Рішення № 7 від 13.01.2020 року

Р І Ш Е Н Н Я №___

13 січня 2020 року                                                                                             м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Дем'янової О.В., Костюка В.В., Федорова В.Б., Тарадай О.Т., розглянувши подання Ради адвокатів Хмельницької області на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 10 січня 2006 року, видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса робочого місця адвоката: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, буд. ***),

 

в с т а н о в и л а:

 

            До КДКА Хмельницької області надійшло подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Д.

            В означеному поданні вказується про те, що адвокат не сплатив щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік, у зв'язку з чим Рада адвокатів Хмельницької області направляла адвокату інформаційний лист щодо необхідності сплати щорічного внеску. Проте адвокат щорічний внесок не сплатив.

Ініціатор подання просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

            Адвокат телефоном був повідомлений про наявність подання, оскільки рекомендований лист з повідомленням про вручення поштового відправлення, надісланий на адресу робочого місця, вказану в Єдиному реєстрі адвокатів України, був повернутий через відсутність адресата за вищевказаною адресою. Письмове пояснення про причини несплати внеску у встановлений строк не надав.

            Також з відкритих джерел у мережі Інтернет встановлено, що адвокат є заступником начальника Управління забезпечення доступу до правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги.

            Адвокат отримав копію довідки та рішення про порушення стосовно нього дисциплінарної справи за невчасну сплату внеску, однак на засідання дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області, призначене на 16 грудня 2019 року, не з’явився та пояснень не надав.

            23 грудня 2019 року адвокату на адресу Координаційного центру з надання правової допомоги, де він раніше отримував рекомендовані листи з повідомленням, в тому числі копію довідки та рішення про порушення дисциплінарної справи, надіслано рекомендований лист з повідомленням про призначення розгляду дисциплінарної справи щодо нього за поданням Ради адвокатів Хмельницької області на    16 годину 00 хвилин 13 січня 2020 року.

            Окрім цього, адвоката було повідомлено про дату та час розгляду дисциплінарної справи телефонограмою.

            Незважаючи на вичерпні заходи щодо повідомлення адвоката про дату та час розгляду дисциплінарної справи, адвокат на засідання дисциплінарної палати не з’явився, що не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи стосовно нього.

            З досліджених подання Ради адвокатів Хмельницької області та доданих до нього документів вбачається, що адвокатом не сплачено внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік, відомості про сплату внесків відсутні і на день розгляду дисциплінарної справи.

            За даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат здійснює індивідуальну адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 10 січня 2006 року, виданого на підставі рішення Хмельницької обласної КДКА від 29 грудня 2005 року № 47, за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, ***.

            Разом з тим адвокат за вищевказаною адресою відсутній, оскільки працює на посаді заступника начальника Управління забезпечення доступу до правової допомоги Координаційного центру за адресою: 04053, м. Київ,  вул. Січових Стрільців, 73, офіс 312.

 

            Згідно з ч. 1 ст. 57 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (п. "б" ч. 2 ст.34 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17 грудня 2012 року встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31 січня поточного року (п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

            Статтею 35 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" передбачені види дисциплінарних стягнень за вчинення дисциплінарного проступку адвокатом, а саме: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

            Таким чином, на виконання частини 7 статті 54 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", саме рішеннями З’їзду адвокатів України від 17 грудня 2012 року та від 20 листопада 2014 року встановлено обов’язок всіх адвокатів сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та відповідальність за несплату внесків з визначенням видів дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися відповідно до статті 35 Закону.

            Отже, несплата адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є одночасно невиконанням рішень органу адвокатського самоврядування та порушенням Правил адвокатської етики, що є порушенням статті 57 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та статті 65 Правил адвокатської етики, та відповідно до пунктів 3, 6 частини 2 статті 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" є дисциплінарним проступком, який може розцінюватися як одноразове грубе порушення правил адвокатської етики.

            Пунктом 2 частиною 1 статті 35 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" передбачений такий вид дисциплінарної відповідальності як зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

            Підстави застосування даного виду дисциплінарного стягнення визначені статтею 31 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.

            За таких обставин комісія вважає, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок, а саме несплату внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2019 рік, що є невиконанням рішень органів адвокатського самоврядування та розцінюється як одноразове грубе порушення Правил адвокатської етики.

            При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія враховує ставлення адвоката до вчиненого проступку та те, що адвокат неодноразово раніше притягувався до дисциплінарної відповідальності (кілька останніх років поспіль) за аналогічний дисциплінарний проступок, що негативно характеризує адвоката. Крім того, до уваги приймається й відверте нехтування адвокатом рішень З’їзду адвокатів України та органів адвокатського самоврядування, відсутність будь-яких поважних причин для несплати внесків.

Тому комісія приходить до висновку, що справедливим, розумним та співмірним, у даному конкретному випадку буде дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк один рік.

            На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 31, 33-35, 41-42 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", -

 

ВИРІШИЛА:

 

            притягнути адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 10.01.2006р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса робочого місця адвоката: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська,    буд. ***), до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді  зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк один рік.

 

            Відповідно до ч. 3 ст. 31 та ч. 1 ст. 42 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

 

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                                       В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                       Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                           С.О. Німий