Рішення № 56 від 19.10.2016 р.

РІШЕННЯ

 

19 жовтня  2016 року                                                                                         м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Желіхівського О.М., розглянувши скаргу засудженого Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

            17 серпня 2016 року на адресу КДКА Хмельницької області від Ради адвокатів Хмельницької області за належністю надійшла скарга тоді обвинуваченого Особи_1 на порушення адвокатом_1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики.

            У своїй скарзі Особа_1 вказує на той факт, що адвокат_1 вступила в справу як  його захисник, мала з ним першу конфіденційну зустріч, під час якої  він висловив захиснику правову позицію  на свій захист  від обвинувачення. У подальшому,  на першому судовому засіданні з її участю, адвокат_1  заявила про свій самовідвід, який був задоволений судом. У подальшому,  адвокат_1  продовжувала  приймати участь у даній кримінальній справі, проте вже, як представник потерпілої громадянки Особи_2 На думку скаржника, у зв’язку з тим, що  адвокат була обізнана з його правовою позицією, отримала відомості по його справі, проте, в супереч інтересам свого підзахисного,  вступила у справу на стороні  його опонента, потерпілої Особи_2 і ти самим  створила конфлікт інтересів, порушивши вимоги законодавства про адвокатську діяльність та норми кримінально-процесуального права, що є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. 

            Адвокат_1 надала свої пояснення, а також копію доручення   про надання безоплатної вторинної допомоги у кримінальному провадженні від 10.03.2016 року, ухвалу  Кам’янець-Подіьського міськрайонного суду від 04.04.2016 року про задоволення її заяви про самовідвід  як захисника обвинуваченого.  У своїх письмових поясненнях адвокат підтверджує той факт, що на підставі доручення Центру  надання безоплатної вторинної правової допомоги  у кримінальному провадженні  від 10 березня 2016 року приступила до виконання обов’язків захисника обвинуваченого  Особи_1  у кримінальній справі  №1-кп/676/103/16, що перебувало у  провадженні Камянець-Подільського міськрайонного суду.  15 березня 2016 року вона мала  зустріч зі своїм клієнтом, в ході якої Особа_1  заявив, що бажає мати захисником тільки адвоката_2, з яким раніше узгодив  правову позицію щодо  свого  захисту. У подальшому  адвокат  ознайомилася з матеріалами кримінальної справи, в результаті чого дійшла до обґрунтованого висновку про неможливість приймати участь як захисник обвинуваченого, оскільки раніше надавала  правову допомогу потерпілій у цій справі громадянці Особі_2, яка була її давнішньою клієнткою. Після розгляду її заяви про самовідвід,  Кам’янець-Поільський міськрайонний суд  04.04.2016 року виніс ухвалу про задоволення  заяви про її відвід.  В червні  2016 року  адвокат  вступила у цю ж  справу на стороні потерпілої Особи_2 та представляла її інтереси  до винесення  Особі_1 обвинувального вироку.  Вважає, що   скарга  Особи_1 є надуманою  та безпідставною, оскільки    вона не отримувала від свого  колишнього підзахисного конфіденційної інформації, яку могла використати не на його користь та її не розповсюджувала. 

            На запит КДКА Хмельницької області  Кам’янець-Подільський міськрайонний суд надав  інформацію та копії документів, які підтверджують пояснення адвоката_1 та спростовують твердження скаржника Особи_2.

            Проведеною перевіркою  встановлено  наступне. Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України   адвокат_1 отримала  свідоцтво про адвокатську діяльність № ***, видане Хмельницькою обласною КДКА 28.03.2008 року  згідно рішення  № *** від 28.03.2008 року, адреса робочого  місця:  м.Камянець-Подільський, вул. ***.

