Рішення № 57 від 19.10.2016 р.

Р І Ш Е Н Н Я

 

19 жовтня 2016 року                                                          м. Хмельницький

 

         Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Желіхівського О.М. розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***, видане 26.11.2002 р. Хмельницькою обласною КДКА , адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Волочиськ, вул. ***),-

 

встановила:

 

         На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться подання Ради адвокатів Хмельницької області від 16.05.2016 р. про несплату адвокатом_1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 р.. в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 30 серпня 2016 року відносно адвоката_1 порушено дисциплінарну справу.

         Перевіркою встановлено, що адвокат_1 не сплатив щорічний внесок за 2016 рік на рахунок НААУ та Ради адвокатів Хмельницької області. Адвокат_1 пояснив, що він не міг сплатити внески у зв’язку із станом здоров’я. Наразі ним сплачено частину суми – 852 грн. 60 коп. Фінансових документів чи їх копій не надав, на засідання дисциплінарної палати КДКА не з’явився, хоча про дату і час засідання був належним чином повідомлений. У Ради адвокатів Хмельницької області відсутня інформація про надходження коштів від адвоката_1. За таких обставин, розгляд дисциплінарної справи відбувається у відсутність адвоката.

         На підставі статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 17.12.2012 року Установчий З’їзд адвокатів України встановив сплату обов’язкових щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Також З’їздом адвокатів України рекомендовано Раді адвокатів України розробити та затвердити положення про обов’язкові щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

         Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

         Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012 р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

         Статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено види дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарного проступку адвокатом, а саме: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

         Таким чином, на виконання частини 7 статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», саме рішеннями З’їзду адвокатів України від 17.12.2012 року та від 20.11.2014 року встановлено обов’язок всіх адвокатів сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та відповідальність за несплату внесків з визначенням видів дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися відповідно до статті 35 Закону.

         Отже, несплата адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є одночасно невиконанням рішень органу адвокатського самоврядування та порушенням Правил адвокатської етики, що є порушенням статті 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 62 Правил адвокатської етики, та відповідно до пунктів 3, 6 частини 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є дисциплінарним проступком, який може розцінюватися як грубе порушення правил адвокатської етики.

         Пунктом 2 частиною 1 статті 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено такий вид дисциплінарної відповідальності як зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

         Підстави застосування даного виду дисциплінарного стягнення визначені статтею 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.

         Адвокат_1 не сплатив щорічний внесок в строк понад три місяці, чим скоїв дисциплінарний проступок, що тягне за собою притягнення до дисциплінарної відповідальності.

         На підставі вищевикладеного, керуючись ст.34, 35,41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

В И Р І Ш И Л А :

 

         1. Притягнути адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** , видане 26.11.2002 р. Хмельницькою обласною КДКА , адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Волочиськ, вул. ***) до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на три місяці.

         2. Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Т.в.о. голови Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                 підпис        В.А. Ватрас

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                           підпис        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                           підпис        О.Т. Тарадай