Рішення № 60 від 25.10.2018 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

25 жовтня 2018 р.                                                                             м. Хмельницький

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О., розглянувши скарги голови правління ЖБК « ***»  Особа 1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 18.12.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. ** квартира ***), -

встановила:

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга від ЖБК « ***» підписана головою правління  Особа 1

Скарга датована 01 жовтня 2018 року та надійшла до КДКА 02.10.2018р.

За скаргу здійснена оплата за організаційно-технічне забезпечення розгляду.

Підстав для повернення скарги з мотивів не сплати витрат на організаційно-технічне забезпечення немає.

Відповідно до витягу з ЄРАУ робоче місце адвоката   знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. ** квартира ***.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката  , має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Проведення перевірки скарги було доручено адвокату Стьопіну О.Ю., який доповів результати перевірки.

            У своїй скарзі Голова ЖБК « ***»  Особа 1 вказує, що вона є головою кооперативу та вказує, що: «…Адвокат   протягом останніх 2-х років мав договірні відносини на представництво інтересів у судах ЖБК « ***». Довіреність   була видана і підписана колишнім головою Особа 2 Вказані договірні відносини тривали протягом двох років включно до 26.04.2018р.

            Про це говорить і той факт, що в липні 2018 року до Апеляційного суду Хмельницької області надійшла апеляційна скарга адвоката   в інтересах ЖБК « ***» в якій він просить скасувати ухвалу Хмельницького міськрайонного суду від 14.05.2018 р. та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

            Під час вказаних представницьких повноважень в інтересах кооперативу адвокат   мав доступ до всіх важливих документів ЖБК « ***» та можливість робити з них копії і витяги і, як виявилося в подальшому, використовував ці документи проти кооперативу, абсолютно не звертаючи увагу на виникаючий конфлікт інтересів так як в одній справі адвокат   виступає на стороні позивача ЖБК « ***», а в іншій справі він виступає на стороні позивача проти ЖБК « ***»  (провадження № 22ц/792/1288/18 від 09 серпня 2018 р. на стороні Особа_3 проти ЖБК « ***»).

            Адвокат   бере участь у справі, що знаходиться на розгляді у Хмельницькому міськрайонному суді № 686/9978/18, чергове засідання призначено на 18.10.2018  09:30 на стороні позивача Особа_3 де відповідачем є ЖБК « ***»…про визнання недійсними загальних рішення зборів та скасування державної реєстрації.

            Також адвокатом   була подана касаційна скарга від імені ЖБК « ***» на ухвалу Апеляційного суду Хмельницької області від 27 липня 2018 р. про повернення апеляційної скарги…

            Тому є всі підстави вважати, що адвокат  , грубо порушуючи норми та вимоги ПАЕ, представляючи у зазначеній справі інтереси Особа_3 та виступаючи проти ЖБК « ***», використовує інформацію і документи, які стали йому відомі під час договірних відносин з ЖБК « ***» - на шкоду і всупереч інтересам ЖБК…

            Вказані дії адвоката   слід кваліфікувати як шахрайські та такі, що грубо порушують правила адвокатської етики.

            Вважаю, що ситуація склалася таким чином тільки через недбале відношення адвоката   до виконання своїх зобов’язань, як адвоката…».

…»

            Дану скаргу скаржник підтримала, та просила порушити дисциплінарну справу відносно адвоката   та притягнути адвоката   до дисциплінарної відповідальності, шляхом позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

            Адвокат Стьопін О.Ю. доповів, що 09.10.2018 року адвокат   особисто отримав копію скарги та доданих до неї документів, про що свідчить його підпис на другому екземплярі супровідного листа.

            Адвокат   надав письмові пояснення по суті скарги.

            У своїх поясненнях адвокат   зазначив, що: «…20 квітня 2018 року між мною та Житлово-будівельним кооперативом « ***» в особі голови правління Особа 2 було укладено договір про надання правової допомоги № 14/18 (копія додається), згідно з яким я як адвокат взяв на себе зобов’язання по наданню Замовнику – ЖБК « ***» правової допомоги, яка полягає в тому числі, у представництві його інтересів у правоохоронних органах та в судах усіх інстанцій.

