Рішення № 59 від 25.10.2018 року

 

 

Р І Ш Е Н Н Я №___

25 жовтня 2018 р.                                                                             м. Хмельницький

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., розглянувши скаргу голови правління ЖБК «***» Особа_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 18.12.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. ***, кв. ***), -

встановила:

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга від ЖБК «***» підписана головою правлінняОсоба_1.

Скарга датована 17 серпня 2018 року, надійшла до КДКА 17.09.2018 року.

За  скаргу здійснена оплата за організаційно-технічне забезпечення розгляду.

Підстав для повернення скарги з мотивів не сплати витрат на організаційно-технічне забезпечення немає.

Відповідно до витягу з ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. *** квартира ***.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката, має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Проведення перевірки скарги було доручено адвокату Стьопіну О.Ю., який доповів результати перевірки.

У своїй скарзі, скаржниця зазначає, що: «Я, Особа_1, є головою житлово-будівельного кооперативу «***», згідно рішення загальних зборів членів та засновників кооперативу від 26.04.2018 р. та виписки з реєстру відомостей про юридичну особу ЖБК «***».

            16 липня 2018 року до апеляційного суду Хмельницької області надійшла апеляційна скарга адвоката в інтересах ЖБК «***», в якій він просить скасувати ухвалу Хмельницького міськрайонного суду від 14.05.2018 р. та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

            Наголошую, що жодних договорів чи угод щодо надання правової допомоги та представництва інтересів кооперативу у судах з адвокатом, в інтересах ЖБК «***» я не укладала.

… Є підстави вважати, що адвокат вступив у злочинний зговір із колишнім головою ЖБК «***»Особа_2 та домовились подати таку апеляційну скаргу в інтересах ЖБК «***» не маючи на це ніяких правових підстав, так як з 28.04.2018 р. офіційно в реєстрі головою вказаного кооперативу зазначено Особа_1 і така не давала адвокату жодних доручень щодо написання та подання до суду вищевказаної апеляційної скарги. Більше того, взнавши про існування даної скарги, я запропонувала адвокату відізвати її з чим він погодився. Тому для мене було несподіванкою коли мені передзвонили з суду та запросили на судове засідання. Дії адвоката слід кваліфікувати як шахрайські та такими, що грубо порушують правила адвокатської етики.

            Вважаю, що ситуація склалася таким чином тільки через недбале відношення адвоката до виконання своїх зобов’язань, як адвоката. Такий, дозволив собі вести суд в оману та не повідомив у судовому засіданні, що голова кооперативу не надавала такі повноваження йому для ведення справи та подачі апеляційної скарги на ухвалу.

            Вважаю, це непрофесійно й неетично. Вищезазначене свідчить не тільки про низький рівень професійної етики адвоката, а й про брак культури. Насправді правила адвокатської етики зазначеному адвокату взагалі не знайомі

            Дану скаргу скаржник підтримала, та просила порушити дисциплінарну справу відносно адвоката та притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності, шляхом позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

            Адвокат Стьопін О.Ю. доповів, що адвокат особисто отримав копію скарги та доданих до неї документів, про що свідчить його підпис на другому екземплярі супровідного листа.

            Адвокатом надані письмові пояснення по  суті першої скарги, згідно яких, адвокат зазначає, що: «… 20 квітня 2018 року між мною та Житлово-будівельним кооперативом «***» в особі голови правління Особа_2 було укладено договір про надання правової допомоги  № 14/18 (копія додається), згідно з яким я як адвокат взяв на себе зобов’язання по наданню Замовнику  - ЖБК «***» правової допомоги, яка полягає в тому числі, у представництві його інтересів у правоохоронних органах та в судах усіх інстанцій.

            Вказаний договір про надання правової допомоги є чинним по даний час, жодних повідомлень щодо його розірвання у встановленому договором порядку з боку ЖБК «***» до мене не надходило.

            Згідно з п. 2.2 Статуту даного кооперативу (копія додається) метою створення та діяльності Кооперативу є організація робіт по закінченню будівництва житлового будинку по вул. Подільська, ** в м. Хмельницькому та подальше його обслуговування. Відповідно до п. 9.1, 9.2 Статуту голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації завдань та мети діяльності кооперативу.

