Рішення № 66 від 10.10.2017 року

Р І Ш Е Н Н Я

10  жовтня 2017 р.                                                                                      м. Хмельницький.

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стасишина А.А., Стьопіна О.Ю., Кузняка А. О. за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши скаргу громадянина Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 20.11.2009 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – 29000, м. Хмельницький, вул. ***) та матеріали перевірки,-

 

встановила:

 

            На розгляд Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області надійшла скарга громадянина Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката.

Проведення перевірки було доручено адвокату Стьопіну О.Ю., який доповів, наступне: на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга на дії адвоката про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Відповідно до витягу з ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. ***.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

У своїй скарзі Особа_1 вказує, що: «Між мною та адвокатом, який діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 20.09.2009 року був укладений договір про надання правової допомоги від 05.10.2016 року. За цим договором адвокат зобов’язаний представляти мої права та законні інтереси. Після укладення договору я заплатив 5000 гривень, що можуть засвідчити свідки: Особа_2, Особа_3.

Після цього я надав йому доручення про початок роботи над справами та передачі їх до суду щодо ставка у селі Берегелі Красилівського району та садка у селі Пашутинці Красилівського району. Адвокат після цього на телефонні дзвінки протягом трьох місяців відповів лише одного разу. Останні чотири місяці я телефоную йому постійно, а у відповідь лише чую те, що зайнятий багато роботи, що свідчить про ухиляння від своїх безпосередніх обов’язків. Довіреністю від 16.01.2017 року йому було надано усі потрібні повноваження».

Скаржник вказує, що одним з дисциплінарних проступків адвоката є невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків та просить застосувати до адвоката один з дисциплінарних стягнень, які зазначені у ч. 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

До скарги додано копію договору та довіреності.

Адвокату була вручена копія скарги із пропозицією надати пояснення, про що свідчить особистий підпис адвоката на супровідному листі. 

Адвокат надав пояснення, в яких зазначив, що: «…Між мною та Особою_1 05 жовтня 2016 року дійсно був укладений договір про надання правової допомоги, вимоги якого мною виконувались перед клієнтом відповідно до його запитів.

Будь яких усних доручень щодо реєстрації права власності в Державному реєстрі речови прав і.т.д. на його ім’я Особа_1  мені не давав.

Залишивши мені довіреність, Особа_1. повідомив, що він терміново відбуває в Республіку Польща.

Отже, ніяких дій щодо оформлення та реєстрації на його ім’я будь якої земельної ділянки вчинити я не міг, оскільки він не дав конкретних вказівок.

… після його повернення з Польщі, Особа_1 прийшов до мене … повідомив мене, що договір зі мною він розриває».

З копії договору, яка додана до скарги, вбачається, що договір є загальним, без конкретизації справ (п.1.1. договору). З аналізу п. 2.1.1. вбачається необхідність окремих доручень Клієнта.

З аналізу копії виданої довіреності, вбачається що вона також є загальною, виданою на вчинення різних дій від імені Особи_1 без будь-якої конкретизації.

До скарги, не додано жодних доказів того, що Особа_1 надав конкретні, окремі доручення щодо конкретних земельних ділянок.

Скаржник не вказує, що він передав адвокату конкретні документи по земельним ділянкам та не надає таких документів.

Жодного підтвердження надання доручення по конкретній справі, скаржник не надав.

Відповідно до п. 2.1.1 договору, адвокат зобов’язується надати правову допомогу, в тому числі, за окремими дорученнями Клієнта.

Відсутність конкретних доручень Особи_1 адвокату по конкретним земельним ділянкам або справам, свідчить про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку – невиконання чи неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики, адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

            Відповідно до ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

            Таким чином, в ході проведення перевірки підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

Комісія приходить до висновку, що з досліджених матеріалів не вбачаються відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката.

            У відповідності до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою)».

Таким чином, дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката по фактам викладеним у скарзі Особи_1 за відсутністю підстав для порушення дисциплінарної справи.

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова

Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                            ________________ (В.Б. Прядун)

 

Голова

дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                     __________________(Н.В. Свірневська)

 

В.о. секретаря

дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                  ______________________(А.А. Кузняк)