            Твердження скарги про те, що нібито «адвокат   протягом останніх 2-х років мав договірні відносини на представництво інтересів у судах ЖБК « ***» - не відповідає дійсності. Зазначений договір від 20 квітня 2018 року є першим та єдиним договором укладеним між мною та ЖБК « ***», до цього часу бдь-яких договірних відносин між нами не існувало.

            …

            11 липня 2018 року мною була отримана від Особа 2 копія ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинської О.О. від 14.05.2018р. про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно з якою слідчий суддя надав дозвіл слідчим поліції на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх оригіналів включаючи: печатки ЖБК « ***», установчі документи, рішення та протоколи ЖБК « ***», договори про членство в ЖБК « ***», договори про членство в ЖБК « ***», бухгалтерські документи, банківські виписки по рахункам…

            Оскільки виконання цієї ухвали, на мою думку, позбавить ЖБК « ***» можливості здійснювати діяльність та поставить під загрозу закінчення будівництва будинку… то мною як представником даної юридичної особи було прийняте рішення про подання апеляційної скарги на вказану ухвалу … оскільки за відсутності вищевказаних речей і документів … ця юридична особа буде позбавлена можливості здійснювати статутну діяльність.

            Ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 27.07.2018р. апеляційне провадження за моєю скаргою на ухвалу слідчого судді…було закрито, а апеляційну скаргу з додатками повернуто апелянту. Причиною постановлення даної ухвали стало те, що в засіданні апеляційного суду 27.07.2018 р. Особа_1, (яка є керівником ЖБК « ***» згідно з даними відповідного реєстру) не підтримала подану мною апеляційну скаргу та зазначила, що вона нібито не відповідає інтересам ЖБК « ***».

            Однак в даному випадку, на моє переконання, якраз – таки  Особа 1 вчинила всупереч інтересам ЖБК « ***», членами якого на даний час є 129 осіб – інвесторів будівництва багатоквартирного будинку по вул. Подільскій, ** в м. Хмельницькому.

            В зв’язку з тим, що на мою думку, вищевказана ухвала апеляційного суду є необґрунтованою мною було оскаржено її в касаційному порядку. Ухвало. Верховного суду … у відкритті касаційного провадження за моєю скаргою було відмовлено.

 

у ст. 38 Правил адвокатської етики… зазначається, що у відносинах щодо надання професійної правничої (правової) допомоги клієнту – юридичній особі адвокат при визначенні суб’єкта прав і обов’язків клієнта і відповідному визначенні порядку реалізації своїх обов’язків має виходити з наступного:

-          для цілей передбаченої законодавством та цими Правилами взаємодії з клієнтом (узгодження змісту доручення, отримання дозволу на розголошення конфіденційної інформації, надання роз’яснень щодо правової позиції у справі, інформування про хід виконання доручення  тощо) клієнта уособлює особа, яка від імені юридичної особи уклала договір про надання професійної правничої (правової) допомоги, маючи на те належні повноваження, або інша особа (особи) зазначені в договорі;

-          носієм прав та обов’язків , які захищає або представляє адвокат при наданні професійної правничої (правової) допомоги, є юридична особа.

Виходячи із викладеного, в даному випадку клієнта – ЖБК « ***» - у взаємовідносинах з адвокатом уособлює особа, яка від імені юридичної особи підписала договір про надання правової допомоги, маючи на те належні повноваження, тобто голова правління кооперативу Особа 2

Слід звернути увагу на те, що  Особа 1, яка на її думку на даний час є керівником ЖБК « ***», з невідомих причин не зверталася до мене, адвоката  , із вимогою розірвати укладений зі мною договір про надання правової допомоги (доказів протилежного до скарги не долучено).

 Особа 1 у поданій нею скарзі зазначає, що вона є головою ЖБК « ***» (хоча в Статуті кооперативу такої посади немає) згідно з рішенням загальних зборів членів та засновників кооперативу від 26.04.2018 р. Слід зазначити, відповідно до п. 7.2 Статуту вищим органом управління кооперативу є загальні збори  членів кооперативу (а не загальні збори членів та засновників).

Щодо наявності у Єдиному державному реєстрі відомостей про  Особа 1, як керівника ЖБК « ***» потрібно зауважити наступне. Відповдіно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі, як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

            Таким чином, вказаним Законом передбачено можливість того, що внесені до Єдиного державного реєстру відомості можуть бути недостовірними.