            З письмових документів та матеріалів  перевірки   скарги вбачається, що у  провадженні  Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області знаходилася на розгляді кримінальна справа по обвинуваченню Особи_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого  ст.185 ч.3 КК України.   До 10.03.2016 року захисником скаржника був  адвокат_2, який діяв згідно доручення Регіонального центру  з надання  безоплатної вторинної правової допомоги  у Хмельницькій області від 27 листопада 2015 року.  За бажанням скаржника Особи_1 мати іншого  захисника,  ухвалою суду від 10.03.2016 року адвокат_2 був  відсторонений від участі в справі. В той же день  доручення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги скаржнику отримала адвокат_1  Як  пояснює  адвокат, перша зустріч з обвинуваченим як з клієнтом відбулася 15 березня 2016 року в  приміщенні Кам’янець-Подільському міськрайонного суду і  не була конфіденційною:  проходила в залі судових засідань у присутності конвою, оскільки її клієнт знаходився під вартою. Отримавши усну заяву скаржника проте, що він знову бажає мати захисником тільки адвоката_2,  адвокат_1 подала заяву про відвід, мотивуючи тим, що в цьому кримінальному провадженні перебуває потерпілою її колишня клієнтка Особа_2, якій адвокат  раніше надавала правову допомогу   та консультувала по ряду випадків крадіжок майна, що мали місце у 2014 році.  З метою уникнення конфлікту інтересів, адвокат  подала до суду  заяву про свій відвід, яку Кам’янець-Подільський міськрайонний суд   ухвалою від 4.04.2016 року задовільнив. У подальшому інтереси обвинуваченого  на підставі доручення  Регіонального центру  з надання  безоплатної вторинної правової допомоги  у Хмельницькій області представляла адвокат_3.  З 16 червня 2016 року та до 21 вересня 2016 року, коли був проголошений вирок у цій справі, адвокат_1 представляла інтереси  потерпілої Особи_2 на підставі угоди.  Разом з тим, твердження  скаржника про наявність конфлікту інтересів, які нібито  були допущені адвокатом_1 під час розгляду  його кримінальної справи,  не підтверджуються матеріалами справи та спростовуються   письмовими доказами.  Відповідно до ст.9 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим з’їздом адвокатів України  17.11.2012 року,  під «… конфліктом інтересів  слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката   та його професійними правами  і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності. Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими або можуть бути суперечливими, а також за таких обставин надавати їм правову допомогу».  Натомість,  перевіркою беззаперечно встановлено, що з метою недопущення конфлікту інтересів, адвокат заявила про  відвід  від участі в захисті інтересів скаржника, тим самим усунула можливі суперечності, що могли виникнути  при виконанні нею своїх професійних обов’язків як захисника. Водночас,  її   діяльність як представника потерпілої у цьому ж  кримінальному провадженні, не  вплинула на об’єктивність чи неупередженість  при здійсненні  захисту прав та інтересів скаржника у цьому ж самому  кримінальному провадженні, оскільки відповідно до  вироку Кам’янець-Подільського міськрайонного суду від 21.09.2016 року,  обвинувачений Особа_1 за епізодами крадіжок майна потерпілої Особи_2, інтереси якої представляла адвокат_1, був виправданий.          

            Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою ( скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

            Статтею 37 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачені стадії дисциплінарного провадження, п.1 ч.1 якої передбачає проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

            Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).   Згідно статті 67 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.      

            Наведені ж у скарзі Особи_1 доводи не вказують на ознаки вчинення адвокатом_1 дисциплінарного проступку  і не ґрунтуються на вимогах Закону, а лише є власними припущеннями скаржника, не підтвердженими жодними доказами і таких не було встановлено при проведенні перевірки по його скарзі. 

            Відповідно  до ч.2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якою передбачено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

            Заслухавши  доповідача - члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Стасишина А.Л., перевіривши  матеріали скарги  Особи_1, пояснення  адвоката_1,  дослідивши письмові документи та матеріали  перевірки,  дисциплінарна палата КДКА  Хмельницької області встановила, що зі скарги Особи_1, рівно як і з матеріалів перевірки по ній, не встановлено ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката_1,  порушень адвокатом Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  Правил адвокатської етики.

            Враховуючи викладене,   керуючись ст.ст. 33,34,38,39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

 

ВИРШИЛА:

 

            1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката_1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 11.04.2008 року, видане Хмельницькою обласною КДКА.

 

            2. Рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

            Т.в.о. голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                       В.А. Ватрас

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                О.Т. Тарадай