Рішення № 61 від 31.10.2016 р.

Р І Ш Е Н Н Я

31 жовтня 2016р.                                                                                             м.Хмельницький                                                            

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Кузняка А.А., розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане Хмельницькою обласною КДКА 19.05.2009р., адреса здійснення адвокатської діяльності 29000 м.Хмельницький, вул. ***, )

 

встановила:

 

            Рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області порушено дисциплінарну справу відносно адвоката_1 про порушення ним строків сплати щорічного внеску за 2016р. в сумі 1378 грн.

            Рішення про порушення дисциплінарної справи направлялось адвокату за адресою, яка вказана в ЕРАУ, однак жодного разу адвокат кореспонденцію не отримував, на телефонний зв'язок не виходить.

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

            Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02. 2013р.( із наступними змінами та доповненнями внесеними рішенням РАУ № 75 від 4-5 липня 2014р.) затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення) згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються, строк сплати встановлено до 31 січня поточного року ( п.п.2.1;2.5 Положення).

            Приписами ст. 12 Правил адвокатської етики передбачено обов’язок адвоката виконувати рішення органів адвокатського самоврядування. Приписами ст. 34 ч.2 п.3,6 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарним проступком є порушення правил  адвокатської етики, та невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

            Адвокат_1 пропустив строк оплати щорічного внеску. Тому в діях адвоката_1 є склад дисциплінарного проступку. Крім того адвокат_1 вже притягувався до дисциплінарної відповідальності за порушення строків сплати щорічного внеску, отже адвокат достовірно знає що зобов’язаний сплачувати внески, що внески сплачуються до 31 січня поточного року і  що за несплату внесків може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Отже  адвокатом систематично порушуються правила адвокатської етики

            На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 34.ч.2 п.п.3,6; 40, 41,57 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.п.2.1;2.5 Положення про сплачу щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, дисциплінарна палата, ст. 12 Правил адвокатської етики

Вирішила:

 

            Притягнути  адвоката_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане Хмельницькою обласною КДКА 19.05.2009р., адреса здійснення адвокатської діяльності 29000 м.Хмельницький, вул. ***) до дисциплінарної відповідальності у виді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на 8 місяців.

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів до ВКДКА або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області            підпис                   В.Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                підпис                    Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                підпис                   О.Т. Тарадай