            11 липня 2018 року мною була отримана від Особа_2 копія ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинської О.О. від 14.05.2018р. про тимчасовий доступ до речей і документів (копія додається).

            Даною ухвалою слідчий суддя надав дозвіл слідчим поліції на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, включаючи: печатки ЖБК «***», установчі документи, рішення та протоколи ЖБК «***», договори про членство в ЖБК «***», бухгалтерські документи, банківські виписки по рахункам в «ОТП банк», ВіЕс Банк», та «Фідобанк», баланс ЖБК «***», акти виконаних робіт за період 2013-2018 роки, кошториси на проведені роботи, проектно-кошторисну документацію на добудову, яка була здійснена після здач будинку в експлуатацію, поверхові плани із зазначенням вільних площ, копії договорів, які були заключені у період з 2015 по 2018 роки та копії техпаспортів квартир, згідно Декларації здачі будинку 2015 р.

            В зв’язку з цим мною як представником даної юридичної особи було прийняте рішення про подання апеляційної скарги на вказану ухвалу (на підставі ст. 64-1, п .10 ч. 1 ст. 309 КПК України), оскільки за відсутності вищевказаних речей і документів (установчих документів, печатки, усіх договорів ЖБК «***» та інших документів) ця юридична особа буде позбавлена можливості здійснювати свою статутну діяльність.

            Твердження у скарзі Особа_1 про те, що вона нібито запропонувала мені відізвати дану апеляційну скаргу, з чим я погодився – не відповідають дійсності (такої пропозиції мені не надходило).

            Дійсно, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Хмельницької області від 27.07.2018р. апеляційне провадження за моєю скаргою на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14 травня 2018 року було закрито, а апеляційну скаргу з додатками повернуто апелянту. Причиною постановлення даної ухвали стало те, що в засіданні апеляційного суду 27.07.2018р. Особа_1 (яка є керівником ЖБК «***») згідно з даними відповідного реєстру) не підтримала подану мною апеляційну скаргу та зазначила, що вона нібито не відповідає інтересам ЖБК «***».

            Однак, на мою думку, в даному випадку якраз-таки Особа_1 діяла всупереч інтересам ЖБК «***», членами якого є значна кількість фізичних осіб – інвесторів будівництва будинку по вул. Подільській, ***  в м. Хмельницькому.

            У скарзі Особа_1 звинувачує мене, у порушенні Правил адвокатської етики, однак не зазначає, в чому саме полягає це порушення.

            Натомість у ст. 38 Правил адвокатської етики… зазначається, що у відносинах щодо надання професійної правничої (правової) допомоги клієнту – юридичній особі адвокат при визначенні суб’єкта прав і обов’язків клієнта і відповідному визначенні порядку реалізації своїх обов’язків має виходити з наступного:

-          для цілей передбаченої законодавством та цими Правилами взаємодії з клієнтом (узгодження змісту доручення, отримання дозволу на розголошення конфіденційної інформації, надання роз’яснень щодо правової позиції у справі, інформування про хід виконання доручення  тощо) клієнта уособлює особа, яка від імені юридичної особи уклала договір про надання професійної правничої (правової) допомоги, маючи на те належні повноваження, або інша особа (особи) зазначені в договорі;

-          носієм прав та обов’язків , які захищає або представляє адвокат при наданні професійної правничої (правової) допомоги, є юридична особа.

Виходячи із викладеного, в даному випадку клієнта – ЖБК «***» - у взаємовідносинах з адвокатом уособлює особа, яка від імені юридичної особи підписала договір про надання правової допомоги, маючи на те належні повноваження, тобто голова правління кооперативуОсоба_2.

Слід звернути увагу на те, що Особа_1, яка на її думку на даний час є керівником ЖБК «***», з невідомих причин не зверталася до мене, адвоката, із вимогою розірвати укладений зі мною договір про надання правової допомоги (доказів протилежного до скарги не долучено).

Особа_1 у поданій нею скарзі зазначає, що вона є головою ЖБК «***» (хоча в Статуті кооперативу такої посади немає) згідно з рішенням загальних зборів членів та засновників кооперативу від 26.04.2018 р. Слід зазначити, відповідно до п. 7.2 Статуту вищим органом управління кооперативу є загальні збори  членів кооперативу (а не загальні збори членів та засновників).

      Ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 05.05.2018 року (копія додається) було вжито заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення державного реєстратора виконавчого комітету Хмельницької міської ради особа_3 від 03.05.2018 № 16731070009008102, щодо внесення змін до відомостей про Житлово-будівельний кооператив, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, про зміну керівника та склад підписантів Житлово-будівельного кооперативу «***», до часу скасування судом заходу забезпечення позову. Дана ухвала суду набрала законної сили та діє по даний час.

      Таким чином, вказана на даний час в ЄДРЮОФОПГФ як керівник, ЖБК «***»Особа_1, відомості про яку були внесені до даного Реєстру на підставі згаданого рішення державного реєстратора…. (дію якого було зупинено ухвалою…) на мою думку, в зв’язку з цим не має повноважень вчиняти будь-які дії від імені ЖБК «***».

            Щодо наявності у Єдиному державному реєстрі відомостей про Особа_1, як керівника ЖБК «***» потрібно зауважити наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі, як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

            Таким чином, вказаним Законом передбачено можливість того, що внесені до Єдиного державного реєстру відомості можуть бути недостовірними.

            В даному випадку мені як адвокату та представнику ЖБК «***» відомо, що наявні у Єдиному державному реєстрі відомості про зміну керівника даної юридичної особи (з Особа_2 на Особа_1) є недостовірними, оскільки ці відомості були внесені на підставі документу – протоколу загальних зборів членів та засновників ЖБК «***» від 26.04.2018р., який не відповідає Статуту.

            Крім того, відповідно до протоколу позачергових Загальних зборів членів ЖБК «***» від 09.07.2018р. (копія додається) головою правління кооперативу було повторно обрано Особа_2.

            Згідно з протоколом позачергових Загальних зборів членів ЖБК «***» від 04.09.2018 р. (копія додається) даним вищим органом управління кооперативу було прийнято рішення, зокрема, визначити мене, адвоката, як одного з представників кооперативу, які мають виключне право здійснювати представництво інтересів кооперативу в усіх органах влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, включаючи усі суди України.

            Також Загальними зборами кооперативу було прийнято рішення схвалити укладений 28.04.2018 року укладений Особа_2 від імені кооперативу договір про надання правової допомоги з адвокатом. Звернутися до КДКА в Хмельницькій області із заявою про відкликання скарги на адвоката, яка була написана особа_1 від імені кооперативу, оскільки Особа-1 не діє в інтересах кооперативу та не являється його головою. Дії адвоката по представництву інтересів кооперативу підтримуються Загальними зборами ЖБК «***» (арк. 4 протоколу)».

            Адвокат в своїх поясненнях, також зазначає, що на його думку, закономірним є висновок про відсутність в його діях ознак будь-якого дисциплінарного проступку, який може бути підставою для притягнення до відповідальності. Вважає, що скарга особа_1 є безпідставною та необґрунтованою. Вважає, що підстави для порушення дисциплінарної скарги відсутні.

            Заслухавши доповідача, дослідивши матеріали перевірки, обговоривши матеріали, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката, наявні ознаки дисциплінарного проступку.

В скарзі, яка датована 17 серпня 2018 року та надійшла до КДКА 17.09.2018 року, викладені обставини, які обґрунтовують факт наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та надані відповідні документи.

            З письмових пояснень адвоката, вбачається, що він не заперечує, а навпаки підтверджує, існування певної конфліктної ситуації пов’язаної із призначенням Особа_1 головою правління ЖБК «***» та її діяльністю.

Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак, сукупність яких називається складом правопорушення.

            Правопорушення, в т.ч. дисциплінарний проступок адвоката, є діянням (дією чи бездіяльністю), що здійснюється всупереч встановленим правовим нормам та за його вчинення передбачена відповідальність.

            Об’єктом дисциплінарного проступку є суспільні відносини пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності та наданням правничої допомоги.

            Об’єктивну сторону характеризують такі елементи, як протиправне діяння (бездіяльність), шкідливі наслідки (якщо їх настання передбачено законом), причинний зв’язок між наслідками та діянням.

            Суб’єктом дисциплінарного проступку є лише адвокат (в силу закону та спеціального статусу).

            Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина. З огляду на стадію дисциплінарного провадження (проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок) суб’єктивна сторона на цій стадії не встановлюються, а встановлюється під час розгляду дисциплінарної справи по суті.

Встановлення наявності в діях адвоката складу дисциплінарного проступку здійснюється лише під час розгляду дисциплінарно справи по суті, на стадії перевірки та на стадії порушення дисциплінарної справи, встановлюються лише об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку.

            Об’єктивними ознаками дисциплінарного проступку адвоката є діяння, його протиправність та встановлена відповідальність (караність) такого діяння.

            Об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку проявляються у вчиненні діяння (дій чи бездіяльності), яке завдає, завдало або може завдати шкоди регульованим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відносинам. Зокрема, таке діяння виражається у порушенні норм чинного законодавства про адвокатуру, внаслідок чого заподіюється шкода клієнту, адвокатурі в цілому – її авторитету, статусу адвокатури у суспільстві тощо.

            Так, під час розгляду матеріалів перевірки, комісією встановлено факт подання адвокатом апеляційної скарги в інтересах ЖБК «***». Цей факт визнають сторони та він підтверджується об’єктивно копією ухвали Апеляційного суду від 27.07.2018 року, яка є в матеріалах перевірки.

            Також, комісією встановлено факт, що адвокат   в апеляційному суді вказував, що має право на подання апеляційної скарги в інтересах ЖБК « ***», хоча керівник ЖБК « ***» Особа 1 не підтримала апеляційну скаргу адвоката   в судовому засіданні. (вбачається з тексту ухвали).

            Також, з ухвали вбачається, що: «Апеляційний суд не приймає до уваги доводи адвоката   про те, що він узгоджував подання апеляційної скарги з Особа 2, позаяк на час подання апеляційної скарги, той згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань не був керівником ЖБК « ***».

Посилання адвоката на положення ст. 38 Правил адвокатської етики та те, що ЖБК « ***» уособлює особа, яка маючи повноваження підписала договір з адвокатом, тобто голова кооперативу Особа 2 комісія вважає безпідставними. Так, відповідно до ст. 92 ЦК України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Згідно розділу 9 статуту ЖБК « ***» Голова правління кооперативу представляє кооператив без довіреності.

            Всі інші особи мають діяти на підставі відповідної довіреності. Отже, для отримання доручення на подання апеляційної скарги від Особа 2, підстав у адвоката не було, оскільки Особа 2 на той час втратив повноваження представляти ЖБК « ***». Крім того, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником кооперативу значилась Особа 1

            Доказів отримання доручення (завдання) на складання та подання апеляційної скарги від уповноваженої особи, адвокат не надав, від неуповноваженої особи (Особа 2) він також не надав доказів такого доручення (п. 1.1 та п. 5.1. Договору від 20.04.18р. передбачає поставлення Замовником Виконавцю завдань (доручень).

            З наведеного вище комісія приходить до висновку, що ймовірно адвокат зайняв позицію у справі всупереч волі клієнта ЖБК « ***», без отримання доручення (завдання) від Клієнта, керівництво яким здійснює Особа 1 та яка уповноважена статутом здійснювати представництво без довіреності.

            Частиною 2 статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату заборонено займати позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта, також заборонено використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта.

            Адвокатом не надано жодного доказу узгодження правової позиції з клієнтом, щодо подання апеляційної скарги та інформування клієнта щодо правової позиції у справі, що передбачено ст. ст. 18, 26 Правил адвокатської етики, що може розцінюватися як відповідне порушення.

            Виникнення конфлікту в судовому засіданні між адвокатом та клієнтом, дії адвоката всупереч волі клієнта, коли це бачать судді та присутні в залі судового засідання особи, підривають престиж адвокатури та адвокатської діяльності. Такі дії не сприяють збереженню та підвищенню поваги до адвокатської професії у суспільстві.

            Це, також, свідчить про можливе порушення ст. 12 Правил адвокатської етики.

            Відповідно до ст. 21 Закону України «Про адвокатура та адвокатську діяльність»: «Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики».

            Отже, в діях адвоката   вбачаються ознаки дисциплінарного проступку – порушення правил адвокатської етики та присяги адвоката України, що нормативно передбачено ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

            Відповідальність (караність, як ознака проступку) за вчинення дисциплінарного проступку передбачена ст. 35 вказаного закону.

