Рішення № 54 від 0312.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

 

03 грудня 2020 року                                                                  м. Хмельницький.

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови КДКА Прядуна В.Б., членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Костюка В.В., Німого С.О., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В. розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 05.10.2009р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, Хмельницька обл., вул. ********, буд. 3/1), -

встановила:

  1. 17 червня 2020 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшло  подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката   та передана дисциплінарній палаті КДКА Хмельницької області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката  . 

 

  1. Проведення перевірки відомостей наведених у поданні доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюку В.В. 

 

  1. 01.09.2020р. член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. звернувся до адвоката   з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань. 

 

  1. Адвокат    не надав письмові пояснення, а поштова кореспонденція, яка йому направлялась, повернулася.  

 

  1. 03.12.2020 року член дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області адвокат Костюк В.В. подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката  , довідку та всі матеріали перевірки.  

 

9        У  поданні Рада адвокатів Хмельницької області вказує: про не сплату адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020р. Рада адвокатів Хмельницької області направляла адвокату інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску, натомість, адвокат щорічний внесок не сплатив. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 

10    Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів вказано адреса робочого місця та номери засобів зв'язку адвоката: 29000, Хмельницька обл., вул.*********. 3/1.

 

11    Нормативно - правові акти, які підлягають застосуванню: Правила адвокатської етики, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність».

 

12                Мотиви та висновки ДП КДКА:

 

Дослідивши матеріали перевірки, подання, надані документи, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката   наявні ознаки дисциплінарного проступку.

 

 Згідно п.5. ч.1 ст.21, ч.1 ст.57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі - Закон), ст. 65 Правил адвокатської етики, адвокат зобов'язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (Із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від «4-5» липня 2014р., надалі - Положення), яким передбачено професійний обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року у визначеному даним Положенням порядку (п.п.2.1., 2.5.).

Всупереч вимог чинного законодавства адвокат  до теперішнього часу не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік, тобто більше ніж на 3 місяці прострочив сплату такого внеску, чим порушив встановлений Положенням строк сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2020, що є невиконанням рішення органів адвокатського самоврядування та підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

03.06.2020 року на адреси робочого місця адвоката  , зазначені в ЄРАУ, було направлено листи - повідомлення за вих. № 93/0/2-20 та 149 94/0/2-2020 про необхідність сплати щорічного внеску. На зазначені листи адвокат   не відреагував, внесок не сплатив.

Відповідно до ст.34 Закону невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, правил адвокатської етики є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Згідно з п.2.11 Положення щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

Пунктом 2.16. Положення передбачено, що порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Пунктом 2.18. Положення передбачено - у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

 

Таким чином, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області дійшла до висновку, що в діях адвоката   наявні ознаки дисциплінарного проступку – невиконання адвокатом  рішень органів адвокатського самоврядування: п.п.2.1., 2.5. Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (Із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від «4-5» липня 2014р.).

            На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 31, 33-35, 41-42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», - 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Порушити стосовно адвоката   (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 353 від 05.10.2009р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, Хмельницька обл., вул. *******буд. 3/1), дисциплінарну справу. 
  2. Призначити справу до розгляду на 27 січня 2021р. на 15.00 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3. оф. 801.
  3. Відповідно до ч. 3 ст. 31 та ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                         В. Б. Прядун

 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                          Н. В. Свірневська

 

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                    С. О. Німий