Рішення № 53 від 06.10.2016 р.

РІШЕННЯ

 

06 жовтня 2016 р.                                                                                м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., розглянувши скаргу першого заступника прокурора прокуратури Вінницької області на дії адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 25.01.1996 р. Вінницькою обласною КДКА),

 

 

ВСТАНОВИЛА

 

За рішенням Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури О.М. Дроздова на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області була передана дисциплінарна справа за скаргою першого заступника прокурора прокуратури Вінницької області на дії адвоката_1.

У скарзі йдеться про те, що адвокат_1 в ході судового розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Особи_1 чинить протизаконний тиск на суд, сторону обвинувачення, потерпілих, свідків, порушує право свого підзахисного щодо невідкладного та першочергового розгляду в розумні строки кримінального провадження відносно особи, яка утримується під вартою. Крім того, адвокат_1 порушує присягу адвоката та Правила адвокатської етики, вживаючи на адресу суду образи та висловлювання, що принижують честь і гідність суддів. Також зазначено про те, що адвокат_1 своїми діями, зокрема, неодноразовим заявленням відводів суддям, затягує судовий розгляд.

На підтвердження доводів скарги надано копії ряду заяв адвоката_1, процесуальних документів суду та диски із звукозаписом судових засідань.

У своїх поясненнях адвокат_1 доводи скарги заперечив, пояснив, що вважає її надуманою, неправдивою та безпідставною. Скаргу оцінив як вияв помсти за його безкомпромісну і активну позицію по захисту Особи_1 та спосіб усунути його від участі в цій справі. Свої висловлювання в ході розгляду оцінив як законну критику. Надав копії ряду документів.

Дослідивши матеріали дисциплінарної справи, дисциплінарна палата приходить до наступних висновків. Серед іншого в скарзі адвоката_1 міститься вислови про те, що суддя «… звичайно що сформувалась як жорстока і підступна людина…», «… ця суддя є давнім прихильником корупції та беззаконня…», «…суддя є явно особисто, як за моїм переконанням, корупційно чи злочинно заінтересованою в результатах вищеназваної політичної справи…», «… суддя корпоративно, корупційно, якщо не злочинно, заінтересована у подальшому продовженні проводженні по даній справі…», «… все це явно злочинне і організоване негідництво та заінтеерсованість судді в результатах вказаної справи, яка явно що виконує злочинне замовлення …».

Дослідженням звукозапису судового засідання встановлено, що на підтвердження доводів свого клопотання у своєму виступі адвокат_1, серед іншого, використовував такі вирази «… у вас перспективи я не бачу ніякої, я переконаний, що вас просто розстріляють…», «… я захистити вас не зможу, не одна людина, а декілька людей вам бажають смерті і я знаю, що так воно і буде…», «… взяли Бога за бороду…», «…у судді підбирають юристів-покидьків…» тощо.

Згідно ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

У відповідності до ст. 43 Правил адвокатської етики представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог цих Правил, не виявляти неповаги до суду (суддів), поводитись гідно і коректно;

В ході судового розгляду справи адвокат не повинен:

2.1. намагатися вплинути на рішення (вирок) суду позапроцесуальними засобами;

2.2. робити свідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин справи;

2.3. подавати суду завідомо неправдиві докази або свідомо брати участь в їх формуванні;

2.4. посилатися в суді на завідомо неправдиві або завідомо викривлені фактичні обставини, або обставини, що завідомо не стосуються предмета спору; або на подані клієнтом докази, стосовно яких йому відомо, що вони є неправдивими, або докази, отримані з порушенням положень цих Правил; а також на особисту обізнаність з обставинами справи, а у виступі в судових дебатах – крім того, на обставини, які не були предметом дослідження під час судового провадження (щодо яких адвокатом не заявлялися клопотання, спрямовані на доказування таких обставин) за винятком загальновідомих фактів;

2.5. порушувати порядок у судовому засіданні, припускатись сперечань з судом та висловлювань, що принижують честь і гідність суду або інших учасників процесу.

Схиляння адвокатом підзахисного, сторін в процесі та свідків до давання завідомо неправдивих пояснень та показань або експертів до надання завідомо неправдивих висновків – категорично забороняється.

Оцінюючи матеріали дисциплінарної справи в сукупності, дисциплінарна палата приходить до висновку, що адвокат_1 в своїх заявах, поданих ним у кримінальному провадженні про обвинувачення Особи_1, та в судових засіданнях припускав вислови, які принижують честь і гідність суду та інших учасників процесу. Твердження, що містяться в скаргах та були висловлені усно, в окремих випадках виходять за межі прийнятної критики і за своїм змістом не можуть вважатися оціночними категоріями.

Таким чином, дисциплінарна палата приходить до висновку, що адвокат_1 вчинив дисциплінарний проступок – порушення правил адвокатської етики.

Разом з тим, дії, котрі складають дисциплінарний проступок, вчинялися до 17.09.2015 р.

У відповідності до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Оскільки з моменту вчинення дисциплінарного проступку – порушення правил адвокатської етики – пройшло більше одного року, дисциплінарна справа підлягає закриттю.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата 

 

ВИРІШИЛА

 

Дисциплінарну справу стосовно адвоката_1 закрити.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                     В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                           О.Т. Тарадай