Рішення № 67 від 10.10.2017 року

РІШЕННЯ

 

м. Хмельницький                                                                                       10 жовтня 2017 року                                                                                     

 

     Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії  адвокатури Хмельницької області у складі  дисциплінарної  палати: Свірневської Н.В. –голови палати, Кузняка А.А.-в.о. секретаря палати, членів палати: Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., з участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши скаргу Особи_1  про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, -

ВСТАНОВИЛА:

 

            21 серпня 2017 року( реєстраційний № 50/2/14-17)  на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката в ході виконання ним обов’язків захисника у кримінальному провадженні.

            Зокрема, у своїй скарзі потерпілий Особа_1 вказує на зловживання адвокатом при виконанні своїх обов’язків як захисник Особи_2, який  обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину-вбивстві його сина, військовослужбовця Особи_3. На думку скаржника,  адвокат умисно затягує  розгляд  кримінальної справи, без поважної причини не з’явився у  судове засідання, яке мало відбутися 8.08.2017 року в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва. Окрім того, на думку скаржника,  адвокат без будь якого обгрунтування заперечує очевидні докази  винуватості  свого клієнта,  які орган досудового розслідування надав до суду. Вважає, що адвокат тим самим неналежно виконує свої  професійні обов’язки, а відтак, його слід притягнути  до дисциплінарної відповідальності.

            Адвокат надав свої пояснення щодо скарги Особи_1,  вважає її необґрунтованою та такою, що не відповідає дійсності і є надуманою. Адвокат зазначає, що він  з листопада 2015 року дійсно приймає участь у кримінальному провадженні, що перебуває у провадженні Деснянського районного суду м. Києва і є захисником Особи_2, який обвинувачується у вбивстві свого однополчанина, військовослужбовця Особи_3, що мало місце 12.01.2014 року у м. Києві. Адвокат вказує, що він добросовісно виконує свої обов’язки захисника,  заперечує та ставить під сумнів  докази, що свідчать про  вчинення злочину  його клієнтом, наводить свої міркування та надає пояснення по суті пред’явленого обвинувачення. З боку  його клієнта, Особи_2 будь яких претензій до його роботи чи нарікань до виконання ним обов’язків захисника не має. По суті викладених в скарзі обставин, адвокат пояснив, що  08.08.2017 року не міг прийняти участь в судовому засіданні по справі свого клієнта, оскільки хворів. На підтвердження цих фактів, адвокат надав копію  листа непрацездатності від 09.08.2017 року. На думку адвоката, причиною скарги Особи_1 є бажання останнього усунути його, як адвоката, від участі в даному судовому процесі.

            Проведеною перевіркою щодо наявність обґрунтованих ознак порушень  діючого законодавства з питань адвокатської діяльності з боку адвоката, зазначених в скарзі Особи_1, встановлено наступне.

            Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат діє на підставі свідоцтва №*** від 04.12.2004 року, виданого Хмельницькою КДКА. Адреса робочого місця: м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, вул.***.

            Встановлено, що  адвокат в листопаді 2015 року уклав угоду про надання правової допомоги з Особою_2 про його захист прав та інтересів як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 12014100030000385, яке перебуває у провадженні Деснянського районного суду м. Києва. Перевіркою встановлено, що адвокат дійсно 8.08.2017 року  не зміг   прибути в Деснянський районний суд м. Києва, оскільки хворів, що підтверджується копією листа непрацездатності від 09.08.2017 року. Інших фактів порушення  адвокатом своїх обов’язків як учасника судового процесу, скаржник у своїй скарзі не навів, а в ході проведеної перевірки таких не здобуто. Водночас, будь яких претензій до роботи адвоката та виконання ним професійних обов’язків захисника  від його клієнта, обвинуваченого Особи_2, до КДКА не надходило.

            За викладених обставин,  твердження  скаржника про неналежне  виконання адвокатом своїх професійних обов’язків, як адвоката - учасника судового процесу у кримінальній справі,  не знайшли свого підтвердження в ході проведеної перевірки.

            Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

            Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

            Приписами ч.2 ст.36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав.   Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), яка не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

            Згідно статті 67 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.

            Наведені ж у скарзі Особи_1 доводи не вказують на ознаки вчинення адвокатом дисциплінарного проступку, не містять доказів його вини  і не ґрунтуються на вимогах Закону, а є лише особистими припущеннями скаржника.

            Заслухавши  доповідача - члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Стасишина А.Л., перевіривши  матеріали скарги,  пояснення  адвоката,  додані письмові документи,  дисциплінарна палата КДКА  Хмельницької області  дійшла до висновку, що зі скарги, рівно як і з матеріалів перевірки по ній, не встановлено ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката, а також  порушень адвокатом Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики.

            Враховуючи викладене,   керуючись ст.ст. 33,34,38,39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

ВИРШИЛА:

 

            1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката, свідоцтво про адвокатську діяльність № *** від 04.12.2004 року, видане  Хмельницькою КДКА.

 

            2. Рішення  про відмову в порушенні дисциплінарної справи може  бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   або до   суду.  

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії Хмельницької області                                                                             В.Б.Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                     Н.В.Свірневська

 

В.о. секретаря

КДКА Хмельницької області                                                                              А.А.Кузняк