            В даному випадку мені як адвокату та представнику ЖБК « ***» відомо, що наявні у Єдиному державному реєстрі відомості про зміну керівника даної юридичної особи (з Особа 2 на  Особа 1) є недостовірними, оскільки ці відомості були внесені на підставі документу – протоколу загальних зборів членів та засновників ЖБК « ***» від 26.04.2018р., який не відповідає Статуту.

Крім того, відповідно до протоколу позачергових Загальних зборів членів ЖБК « ***» від 09.07.2018р. (копія додається) головою правління кооперативу було повторно обрано Особа_2.

            Також, скаржник посилається на те, що я,  , беру участь у справі № 686/9978/18, у якій одним з відповідачів є ЖБК « ***», «не звретаючи увагу на виникаючий конфлікт інтересів, так як в одній справі адвокат   виступає на стороні позивача ЖБК « ***», а в іншій справі він виступає на стороні позивача проти ЖБК « ***».

            Слід зауважити, що я не беру участі у жодній судовій справі, у якій ЖБК « ***» є позивачем.

            Дійсно, Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області розглядається справ за позовом Особа_3 до ЖБК « ***», державного реєстратора виконавчого комітету Хмельницької міської ради особа_4 та  Особа 1 про визнання недійсними рішення загальних зборів та скасування державної реєстрації.

            Згідно з позовною заявою (копія додається) Особа_ 3 просить суд визнати недійними рішення загальних зборів ЖБК « ***» від 26.04.2018р. та скасувати внесені державним реєстратором особа_4 зміни до відомостей про ЖБК « ***»…

            Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.05.2018 р. у даній справі (копія додається) було задоволено заяву Особа_3 про забезпечення позову, заборонено Особа_1 вчиняти дії від мені ЖБК « ***» щодо внесення змін в установчі документи, зупинено дію рішення державного реєстратора… щодо внесення змін до відомостей про кооператив, що не пов’язані зі змінами в установчих документах від 03.05.2018р. … а саме зміни щодо керівника та складу підписантів юридичної особи ЖБК « ***». Дана ухвала набула законної сили та діє по даний час.

            Слід зазначити, що також і ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 05.05.2018 року (копія додається) було вжито заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення державного реєстратора … особа_4 від 03.05.2018р. … щодо внесення змін до відомостей про Житлово-будівельний кооператив, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, про зміну керівника так склад підписантів Житлово-будівельного кооперативу « ***» , до часу скасування судом заходу забезпечення позову.

            З наведеного випливає те, що вказана на даний час в ЄДРЮОФОПГФ як керівник, ЖБК « ***»  Особа 1, відомості про яку були внесені до даного Реєстру на підставі згаданого рішення державного реєстратора…. дію якого  зупинено двома судовими рішеннями,  на мою думку, в зв’язку з цим не має повноважень вчиняти будь-які дії від імені ЖБК « ***».

            Відповідно до ч. 3 ст. 39 чинних Правил адвокатської етики адвокат не може приймати доручення від клієнта, якщо суть доручення зводиться до необхідності вчинення дій в інтересах такого клієнта, спрямованих на захист його прав, які перебувають в конфлікті інтересів з юридичною особою, в якій адвокат раніше працював, або надавав правничу (правову) допомогу, якщо адвокат володіє інформацією, що може бути використана проти такої юридичної особи.

            Як зазначається у додатку № 1 до рішення Ради адвокатів України від 04 липня 2015 року «Про затвердження роз’яснення щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів під час здійснення адвокатом захисту клієнта» «сам факт надання адвокатом правової допомоги юридичній особі не зумовлює конфлікту інтересів з інтересами клієнта, оскільки аналіз частини четвертої статті 40 Правил свідчить про те, що такий конфлікт інтересів виникає лише за умови, якщо адвокат надавав правову допомогу певній юридичній особі та мав доступ та/або отримав інформацію, яка може бути використана проти такої особи.

            Таким чином, обов’язок адвоката відмовитися від доручення клієнта за описаних обставин не є безумовним обов’язком, а виникає лише за умови володіння адвокатом інформацією, яка отримана ним в результаті надання правової допомоги юридичній особі та може бути використана проти такої особи.

