Рішення № 62 від 31.10.2016 р.

Р І Ш Е Н Н Я

31 жовтня 2016р.                                                                                             м.Хмельницький                                                            

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Кузняка А.А., розглянувши дисциплінарну справу  про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане Хмельницькою обласною КДКА 23.07.2010р., адреса здійснення адвокатської діяльності 29000 м.Хмельницький, вул. ***)

 

встановила:

 

            Рішенням  дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області порушено дисциплінарну справу відносно адвоката_1 про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в сумі 1378 грн. за 2016р.

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6  вищевказаного Закону).

            Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02. 2013р.( із наступними змінами та доповненнями внесеними рішенням РАУ № 75 від 4-5 липня 2014р.) затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення) згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються, строк сплати встановлено до 31 січня поточного року ( п.п.2.1;2.5 Положення).

            На засідання палати адвокат не з’явився.  Щорічні внески за 2016р. сплатив після отримання  КДКА Подання ради та повідомлення адвокату_1 про це по телефону. Подання ради щодо несплати адвокатом_1 щорічного внеску триває щорічно після прийняття рішення РАУ про сплату такого внеску, але враховуючи, що адвокат працює за межами країни і  має можливість сплачувати внески після прибуття в державу дисциплінарна палата враховує це як поважну причину пропуску строку сплати щорічного внеску.

            Однак обов’язок адвоката виконувати рішення органів адвокатського самоврядування вчасно, тому палата вражає, що в діях адвоката_1 є склад дисциплінарного проступку.

            На підставі викладеного, керуючись ст. 34.ч.2 п.3,6; ст.ст.40,41, 57 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.п.2.1;2.5 Положення про сплачу щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, дисциплінарна палата, п.12 Правил адвокатської етики

Вирішила:

 

            Притягнути адвоката_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане Хмельницькою обласною КДКА 23.07.2010р., адреса здійснення адвокатської діяльності 29000 м.Хмельницький, вул. ***) до  дисциплінарної відповідальності у виді попередження.

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів до ВКДКА або до суду.

 

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області            підпис                   В.Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                підпис                    Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                підпис                   О.Т. Тарадай