   було відведено.

Відповідно до змісту постанови Віньковецького районного суду Хмельницької області від 19.03.2020 р. по справі № 670/***/19 згідно Єдиного реєстру судових рішень, адвокат   представляв інтереси потерпілого у той час, коли право на заняття адвокатською діяльністю було зупинене.

У лютому місяці поточного року адвоката   також було відведено від участі у кримінальному провадженні суддею Хмельницького міськрайонного суду Трембачем О.Л.

 

До скарги додано ксерокопію ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 6 лютого 2020 р., ухвалу Кам’янець-Подільського міськрайонного суду від 11.03.2020 р. у справі № 676/****/18 (з Єдиного реєстру судових рішень), постанови Віньковецького районного суду Хмельницької області від 19.03.2020 р. по справі № 670/***/19 (з Єдиного реєстру судових рішень).

Скаржник вважає, що адвокат   своїми діями вчинив грубе, системне та умисне порушення вимог закону, що підриває авторитет адвокатури України.

Просить притягнути адвоката   до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Пояснень адвокат   не надав.

 

Виклад встановлених обставин

Згідно даних ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. ******, 10, оф. 12.

Перевіркою встановлено, що рішенням КДКА Хмельницької області від 13.01.2020 р. право на заняття адвокатською діяльністю останнього було зупинене строком на один рік, тобто до 12.01.2021 р.

В той же час адвокатом  здійснювалась адвокатська діяльність, що полягала у представництві потерпілих у кримінальному провадженні щонайменше 6.02.2020 р. та 19.03.2020 р., в період зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, що підтверджується судовими рішеннями. 

 

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

Ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 1 ч. 1 якої встановлює правило, за яким під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

Ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якій визначено зміст присяги адвоката : «Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов’язки, бути вірним присязі» в частині надання правової допомоги у відповідності до законів України.

Ч. 5 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якій зазначено, що протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати.

Ч. 2 ст. 46 КПК України, згідно якої прямо визначено, що захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

П. 2 ч. 2 ст. 78 КПК України, яким визначено, що особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник або представник також у випадках зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю (зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його анулювання) в порядку, передбаченому законом.

Ст. 80 КПК України, в якій визначено обов’язок захисника заявити самовідвід за наявності обставин, вказаних в ст. 78 КПК України.

Ст. 7 Правил адвокатської етики, яка передбачає, що у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Ст. 42 Правил адвокатської етики, яка визначає, що представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

Ст. 32 Правил адвокатської етики, за якою договір про надання правової допомоги, укладений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, припиняється у разі зупинення та/або анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, крім випадку укладення договору з адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла до висновку, що адвокат    вчинив дисциплінарний проступок, передбачений ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення присяги адвоката та правил адвокатської етики.

Діючи сумлінно, розумно і обачно, адвокат  , мав би повідомити суду про те, що ним було подано відповідну заяву про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю та клопотати про перевірку наявності відповідної відмітки в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Відповідно до ч.2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

ДП КДКА враховує, що порушення, вчинене  , є грубим та систематичним.

Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку, його наслідки, особу адвоката, ДП КДКА вважає за необхідне накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

 

ВИРІШИЛА

 

Притягнути адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 15.06.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме систематичне та грубе порушення присяги адвоката та правил адвокатської етики.

Застосувати до адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 15.06.2010 р. Хмельницькою обласною КДКА) дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                                         В. Б. Прядун

 

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                          Н. В. Свірневська

 

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                    С. О. Німий