            В даному випадку я ніколи не володів та не володію жодною інформацією, яка могла б бути використаню проти юридичної особи – ЖБК « ***» у справі за позовом Особа_3  Посилання скаржника на те, що я нібито використовую інформацію та документи, які стали відомі під час договірних відносин із ЖБК « ***» - є надуманими та не відповідає дійсності. Слід звернути увагу на те, що  Особа 1 взагалі не зазначає, про яку саме інформацію та які саме документи йде мова.

            З відзиву на позовОсоба_3, поданого до суду 24.05.2018 р. представником ЖБК « ***» Особа_4(копія додається) випливає, що ЖБК « ***» визнає позов Особа_3 в повному обсязі.

            Згідно з протоколом позачергових зборів Загальних зборів членів ЖБК « ***» від 04.09.2018 р. (копія додається) даним вищим органом управління кооперативу було прийнято рішення, зокрема, визначити мене, адвоката  , як одного з представників Кооперативу, які мають виключне право здійснювати представництво інтересів кооперативу в усіх органах влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, включаючи усі суди України.

            Також Загальними зборами кооперативу було прийнято рішення схвалити укладений 28.04.2018 р. Особа 2 від імені кооперативу договір про надання правової допомоги з адвокатом. Звернутися до КДКА в Хмельницькій області із заявою про відкликання скарги на адвоката  , яка була написана Особа 1 від імені кооперативу, оскільки  Особа 1 не діє в інтересах кооперативу та не являється його головою. Дії адвоката   по представництву інтересів кооперативу підтримуються Загальними зборами ЖБК « ***».

            Адвокат вказує, що закономірним є висновок про відсутність в його діях ознак будь-якого дисциплінарного проступку.

            Вважає скаргу  Особа 1 безпідставною, необґрунтованою та спрямованою на вчинення на нього тиску у зв’язку із здійсненням адвокатом адвокатської діяльності з метою усунення адвоката від ведення справ.

            Адвокат   вважає, що жодних підстав для порушення дисциплінарної справи за скаргою  Особа 1 немає.

Заслухавши доповідача, дослідивши матеріали перевірки, обговоривши матеріали, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката, наявні ознаки дисциплінарного проступку.

В скарзі, яка датована 01.10.2018 року, викладені обставини, які обґрунтовують факт наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та надані відповідні документи.

            Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак, сукупність яких називається складом правопорушення.

            Правопорушення, в т.ч. дисциплінарний проступок адвоката, є діянням (дією чи бездіяльністю), що здійснюється всупереч встановленим правовим нормам та за його вчинення передбачена відповідальність.

            Об’єктом дисциплінарного проступку є суспільні відносини пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності та наданням правничої допомоги.

            Об’єктивну сторону характеризують такі елементи, як протиправне діяння (бездіяльність), шкідливі наслідки (якщо їх настання передбачено законом), причинний зв’язок між наслідками та діянням.

            Суб’єктом дисциплінарного проступку є лише адвокат (в силу закону та спеціального статусу).

            Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина. З огляду на стадію дисциплінарного провадження (проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок) суб’єктивна сторона на цій стадії не встановлюються, а встановлюється під час розгляду дисциплінарної справи по суті.

Встановлення наявності в діях адвоката складу дисциплінарного проступку здійснюється лише під час розгляду дисциплінарної справи по суті, на стадії перевірки та на стадії порушення дисциплінарної справи, встановлюються лише об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку.

            Об’єктивними ознаками дисциплінарного проступку адвоката є діяння, його протиправність та встановлена відповідальність (караність) такого діяння.

            Об’єктивні ознаки дисциплінарного проступку проявляються у вчиненні діяння (дій чи бездіяльності), яке завдає, завдало або може завдати шкоди регульованим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відносинам. Зокрема, таке діяння виражається у порушенні норм чинного законодавства про адвокатуру, внаслідок чого заподіюється шкода клієнту, адвокатурі в цілому – її авторитету, статусу адвокатури у суспільстві тощо.

Комісією виявлено факт подання адвокатом   касаційної скарги в інтересах ЖБК « ***». Цей факт визнають сторони та він підтверджується об’єктивно роздруківкою ухвали Верховного Суду у справі № 686/10291/18, яка є в матеріалах перевірки (та знаходиться ЄДРСР за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76812122).

