Рішення № 63 від 31.10.2016 р.

РІШЕННЯ

31 жовтня 2016 р.                                                                          м. Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Кузняка А.О., Стьопіна О.Ю., Дем'янової О.В., розглянула скаргу Особи_1 на дії адвоката_1.

ВСТАНОВИЛА:

До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області звернувся Особа_1.

У скарзі зазначається, що в провадженні Гусятинського районного суду Тернопільської області перебуває кримінальне провадження про обвинувачення Особи_2, Особи_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 364; ч.2 ст. 366 КК України.

Захист інтересів Особи_1 здійснює адвокат_1, з яким укладено відповідну угоду про надання правової допомоги.

Також скаржник вказує, що численні безпідставні неявки адвоката_1 в судові засідання свідчить, на його думку, про порушення адвокатом укладеної між ними угоди про надання правової допомоги. Правил адвокатської етики. Крім того, згідно ухвали Гусятинського районного суду від 11 квітня 2016 року вирішено порушити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльністю № *** від 21.10.1993 року, видане на підставі рішенні, атестаційної палати Тернопільської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури №3), який зареєстрований за місцем своєї діяльності в Тернопільській області згідно реєстру адвокатів України. Дана ухвала суду направлялась для виконання до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України.

В зв'язку з тим, що адвокат_1 є членом дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області, згідно листа за вих. № 1630 від 27.05.2016 року ухвала суду та повторне повідомлення суду скеровані до розгляду в КДКА Хмельницької області.

Крім того, Особа_1 подав додатково скаргу на неправомірні дії адвоката_1 в ВКДКА, яка також скероншна для розгляду до КДКА Хмельницької області.

На думку скаржника, грубе порушення адвокатом_1 Правил адвокатської етики та безпідставне невиконання взятих на себе зобов'язань по захисту обвинуваченого є підставою для численних відкладень судових засідань без поважних причин. В зв'язку з такою поведінкою адвоката, згідно ухвали Гусятинського районного суду від 12 травня 2016 року Особу_1 призначено захисника з Центру надання безоплатної правової допомоги.

На підставі вище викладеного, скаржник вважає, що є всі підстави для порушення стосовно адвоката_1 дисциплінарної справи та притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення дії свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.

Адвокату_1 надано копію скарги громадянина Особи_1 та запропоновано надати письмове пояснення гю суті порушених питань.

Адвокат_1 вказав, що ним надавались пояснення КДКА Тернопільської області, на ухвалу Гусятинського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2016 року справа №604/1932/1.3-к, та заяву Особи_1 від 06 липня 2016 року, про нібито порушення ним дисципліни, щодо невідвідування судових засідань.

КДКА Тернопільської області розглянула ухвалу Гусятинського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2016 року (справа №604/1932/13-к), та прийняла рішення від 26 серпня 2016 року з вказаних вище питань.

До пояснення наданого КДКА Хмельницької області 04.10.2016 року, він надав додатково пояснення, яке надавав КДКА Тернопільської області 19 серпня 2016 року.

У своєму поясненні адвокат_1 зазначив, що скарга не грунтується на законі і не підлягає задоволенню.

Суддя Цвинтарна Т.М. та колегія суддів були повідомлені про те, що 21 березня 2016 року адвокат_1 зайнятий в іншому процесі у Тернопільському міськрайонному суді, де кримінальна справа слухається колегіально. Про що надав підтверджуючий документ - повістку суду. Надав і повістку про зайнятість у судовому процесі 01 квітня 2016 року в Кременецькому районному суді Тернопільської області.

21 березня 2016 року адвокат_2, вступила у справу по захисті інтересів обвинуваченого Особи_2.

24 березня 2016 року адвокат, відвідуючи хворих батьків, прибув до Гусятинського районного суду Тернопільської області. Суддя Цвинтарна повідомила про те. що обвинувачений Особа_2 подав письмову заяву про розірвання зі адвокатом_1 договору про надання правової допомоги, яку підписав і Особа_1 Тут же обвинуваченими надано документи на участь у справі адвоката_2 по захисту їхніх інтересів. Оголошено перерву для ознайомлення адвоката_2 із справою.

Головуючою у справі суддею Цвинтарною Т.М. було повідомлено адвоката про інші подробиці виражені Особою_2, які мали місце в судовому засіданні 21 березня 2016 року. адвокат_1 вказав, що саме адвокат_2 не може здійснювати захист Особи_1 та Особи_2 через конфлікт інтересів, що передбачено Правилами адвокатської етики. Це пов'язано з тим, що відносно адвоката_2 були відкриті дисциплінарні провадження, через посаду голови КДКА Тернопільської області. На час виникнення конфлікту членом дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області є адвокат_1. Інтереси клієнтів суперечать власним інтересам адвоката, через постійні скарги адвоката_2 на КДКА Тернопільської області, наявні рішення судів різних рівнів. Адвокат_1 було вказано на право розірвання договорів в односторонньому порядку, що передбачено Правилами адвокатської етики і адвокатом особисто.

30 березня 2016 року, приблизно в 11-12 годині в кабінеті слідчого Яцишина ГУ Національної поліції в Тернопільській області вул. Валова, 11, відбулася зустріч з Особою_2, який притягувався до відповідальності за ч.2 ст.282 КК України, де проходило ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Особа_2 виразився про те, що нібито адвокат «співпрацює» з правоохоронними органами у справі на користь Особи_3, який з ним, Особою_2, мав спір. Особа_3 житель с. Токи, Підволочиського району нібито відноситься до друзів адвоката_1. Особа_2 подав заяву про розірвання договору про надання правої допомоги. Тут же Особі_2 було повідомлено про розірвання договору із-за неправдивих повідомлень, вигадувань, які принижують честь адвоката, і гідність, паплюжать членів його родини в присутності інших осіб-слідчих. Також зауважив, що надає правову допомогу, яку Особа_2 намагаєтесь використати в інший спосіб.

