Рішення № 54 від 15.08.2017 р.

Р І Ш Е Н Н Я

15 серпня 2017 р.                                                                          м. Хмельницький.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стасишина А.А., Стьопіна О.Ю.,. за участю в.о. секретаря палати Кузняка А.А., голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши скаргу громадянина Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 15.03.2017 р. Радою Адвокатів Хмельницької області, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Трудова, ***) та матеріали перевірки,-

встановила:

            На розгляд Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області надійшла скарга громадянина Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1.

            Проведення перевірки було доручено адвокату Стьопіну О.Ю., який доповів, наступне: на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката_1 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності. Відповідно до витягу з ЄРАУ робоче місце адвоката_1 знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, ***.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката_1, має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

У своїй скарзі Особа_1 вказує, що: «… адвокат_1 отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***, видане 15 березня 2017 року Радою адвокатів Хмельницької області згідно рішення № 2-3.* від 08.02.2017 року.

Водночас з цим, Особа_1 протягом тривалого часу є посадовою особою державного органу, яким є місцевий загальний суд, працює у Хмельницькому міськрайонному суді  секретарем судового засідання і жодного дня не припиняла діяльності на цій посаді…

У випадку не усунення особою у визначений строк обставин несумісності, остання не може бути приведена до присяги, а рада адвокатів регіону скасовує рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською  діяльністю з підстави невідповідності такої особи вимогам, визначеним у статтях 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність…»

Особа_1 вважає, що адвокатом порушено вимоги несумісності, просить притягнути адвоката_1 до дисциплінарної відповідальності.

Адвокату_1 була направлена копія скарги засобами поштового зв’язку та аналогічна копія - електронною поштою, із пропозицією надати пояснення. 

Адвокат_1 надала пояснення, в яких зазначила, що: «… починаючи з січня 2015 року жодних посад які є несумісними з діяльністю адвоката згідно ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ЗУ «Про запобігання корупції» я не займала, що підтверджується копією моєї трудової книжки… Крім того, за весь період моєї трудової діяльності, на будь-яких посадах в Хмельницькому міськрайонному суді я не працювала».

До своїх пояснень адвокат_1 додала копію трудової книжки.

Вважає, що вимоги Особи_1 є безпідставними.

Під час перевірки скарги, був направлений запит до Хмельницького міськрайонного суду з проханням надати інформацію, щодо роботи адвоката_1 у Хмельницькому міськрайонному суді.

Згідно відповіді Хмельницького міськрайонного суду від 26.07.17р. № 24336/17 адвокат_1 не перебувала та не перебуває у трудових відносинах з Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області. Штатним працівником апарату суду, яка прийнята на посаду секретаря судового засідання і в межах визначених чинним законодавством виконує свої повноваження із суддею Трембачем Л.О. є Особа_2.

Згідно повідомлення Ради адвокатів Хмельницької області від 27.07.17р. № 392/2-16, адвокат_1 на момент прийняття рішення про видачу їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (згідно її особистого письмового підтвердження) не займалася діяльністю, яка є несумісною з діяльністю адвоката.

З отриманих під час перевірки відомостей, документів, пояснень адвоката_1, скарги, вбачається, що адвокат Веселовська Л.О. у Хмельницькому міськрайонному суді не працювала та не працює, посад не сумісних з діяльністю адвоката не займає.

На момент отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом_1, обставин несумісності, про які ведеться мова у скарзі, не існувало.

Отже, ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката_1 під час проведення перевірки не виявлено.

            Відповідно до ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

            Таким чином, в ході проведення перевірки підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

Комісія приходить до висновку, що з досліджених матеріалів не вбачаються відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката_1.

            У відповідності до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою)».

Таким чином, дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката_1 по фактам викладеним у скарзі Особи_1 за відсутністю підстав для порушення дисциплінарної справи.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова

Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                            ________________ (В.Б. Прядун)

 

Голова

Дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                     __________________(Н.В. Свірневська)

 

в.о. секретаря

Дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                  ______________________(А.А. Кузняк)