Рішення № 57 від 27.09.2018 року


Р І Ш Е Н Н Я № ___

 

27 вересня  2018 року                                                                            м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Дем'янової О.В., Костюка В.В., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  ***  від 29.04.2003р. видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності : 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н., вул. Театральна, буд.***),

в с т а н о в и л а:

На адресу КДКА Хмельницької області надійшло подання РАХО про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката.

В Поданні вказується про не сплату адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в зв'язку з чим Рада адвокатів Хмельницької області направляли адвокату інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску, натомість, адвокат щорічний внесок не сплатив. Просять притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення. Адвокат, отримавши повідомлення про наявність подання РАХО, надала копію квитанції (в електронному вигляді) на підтвердження сплати нею 20.06.2018 року щорічного внеску. У письмових поясненнях про причини несплати внеску вказала про наявність тривалого важкого захворювання та важке фінансове становище, підтвердивши копіями медичних документів.

Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються.

В той же час адвоката надала документи, що з 29.07.2017р. до теперішнього часу лікується та відновлює здоров’я, після перенесеного хірургічного втручанні та лікування травми кінцівки. Лікування та реабілітація потребує значних матеріальних затрат. Щорічний внесок не могла фізично сплатити вчасно, в тому числі із-за знаходження на лікуванні в іншому місті.   

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, передбачених ч.2. ст. 34 . Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

У відповідності до ч.1 Статті 70 «Правил адвокатської етики» встановлено загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики. Так, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики та/або Професійних етичних (деонтологічних) норм поведінки адвокатів іноземної держави (у випадках, передбачених цими Правилами), що діють в країнах, в яких такі адвокати мають право здійснювати адвокатську діяльність, дисциплінарні органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.

Одною із складових частин дисциплінарного проступку є наявність вини в діях адвоката. Комісія в даному випадку не вбачає в діях адвоката наявність вини. Тому комісія приходить до висновку про відсутність в діях адвоката дисциплінарного проступку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 31, 33-35, 41-42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

В И Р І Ш И Л А :

Закрити дисциплінарну справу за подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** від 29.04.2003р. видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності : 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н., вул. Театральна, буд.***).

Відповідно до ч. 3 ст. 31 та ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                            Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    С.О. Німий