Рішення № 55 від 27.09.2017 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

«27» вересня 2017р.                                                                                  м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Адвокатури Хмельницької області в складі дисциплінарної палдати у складі голови палати Свірневської Н.В.,  в.о. секретаря палати Кузняка А.А., членів палати Дем*янової О.В., Стасишина  А.Л.,Стьопіна О.Ю. за участі голови КДКА Прядуна В.Б. розглянула матеріали скарги Особи_1 на дії адвокатів :

            Адвоката_1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане **** року Рівенською обласною КДКА, адреса робочого місця: Хмельницька обл.. м. Шепетівка, вул. ***, офіс ***;

            Адвоката_2 свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***, видане *** року Хмельницькою обласною КДКА, адреса робочого місця: Хмельнитцька обл.. м.Славута, вул. ***, кв. **;

            Адвоката-3 свідоцтво про право на заняття адвокатскою діяльністю № ***, видане *** року Хмельницькою обласною КДКА, адреса робочого місця: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. ***, кв. **;

            Адвоката_4, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане *** року Хмельницькою обласною КДКА, адреса робочого місця: Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Лавринівці, вул. ***;

            Адвокта_5, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***, видане *** року Кіровоградською обласною КДКА, адреса робочого місця: м. Хмельницький, вул.***, кв.**

 

В с т а н о в и л а:

 

           На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвокатів: адвокат_1 , адвокат_2, адвокат_3, адвокат_4, адвокат_5.

        На засідання палати надійшли письмові пояснення адвокатів із доданими до них документами та з’явився скаржник.

        На засіданні палати Особа_1 пояснив що всі вище вказані адвокати не належним чином здійснювали свої обов’язки по захисту його прав. На його думку кожен із адвокатів мав робити дії які скаржник вважав за потрібне. При цьому у скарзі відсутні будь-яки конкретні відомості в чому саме полягає не належне виконання своїх обов’язків адвокатами, не зміг пояснити  цього скаржник і на засідання палати. Всі його претензії  мають аналогічний характер, а саме- адвокати мають писати таки скарги які вважає за потрібне писати скаржник і такими реченнями якими він вважає за потрібне.  На думку скаржника Ухвали суду які додані ним до скарги підтверджують неналежність виконання своїх обов’язків адвокатами.

       Однак дослідивши ухвали судів, письмові пояснення та додані до них документи, палата приходить до висновку про відсутність доказів неналежного надання адвокатами правової допомоги скаржнику. Позиція по справі узгоджувалась із скаржником, Ухвали судів про задоволення клопотання Особи_1 про відвід адвоката  посилаються лише на право обвинуваченого обирати собі захисника і не констатують порушень з боку адвокатів. Клопотання про відвід адвоката_5 судом не задоволено. Адвокат здійснює захист інтересів клієнта у способи та методи не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Скарги на дії слідчого адвокат може писати у межах визначених КПК України.

         Таким чином будь-яких доказів винної поведінки адвокатів при здійсненні ними захисту інтересів скаржника не здобуто, отже в їх діях відсутній склад дисциплінарного проступку.

    Стаття 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надає вичерпний перелік дій, що складають дисциплінарний проступок.

   Статтею 36 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначено, що дисциплінарну справу не може бути порушено за заявою , що не містить  відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку, та не допускається зловживання правом на звернення до КДКА без достатніх підстав.

 

   На підставі викладеного, керуючись ст.ст.36, 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»       

В И Р І Ш И Л А:

 

    Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів: адвокат_1, адвокат_2, адвокат_3, адвокат_4, адвокат_5.

    Рішення може бути оскаржено  протягом тридцяти днів в ВКДКА або до суду.

 

Голова КДКА Хмельницької області ___________________ В.Б.Прядун.

 

Голова дисциплінарної палати_________________________Н.В.Свірневська.

 

В.О. секретаря                            ________________________А.А.Кузняк.