Рішення № 70 від 30.11.2017 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

30 листопада  2017р.                                                                             м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Костюка В.В.., Стьопіна О.Ю.,Дем*янової О.В. Федорова В.Б. за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. розглянула дисциплінарну справу порушену за скаргою Особи_1 на дії адвоката ((свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № **, видане  Тернопільською обласною КДКА, 21.10.1993р. адреса здійснення адвокатської діяльності- 46003 м.Тернопіль, вул.***, 23/5)

 

в с т а н о в и л а:

 

            Рішенням № V-023/2017 Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скасоване рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 63 від 31.10.2016р. про відмову в порушенні дисциплінарної справи, порушено дисциплінарну справу відносно адвоката.

            Скасовуючи рішення КДКА Хмельницької області Вища КДКА не скасувала рішення № 43/16 від 26.08. 2016р. КДКА Тернопільської області яким відмовлено в порушенні дисциплінарної справи.

            В матеріалах дисциплінарної справи є скарга Особи_1 із додатком-копією Ухвали Гусятинського районного суду від 11.04.2016р. та інші матеріали які були предметом дослідження дисциплінарної палати.

             Приписами ст. 35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.»

            Остання дата неявки адвоката в судове засідання зазначена 12.08.2016р. В односторонньому порядку адвокат розірвав угоду із скаржником  30.03.2016р. і попередив про це Гусятинський районний суд 31.03.2016р. про що є відмітка на його заяві канцелярії суду.

            Приписами ст. 41 Правил адвокатської етики ( які були чинними станом на 2016р.) передбачено можливість розірвати угоду в односторонньому порядку адвокатом. В даному випадку скаржник звинуватив адвоката в тому що він працює не на його користь а на користь іншої особи з яким Клієнт перебуває у неприязнених стосунках. Вказаний сумнів у порядності адвоката дозволяє йому, керуючись ст. 41 ч.2 п.6 Правил розірвати Договір в односторонньому порядку, що і було зроблено адвокатом  про що він повідомив суд, а відповідно про це знав і скаржник ( вказане не  суперечить практиці Європейського суду про задоволення відводу судді, та заявлення самовідводу суддею).

            Приписами ст. 54 КПК України передбачено що лише відмова від захисника або його заміна за ініціативи підозрюваного, обвинуваченого повинна відбуватися виключно у присутності захисника. Вказана норма права запровадження для захисту інтересів підозрюваної, обвинуваченої особи для запобігання тиску на неї по питанню запобігти участі захиснику у кримінальному провадженні. Вказане не  відноситься до відмови захисника здійснювати захист підозрюваного, обвинуваченого. Отже суду нічого не перешкоджає розглядати справу по суті з іншим захисником. Крім того відсутні правові норми змусити працювати адвоката у примусовому порядку.

            Представник скаржника на засіданні палати пояснив, що його батько не розривав угоди із адвокатом і хоче щоб він з’явився в судове засідання оскільки оплатив його послуги.Однак не заперечував того факту, що коли розглядалась заява про розірвання Договору із скаржником Особою_1 та його сином Особою_2, Особа_1 не заперечував проти задоволення такої заяви адвоката. Із пояснень представника скаржника Особи_2 можна зробити висновок про те, що спір йде лише в поверненні гонорару. Питання повернення гонорару не є предметом розгляду дисциплінарної палати.

            На підставі викладеного палата приходить до висновку про закінчення строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

             Керуючись ст. ст. 35 ч.2, 40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

В и р і ш и л а:

 

            Закрити дисциплінарну справу відносно адвоката за закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

            Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        О.Т. Тарадай