30 березня 2016 року, відвідавши Гусятинський районний суд Тернопільської області, адвокат_1 подав письмову заяву, яку зареєстровано в канцелярії про розірвання договору щодо надання правової допомоги Особі_1 та Особі_2 в односторонньому порядку.

Адвокатом_1 вжито додаткових заходів, щодо недопущення конфлікту інтерес ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ст. ст. 9, 20, 33 Правил адвокатської етики, і відсутність в суді адвоката_1 не носила характеру порушення дисципліни. З причин втрати довірчих стосунків підзахисними, втрата яких є безумовною підставою для припинення надання правової допомог и .

Частинами 2-4 статті 9 Правил, визначено поняття «конфлікту інтересів потрібно розуміти - представлення, захист інтересів клієнта чи надання йому правової допомоги, якщо інтереси клієнта суперечать власним інтерес адвоката."

Радою адвокатів України рішенням №103 від 23 квітня 2016 р. визначено, що адвокат незалежно від підстав надання правової допомоги, має вирішувати питання про наявність конфлікту інтересів згідно із Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Правил адвокатське етики» і зобов'язаний в односторонньому порядку припинити надання правої допомоги в кожному разі виникнення конфлікту інтересів. В такому разі адвокат звільняється від обов'язку здійснювати подальший захист клієнта і не може бути підданий заходам дисциплінарної відповідальності за це».

Частиною 3 статті 324 КПК України передбачено таке: якщо подальша участь захисника неможлива, головуючий пропонує обвинуваченому протягом трьох днів обрати собі захисника. Якщо в кримінальному провадженні, де участь захисника є обов'язковою, прибуття в судове засідання захисника обраного обвинуваченим протягом трьох днів неможливе, суд відкладає судовий розгляд на необхідний для з'явлення строк або одночасно з відкладенням судового розгляду залучає захисника за призначенням».

З врахуванням викладеного, наданих пояснення, копій повісток і заяви про припинення надання правової допомоги, щодо ухвали Гусятинського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2016 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та у скарзі Особи_1 про відкриття дисциплінарного провадження адвокат_1 просить відмовити.

Опитаний під час розгляду скарги на засіданні дисциплінарної палати КДК Хмельницької області Особа_2 вказав, що дійсно між ним і адвокатом_1 мав місце конфлікт, оскільки він підозрює адвоката в недоброчесному виконанні покладених на нього обов'язків, а саме надання правової допомоги процесуальним опонентам Особи_2 та Особи_1 та допомоги правоохоронним органам, що в свою чергу шкодить інтересам Особи_2 та Особи_1. Крім того, за словами представника скаржника, адвокат_1 приймав пасивну участь у процесі і захисту інтересів Особи_2 та Особи_1 не здійснював, а тому виникла необхідність залучати іншого адвоката.

Таку ж позицію розділяє ї його батько – Особа_1 і єдиною причиною того, що Особа_1 наполягає присутності адвоката_1 під час розгляду справи Густинським районним судом є виплата адвокату значної суми гонорару, яку на їхню думку адвокат повинен повернути. Необхідності надання саме адвокатом_1 адвокатських послуг для захисту інтересів Особи_1 немає.

Під час перевірки за вказаною скаргою встановлено, що дисциплінарною палатою КДКА Тернопільської області розглянуто ухвалу Гусятинського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2016 року (справа №604/1932/13-к), та прийнято рішення від 26 серпня 2016 року, яким відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката_1.

Рішення дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області направлялось на адресу Густинського районного суду Тернопільської області і на даний час є чинним.

Стаття 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначає підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

  1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

2.  Дисциплінарним проступком адвоката є:

1)  порушення вимог несумісності;

2)  порушення присяги адвоката України;

3)  порушення правил адвокатської етики;

4)   розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення:

5)   невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків;

6)   невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7)  порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до Статті 11 Правил адвокатської етики адвокат зобов'язаний надавати правову допомогу клієнтам, здійснювати їх захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.

На думку комісії в діях адвоката_1 немає порушень Правил адвокатської етики, норм чинного законодавства, які б стали підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, оскільки під час проведення перевірки не встановлено фактів порушення адвокатом невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків.

Рада адвокатів України рішенням від 23 квітня 2016 р. №103 роз'яснює, що в основі взаємовідносин адвоката з клієнтом незалежно від підстав надання правової допомоги лежать довірчі стосунки, втратна яких є безумовною підставою для припинення падання правової допомоги в односторонньому порядку. В основі взаємовідносин адвоката з клієнтом незалежно від підстав надання правової допомоги лежать довірчі стосунки, втрата яких є безумовною підставою для припинення надання правової допомоги в односторонньому порядку.

Таким чином, адвокат незалежно від підстав надання правової допомоги, має вирішувати питання про наявність конфлікту інтересів згідно вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики і зобов'язаний в односторонньому порядку припинити надання правової допомоги в кожномч разі виникнення конфлікту інтересів.

В такому разі адвокат звільняється від обов'язку здійснювати подальший захист клієнта і не може бути підданий заходам дисциплінарної відповідальності за це.

Враховуючи, що скарга, пояснення та долучені документи свідчать про відсутність в діях адвоката_1 ознак дисциплінарного проступку, керуючись ст. 39,40, 41 З У «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

ВИРІШИЛА:

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката_1

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                        В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В.Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    О.Т.Тарадай