Рішення № 60 від 31.10.2016 р.

Р І Ш Е Н Н Я

31 жовтня 2016р.                                                                                             м.Хмельницький                                                            

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Кузняка А.А., розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 19.10.2002р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- м.Ярмолинці, Хмельницької області, вул. ***)

 

встановила:

 

            Рішенням КДКА Хмельницької області  у складі дисциплінарної палати порушено дисциплінарну справу про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в сумі 1378 грн. за 2016р. адвокатом_.

            На засіданні палати адвокат_1 не заперечив того факту, що не сплатив внеску, однак повідомив, що фактично припинив адвокатську діяльність з 2015р. знявшись з податкового обліку при цьому зави до регіональної Ради про це не подав. Жодного доказу на підтвердження зняття з обліку не надав.

            Приписами ст.57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що  рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону). Приписами ст. 12 Правил адвокатської етики передбачено обов’язок адвоката виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.

            Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02. 2013р.( із наступними змінами та доповненнями внесеними рішенням РАУ № 75 від 4-5 липня 2014р.) затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення) згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються, строк сплати встановлено до 31 січня поточного року ( п.п.2.1;2.5 Положення).

            Адвокат_1 до 31.01.2016р. внески не сплатив, із заявою про зупинення адвокатської діяльності не звертався, отже скоїв дисциплінарний проступок. Крім того Подання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності РАУ Хмельницької області подавались і в 2014,2015р.р. Отже адвокат знав про сплату щорічного внеску, а також знав, що несплата щорічного внеску тягне дисциплінарну відповідальність. Таким чином  адвокатом систематично порушуються Правила адвокатської етики.

            На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 34.ч.2 п.п.3,6; 40,41; ч.1 ст.57 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.п.2.1;2.5 Положення про сплачу щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, дисциплінарна палата, ст. 12 Правил адвокатської етики

Вирішила:

 

            Притягнути адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 19.10.2002 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- м.Ярмолинці, Хмельницької області, вул. ***) до дисциплінарної відповідальності у виді зупинення адвокатської діяльності строком на 6 місяців.

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів до ВКДКА або до суду.

 

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області            підпис                   В.Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                підпис                    Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                підпис                   О.Т. Тарадай