Рішення № 54 від 27.09.2018 року

Р І Ш Е Н Н Я № ___

 

27 вересня  2018 року                                                                                        м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Дем'янової О.В., Костюка В.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 23.07.2010р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, Хмельницька обл., вул. Проскурівського Підпілля, б.71/1, офіс ***),

 

в с т а н о в и л а:

 

На адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання РАХО про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката.

В Поданні вказується про не сплату адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в зв'язку з чим Рада адвокатів Хмельницької області направляли адвокату інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску, натомість, адвокат щорічний внесок не сплатив. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення. Адвокат, отримавши повідомлення про наявність подання РАХО, надав копію квитанції (в електронному вигляді) на підтвердження сплати ним 20.06.2018 року щорічного внеску. Письмові пояснення про причини несплати внеску у встановлений період не надав.

Разом з тим, адвокат більше ніж на 5 місяці прострочив сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік чим порушив встановлений Положенням строк сплати щорічного внеску, що є невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються.

Перевіркою встановлено, що адвокат внески вчасно не сплатив.  

За таких обставин комісія вважає, що адвокат  вчинив дисциплінарний проступок, а саме несплату внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік, що є невиконанням рішень органів адвокатського самоврядування та відноситься до грубого порушення правил адвокатської етики.

Так, частиною 1 ст. 62 Правил адвокатської етики передбачено, що адвокат зобов’язаний дотримуватись загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування, прийнятих в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія враховує такі обставини вчинення дисциплінарного проступку як свідоме порушення адвокатом законодавства про адвокатуру, грубе нехтування рішень з’їзду адвокатів України та органів адвокатського самоврядування, відсутність будь-яких поважних причин для несплати внесків. Тому, комісія приходить до висновку, що справедливим, розумним та співмірним, у даному конкретному випадку буде дисциплінарне стягнення у виді попередження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 31, 33-35, 41-42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

В И Р І Ш И Л А:

 

Притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 23.07.2010р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 29000, Хмельницька обл., вул. Проскурівського Підпілля, б.71/1, офіс ***) до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.

Відповідно до ч. 3 ст. 31 та ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                            Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий