Рішення № 6 від 15.03.2019 року

Р І Ш Е Н Н Я № 6

            15 березня 2019р.                                                                                        м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О, членів палати Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., Тарадай О.Т., Костюка В.В. розглянула матеріали перевірки по Ухвалі Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 22.11.2018р. на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 14.02.2006р.. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності-  Хмельницької області, Хмельницький район, с. Грузевиця, вул. Гайдамацька, б. **)

 

Встановила:

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшла Ухвала Чемеровецького районного суду ( суддя Особа_1) на дії адвоката.

            В Ухвалі зазначено, що адвокат був завчасно повідомлений про дату та час слухання кримінального провадження однак не з’явився в судове засідання, причин неявки не повідомив, завчасно не повідомив суд про причини неприбуття та не надав доказів поважності причин неприбуття в судове засідання на 22.11.2018р.

            Як доказ викладеного надано ксерокопію поштового повідомлення про вручення судової повістки згідно якого адвокат отримав повідомлення суду 07.11.2018р.  в чому особисто розписався. Крім того у телефонній розмові із головуючим по справі було з’ясоване що по факту адвокат не з’являвся в судове засідання біля п’яти разів.

            Адвокат оскаржив вказану Ухвалу в Хмельницький Апеляційний суд однак у відкриття провадження йому було відмовлено.

            Адвокат надав письмове пояснення із доданою апеляційною скаргою. Згідно вказаних письмових документів адвокат не зміг прибути в судове засідання на 22.11.2018р. оскільки був зайнятий в іншому судовому засіданні  в Хмельницькому міськрайонному суді по справах дати розгляду яких були з ним узгоджені. Про неможливість прибуття в судове засідання адвокат повідомив суд рекомендованим листом яке відправив 20.11.2018р., а суд отримав листа 22.11.2018р.

            Приписами ст.. 47 ч.2 КПК України передбачено, що при неможливості прибуття адвоката в строк для виконання процесуальних дій останній зобов’язаний завчасно повідомити суд про таку неможливість та причини неможливості прибуття.

            Як видно із наданих доказів адвокат 07.11.2018р. отримав повідомлення про призначення справи Чемеровецьким районним судом на 22.11.2018р.

            Однак повідомлення про неможливість прибуття в судове засідання відправив суду поштою лише 20.11.2018р., яке суд отримав 22.11.2018р. Час отримання повідомлення не зазначений, враховуючи текст Ухвали повідомлення від адвоката суд отримав після того як було постановлено Ухвалу.

            Адвокат повинен був розуміти, що повідомлення відправлене поштою 20.11.2018р. може не прийти завчасно на адресу суду. Крім того слід врахувати, що адвокату було відомо про призначений розгляд справи на 22.11.2018р. ще 07.11.2018р., тобто за 15 днів, а тому він мав реальну можливість завчасно повідомити суд про неможливість прибуття до суду та причини такої неможливості.

            Приписами ст.. 11 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено складати присягу адвоката в якій він присягається дотримуватися законності, правил адвокатської етики.

    Приписами ст.27 Правил адвокатської етики ( надалі за текстом Правил) передбачено: «Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу.

    При виконанні доручення адвокат зобов'язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної професійної правничої (правової) допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва.

    Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред'являються законом і Правилами.»

            Приписами ст. 42 Правил передбачено: «Представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов'язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.»

    Приписами ст. 44 Правил передбачено: «Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.»

    Приписами ст.. 33 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав передбачених цим Законом. Дисциплінарне провадження- процедура розгляду  письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.»

            Приписами ст.. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком є…порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики,…порушення інших обов’язків адвокат передбачених законом.»

            Отже дисциплінарна палата прийшла до висновку що в діях  адвоката є ознаки дисциплінарного проступку які полягають в тому, що отримав завчасно повідомлення про розгляд кримінального провадження адвокат не повідомив завчасно суд про неможливість явки в судове засідання та причини неможливості прибуття в суд хоча реально мав таку можливість. Крім того адвокат має приймати міри до повідомлення суду про свої зайняті дні щоб уникнути подвійного призначення на один час різних справ. Отже адвокат не виконав вимоги ст.. 47 ч.2 КПК України та ст..ст.27,42,44 Правил адвокатської етики.

            На підставі викладеного, керуючись ст..33,34,39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            Порушити відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 14.02.2006р.. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності-  Хмельницької області, Хмельницький район, с.Грузевиця, вул.. Гайдамацька, б. ***) дисциплінарну справу.

            Розгляд дисциплінарної справи призначити на 24.04.2019 р. на 16-00 год. за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф.801.

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії Хмельницької області                                                                               В. Б. Прядун  

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н. В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С. О. Німий