Рішення № 54 від 14.12.2015 р.

 

14 грудня 2015р.                                                                                   м.Хмельницький

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області  у складі дисциплінарної палати, у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Дем’янової О.В., Желіхівського О.М., Стьопіна О.Ю., Стасишина А.Л., розглянувши скаргу Адвоката 1 на дії адвоката 2(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №  від 18.06.199р. видане Тернопільською КДКА, робоче місце 46000  м. Тернопіль, вул.)

 

в с т а н о в и л а:

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга адвоката 1 на дії адвоката 2.

            У своїй скарзі адвокат 1 посилається на те, що адвокат 2 організує написання скарг на адвокатів які критикують її (адвокат 2) поведінку, разом із іншими членами КДКА прийняла рішення про виконання нею обов’язків голови КДКА, як в.о. голови КДКА затвердила штатний розпис, який конференцією не приймався, внесла про себе, як керівника КДКА, відомості ЄДР юридичних і фізичних осіб, оголосила печатку, яка є в наявності і знаходиться у скаржника, загубленою, виготовила нову печатку, проводить засідання КДКА  в інших місцях ніж визначених як юридична адреса КДКА, відмовилась від орендованих приміщень, використовує кошти КДКА без затвердженого конференцією кошторису. Це все на її думку складає дисциплінарний проступок за якій просить притягнути адвоката 2 до дисциплінарної відповідальності  із зупиненням права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.

            Вказані вище обставини не підтверджені жодним доказом, до скарги не долучено документів на підтвердження викладеного, натомість скаржник просить провести перевірку КДКА Тернопільської області і лише після проведення перевірки можна отримати докази викладеним обставинам.

       21.10.2015р. Адвокау 1 було направлено листа із проханням надати докази викладеним фактам, 27.10.15р. вказаний лист був отриманий скаржником, однак до 14.12.2015р. на адресу дисциплінарної палати від скаржника не надійшло доказів.

            Діючим законодавством не передбачено повноважень регіональної КДКА перевіряти діяльність іншої регіональної КДКА, отже КДКА Хмельницької області позбавлена можливості збирати докази в такий спосіб. Перевірити вказані у скарзі факти можна лише перевіривши діяльність ( документацію) КДКА Тернопільської області.

            Крім того у відповідності до п. 14.2 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність Затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 13 листопада 2015 р. № 143 у заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено: зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, викладену у заяві (скарзі), перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

            Відповідно до п. 14.3 Положення на підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування. 

            Перевірити викладені у скарзі обставини у спосіб якій пропонує скаржник дисциплінарна палата не має можливості оскільки така перевірка не передбачена діючим законодавством.

       Дисциплінарна палати прийшла до висновку, що відсутні будь-яки докази скоєння адвокатом 2 дисциплінарного проступку.

        Тому керуючись ст.39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 2 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №  від 18.06.199р. видане Тернопільською КДКА, робоче місце 46000  м. Тернопіль, вул.).

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун    

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                 О.Т. Тарадай