            З пояснень адвоката  , поданих ним документів, вбачається, що він достовірно знав про зміну керівника  ЖБК « ***» з Особа 2 на Особа 1

            Щодо наданих адвокатом документів, зокрема протоколів зборів від 09.07.2018р. та від 04.09.2018 року, то останні викликають сумнів, оскільки не відповідають відомостям внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань. Так, в протоколі від 09.07.2018 року зазначено, що головою правління кооперативу обрано Особа 2, але станом на 25.10.2018 року в реєстрі керівником значиться Особа 1 Законних підстав вважати Особа 2 керівником кооперативу немає.

            В протоколі від 04.09.2018 року зазначено: «схвалити укладений 28.04.2018 р. особа 2 від імені кооперативу договір про надання правової допомоги з адвокатом. Звернутися до КДКА в Хмельницькій області із заявою про відкликання скарги на адвоката  , яка була написана Особа 1 від імені кооперативу…».

            Схвалений протоколом договір, не відповідає договору, який надав адвокат під час перевірки, зокрема, адвокатом надано договір від 20.04.2018р., а схвалено договір від 28.04.2018 р.

            23 жовтня 2018 р. до КДКА Хмельницької області, надійшла заява датована  22.10.18р. за підписом Голови правління ЖБК « ***» Особа 2, в якій останній вказує, що Особа 1 не є керівником кооперативу, відомості про неї в реєстрі можуть бути недостовірними, керівником кооперативу є він та просить залишити без розгляду скарги Особа 1 на дії адвоката   

            Також, Особа 2 надано копію заяви на ім’я адвоката датовану  10 липня 2018 року про те, що ЖБК « ***» не заперечує проти участі адвоката  , як представника Особа_3 у справі де відповідачем є ЖБК « ***».

            Комісія приходить до висновку, що вказані документи, підписані особою, яка не значиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як керівник ЖБК « ***».

            Станом на 25.10.2018 року керівником ЖБК « ***» в ЄДР значиться Особа 1

            Статтею 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлена презумпція достовірності відомостей внесених до реєстру. Зокрема зазначено: «Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

2. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

3. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості».

            З досліджених комісією матеріалів вбачається, що існують судові спори, щодо зміни керівництва ЖБК « ***», які на даний час судами не вирішені.

            Підстав вважати відомості внесені щодо Особа 1 в реєстр недостовірними, без наявності відповідних судових рішень, яким вони визнані недостовірними, у комісії немає.

            Підстав вважати Особа 2 керівником ЖБК « ***» не має, оскільки такі відомості в реєстр не внесені. Остаточних судових рішень з цього питання комісії не надано.

            Комісія вважає, що надані адвокатом пояснення, документи, протоколи, заяви Особа 2 не спростовують наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та не є підставою для залишення скарги без розгляду.

            Посилання адвоката на те, що скаржниця не вказала у скарзі в чому саме полягає порушення, спростовується текстом скарги, в якому зазначено: «..адвокат   вступив у злочинний зговір із … Особа 2 та домовились подати таку апеляційну скаргу не маючи на це ніяких правових підстав…Особа 1 і така не давала адвокату жодних доручень щодо написання та подання до суду вищевказаної апеляційної скарги…Дії адвоката…. грубо порушують правила адвокатської етики. Вважаю, що ситуація склалася таким чином тільки через недбале відношення адвоката   до виконання своїх зобов’язань, як адвоката…».

Комісія відмічає, що скаржниця не обґрунтовує у своїй скарзі, чому до адвоката має бути застосоване саме найсуворіше дисциплінарне стягнення, а не інше більш м’яке.

            Відповідно до п. 32 «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність»: «Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку».

На підставі наведеного, керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Порушити відносно адвоката дисциплінарну справу за скаргою від 17 серпня 2018 року поданою ЖБК « ***» в особі Голови правління Особа 1

     Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 21 листопада 2018р. на 16 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф.801 (8 поверх).

    Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

В. о. голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури  Хмельницької області                                                                  В.А. Ватрас

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Н.В. Свірневська.

 

Секретар дисциплінарної палати                         

КДКА Хмельницької області                                                                            С.О. Німий