            Також, скаржниця вказує, що адвокат   бере участь у справі: «№ 686/9978/18, чергове засідання призначено на 18.10.2018  09:30 на стороні позивача Карського Вадима Володимировича де відповідачем є ЖБК « ***»…про визнання недійсними загальних рішення зборів та скасування державної реєстрації».

            У своїх письмових поясненнях адвокат, цю обставину обходить мовчанням, зокрема адвокат чітко не вказує чи дійсно він представляє у цій справі Особа_1 чи ні (адвокат лише вказує, що не бере участь у справах де є позивачем ЖБК « ***», хоча мова йде про конкретну справу де кооператив є відповідачем).

            До скарги, додано копію супровідного листа Апеляційного суду Хмельницької області від 09.08.2018 року провадження № 22-ц/792/1288/18 в якому зазначено юридичну особу – ЖБК « ***», прізвища Особа 3 та  , а також  Особа 1 та Особа_4.

            З пояснень адвоката вбачається, що ЖБК « ***» у справі за позовом Особа 3 представляє Особа 5, а не адвокат.

            Адвокат   у своїх поясненнях чітко не заперечив твердження скаржниці, про те, що він здійснює представництво Особа_3.

            25 жовтня 2017 року скаржницею надано комісії копію договору про надання правової допомоги № 15/18 від 03.05.2018р. укладеного адвокатом з Особа 3 та копію ордеру ХМ № 001996.

            Посилання адвоката на положення ст. 38 Правил адвокатської етики та те, що ЖБК « ***» уособлює особа, яка маючи повноваження підписала договір з адвокатом, тобто голова кооперативу Особа 2 є безпідставними. Так, відповідно до ст. 92 ЦК України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Згідно розділу 9 статуту ЖБК « ***» Голова правління кооперативу представляє кооператив без довіреності.

            Всі інші особи мають діяти на підставі відповідної довіреності. Отже, підстав для подання касаційної від імені кооперативу у адвоката не було, оскільки Особа 2 втратив повноваження представляти ЖБК « ***». Крім того, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником кооперативу значилась  Особа 1

            Доказів отримання доручення (завдання) на складання та подання касаційної скарги від уповноваженої особи, адвокат не надав, від неуповноваженої особи (Особа 2) він також не надав доказів такого доручення (п. 1.1 та п. 5.1. Договору від 20.04.18р. передбачає поставлення Замовником Виконавцю завдань (доручень).

            Крім того, адвокат   достеменно знав, про те, що керівник ЖБК « ***», запис про якого внесений до реєстру, не підтримав апеляційну скаргу та не надавав доручення (завдання) адвокату на подання касаційної скарги.

            З наведеного вище вбачається, що адвокат зайняв позицію у справі всупереч волі клієнта ЖБК « ***», без отримання доручення (завдання) від Клієнта, керівництво яким здійснює  Особа 1 та яка уповноважена статутом здійснювати представництво без довіреності.

            Частиною 2 статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату заборонено займати позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта, також заборонено використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта.

            Адвокатом не надано жодного доказу узгодження правової позиції з клієнтом, щодо подання касаційної скарги та інформування клієнта щодо правової позиції у справі, що передбачено ст. ст. 18, 26 Правил адвокатської етики, що може розцінюватися як відповідне порушення.

            Виникнення конфлікту між адвокатом та клієнтом, дії адвоката всупереч волі клієнта підривають престиж адвокатури та адвокатської діяльності. Такі дії не сприяють збереженню та підвищенню поваги до адвокатської професії у суспільстві.

            Це свідчить про можливе порушення ст. 12 Правил адвокатської етики.

            Відповідно до ст. 21 Закону України «Про адвокатура та адвокатську діяльність»: «Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики».

            Крім того, з наданих адвокатом пояснень та документів, вбачається, що між ЖБК « ***» та адвокатом укладений договір про надання правової допомоги, доказів розірвання чи припинення його дії до справи не надано. Отже, ЖБК « ***» фактично є клієнтом адвоката  , якому останній зобов’язаний надавати правову допомогу.

            Надання правової допомоги іншій особі, інтереси якої суперечать інтересам клієнта адвоката та участь в одній справі, проти свого діючого клієнта свідчить про конфлікт інтересів.

            Відповідно до ст. 20 ПАЕ, адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об’єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат пов’язаний договором про надання правової допомоги.

