Рішення № 71 від 30.11.2017 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

30 листопада  2017р.                                                                                 м.Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Костюка В.В.., Стьопіна О.Ю.,Дем*янової О.В. Федорова В.Б. за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. розглянула дисциплінарну справу порушену за скаргою Особи_1 на дії адвоката ((свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ***, видане  Хмельницькою обласною КДКА, 12.09.2012р. адреса здійснення адвокатської діяльності- 29013, м.Хмельницйький  вул.***, 10, кв.67)

 

в с т а н о в и л а:

 

            На розгляді дисциплінарної палати є дисциплінарна справа порушена за скаргою Особи_1 на дії адвоката. Скарга поступила 21.03.2017р., дисциплінарну справу порушено 24 квітня 2017р.. Дисциплінарна справа була призначена до розгляду на 10.05.2017р. Адвокату було направлено рішення про порушення дисциплінарної справи, довідка і супровідний лист. Однак відправлення було повернуто за закінченням терміну зберігання. Адвокат кореспонденцію не отримав. Розгляд справи було перенесено на  05.06.2017р.. Знов конверт із вмістом було повернуто за закінченням строку зберігання. Таким чином не маючи змоги повідомити адвоката останньому було направлено повідомлення телефонограмою з мобільного телефону в.о. секретаря дисциплінарної палати. При цьому в матеріалах справи є розписка адвоката про те, що йому відомо про розгляд питання про порушення дисциплінарної справи за скаргою Особи_1 на 24.04.2017р., скаргу Особи_1 адвокат отримав, йому відомо що він має дати пояснення на скаргу протягом 5 днів. Вказана розписка датована 10.04.2017р. Пояснення на скаргу адвокат надав 27.09.2017р. Палата приходить до висновку, що адвокату достеменно було відомо 10.04.2017р. що на його дії є скарга Особи_1 при цьому він уникав отримання кореспонденції. Аналогічні дії адвокат вчиняв і по інших дисциплінарних провадженнях і справах.

            30.11.2017р. адвокат подав заяву про відкладення справи на іншу дату у зв’язку з тим, що знаходиться на лікарняному, бажає дати пояснення та письмові докази своєї невинуватості.

            Палата відхиляє вказане клопотання  з підстав навмисного затягування розгляду дисциплінарної справи адвокатом. Адвокату достеменно відомо про наявність скарги з 10.04.2017р., заперечення на скаргу адвокат спромігся надіслати лише 27.09.2017р. Розгляд справи відкладався декілька разів. З дня порушення дисциплінарної справи до 30.11.2017р. пройшло 7 місяців. Палата вважає вказаний термін достатнім для того щоб адвокат надав  на спростування відомостей викладених у скарзі всі наявні в нього докази, з’явився на засідання палати і надав  свої пояснення усно. Крім того палата має відомості стосовно того, що відносно адвоката обрано запобіжний захід -цілодобовий домашній арешт і саме у зв’язку з цим він не може з’явитися на засідання палати без дозволу слідчого, а не по причині амбулаторного лікування.

            Скаржник декілька разів з’являлась на засідання палати, надавала додаткові усні пояснення з яких з’ясувалось наступне. Скаржниця звернулась до адвоката за допомогою наступного змісту скласти позовну заяву та прийняти участь в суді,  представляти її інтереси в суді. Суть питання полягала в тому, що син скаржниця неодноразово судимий має непогашені цивільні позови, а він є співвласником квартири і вона боїться щоб його частку не забрали за борги. Вона повідомила, що на квартиру накладено арешт, сума боргу сина складає 40 тис. грн.. і вона погоджується сплатити за нього борг і в рахунок цього перевести на себе права власника його частки квартири. Адвокат отримав від неї гроші за складання позову та участь у суді. Позов було складно і подано до суду, але в судовому засіданні їй роз’яснив суддя що вказаний позов складено неправильно і треба його переробити. Адвокат достеменно знаючи, що відповідач по справі, син скаржниці, є співвласником житла пред’явив позов про позбавлення його права на проживання пославшись на ст. 405 ЦК України в якій чітко зазначено «член сім*ї власника житла», а не просто «особа» як вказано у позові. Син скаржниці не є членом сім*ї власника житла а є співвласником житла. Після того як їй повідомили про незаконність її вимог і зміну предмету та підстав позову вона неодноразово питалась зустрітися із адвокатом але він або запевняв її про те що  суддя не прав, а він склав позов вірно, або не брав телефону, в судові засідання не з’являвся говорив, що він зайнятий.