            Статтею 39 ПАЕ передбачено, що у період дії договору про надання правової допомоги клієнту – юридичній особі адвокат не повинен укладати договорів про надання правової допомоги з особами, які перебувають у трудових, цивільно-правових та інших правовідносинах  з клієнтом, якщо це може суперечити інтересам клієнта – юридичній особі. Також адвокат не повинен укладати договори про надання правової допомоги із вищезазначеними особами, якщо він є носієм конфіденційної інформації, отриманої при наданні правової допомоги юридичній особі.

            Отже, в діях адвоката   вбачаються ознаки дисциплінарного проступку – порушення правил адвокатської етики та присяги адвоката України, невиконання та неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що нормативно передбачено ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

            Відповідальність (караність, як ознака проступку) за вчинення дисциплінарного проступку передбачена ст. 35 вказаного закону.

            З пояснень адвоката  , поданих ним документів, вбачається, що він достовірно знав про зміну керівника  ЖБК « ***» з Особа 2 на  Особа 1 та про наявність діючого договору між ним та кооперативом.

            Щодо наданих адвокатом документів, зокрема протоколів зборів від 09.07.2018р. та від 04.09.2018 року, то останні викликають сумнів, оскільки не відповідають відомостям внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань. Так, в протоколі від 09.07.2018 року зазначено, що головою правління кооперативу обрано Особа 2, але станом на 25.10.2018 року в реєстрі керівником значиться  Особа 1 Законних підстав вважати Особа 2 керівником кооперативу немає.

            В протоколі від 04.09.2018 року зазначено: «схвалити укладений 28.04.2018 р. Осмоба 2 від імені кооперативу договір про надання правової допомоги з адвокатом. Звернутися до КДКА в Хмельницькій області із заявою про відкликання скарги на адвоката  , яка була написана  Особа 1 від імені кооперативу…», але договір, який надав адвокат є від 20.04.2018р.

            23 жовтня 2018 р. до КДКА Хмельницької області, надійшла заява датована  22.10.18р. за підписом Голови правління ЖБК « ***» Особа 2, в якій останній вказує, що  Особа 1 не є керівником кооперативу, відомості про неї в реєстрі можуть бути недостовірними, керівником кооперативу є він та просить залишити без розгляду скарги  Особа 1 на дії адвоката   

            Також, Особа 2 надано копію заяви на ім’я адвоката датовану  10 липня 2018 року про те, що ЖБК « ***» не заперечує проти участі адвоката  , як представника Карського В.В. у справі де відповідачем є ЖБК « ***».

            Комісія приходить до висновку, що вказані документи, підписані особою, яка не значиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як керівник ЖБК « ***».

            Станом на 25.10.2018 року керівником ЖБК « ***» в ЄДР значиться  Особа 1

            Статтею 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлена презумпція достовірності відомостей внесених до реєстру. Зокрема зазначено: «Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

2. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

3. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості».

            З розглянутих матеріалів перевірки вбачається, що існують судові спори, щодо зміни керівництва ЖБК « ***», які на даний час судами не вирішені.

            Підстав вважати відомості внесені щодо  Особа 1 в реєстр недостовірними, без наявності відповідних судових рішень, яким вони визнані недостовірними, немає.

            Підстав вважати Особа 2 керівником ЖБК « ***» не має, оскільки такі відомості в реєстр не внесені. Остаточних судових рішень з цього питання не має.

            Комісія вважає, що надані адвокатом пояснення, документи, протоколи, заяви Особа 2 не спростовують наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та не є підставою для залишення скарги без розгляду.

            Комісія відмічає, що скаржниця не обґрунтовує у своїх скаргах, чому до адвоката має бути застосоване саме найсуворіше дисциплінарне стягнення, а не інше більш м’яке.

 

            Відповідно до п. 32 «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність»: «Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку».

На підставі наведеного, керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

В И Р І Ш И Л А :

            1. Порушити відносно адвоката дисциплінарну справу за скаргою від 01 жовтня 2018 року поданою ЖБК « ***» в особі Голови правління  Особа 1

            Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 21 листопада 2018 р. на 16 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф.801 (8 поверх).

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

В. о. голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури  Хмельницької області                                                                  В.А. Ватрас

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                 Н.В. Свірневська.

 

Секретар дисциплінарної палати                         

КДКА Хмельницької області                                                                            С.О. Німий