            У своїх письмових поясненнях адвокат зазначає, що спілкувався із скаржницею як приватна особа а не адвокат, «правовідносини» між ними до грудня 2016р. та з 14 квітня 2017р. мають суто цивільно-правовий характер, а тому не підпадають під дію ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність». В подальшому стверджує, що між ним і скаржницею 09.12.2016р. укладено договір про надання їй правової допомоги та юридичних послуг, вказаний договір виконано повністю і розірвано на прохання скаржниці, висловленої в усній формі, що на його думку узгоджується із ст.33 Правил адвокатської етики. Адвокатом не вказано в якій редакції, але враховуючи, що події відбуваються до червня місяця 2017р. мають застосовуватися Правила що діяли станом на 2016р. Стаття 33 Правил, на яку посилається адвокат, передбачає відносини адвокат клієнт з питань отримання, зміни розміру і таке інше гонорару. Акт виконаних робіт, на якій посилається адвокат, був надісланий скаржниці 14.04.2017р., коли адвокат вже отримав скаргу.

            Палата критично ставиться до пояснень адвоката та вважає, що в його діях є склад дисциплінарного проступку і він у відносинах із скаржницею діяв, як адвокат, а не приватна особа. Доказом вказаного є наступне. Сам адвокат протягом всього пояснення посилається на Правила адвокатської етики, ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», крім того на Правила які не діяли на день виникнення відносин Адвокат. клієнт скаржниця.

            Адвокатом як і скаржником надано Договір про надання правової допомоги та юридичних послуг від 09.12. 2016р. Вказаний Договір не відповідає вимогам ст. 4 Правил адвокатської етики ( надалі за текстом Правила) 2016р. Так приписами ст. 4 Правил зазначено: Угода про надання правової допомоги - Договір (контракт), згідно з яким  одна сторона-адвокат, що практикує індивідуально…приймає на себе доручення іншої сторони-клієнта…про надання клієнту  юридичної допомоги обумовленого ним виду… Угодою можуть передбачатися також інші умови надання юридичної допомоги. У наданому скаржником та адвокатом Договорі зазначений, як адвокат, отже відносини із скаржником є відносинами адвокат-клієнт. Предмет вказаного Договору не відповідає вимогам ст. 4 Правил оскільки з нього не зрозуміло якого роду послугу має надати адвокат клієнту. Якщо прийняти до уваги всі пункти (1.1.1-1.1.10) Договору то адвокат нічого із зазначеного у вказаних пунктах не зробив, навпаки він взяв на себе обов’язок представляти інтереси клієнта в суді всіх інстанцій. Таким Договором адвокат ввів в оману клієнта, вказаний договір є незрозумілим. Пунктом 4.1 вказаного Договору адвокат отримує від клієнта гонорар, а адвокат стверджує, що працював на безоплатній основі. Пунктами 5.1-5.5 передбачено, що вказаний Договір діє до його розірвання сторонами, а розірвання договору за ініціативою клієнта передбачено, лише в письмовому вигляді та ще і з попередженням за 30 календарних днів.

            Приписами ст. 17 Правил передбачено, що в Угоді про надання правової допомоги мають бути чітко і недвозначно зазначені всі головні умови, на яких адвокат приймає доручення клієнта, зміст доручення: яка саме правова допомога має надаватися за угодою і де вона має надаватися. Приписами ст. 20 Правил зазначено що приймаючи доручення на надання правової допомоги адвокат повинен зважити свої можливості по його виконанню і зобов’язаний відмовитись від прийняття доручення, якщо є розумно достатні підстави вважати, що стосовно даного доручення норми цих Правил, в яких втілений принцип компетентності, не можуть бути адвокатом дотримані. Адвокат повинен попередити клієнта про відсутність в нього досвіду ведення відповідної категорії справ.

            Приписами ст. 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України, та Правил адвокатської етики, підвищувати свій професійний рівень.

            Приписами ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком є:… 3.)порушення правил адвокатської етики, …п.5 невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

            Таким чином укладаючи Договір про надання правової допомоги із скаржником Адвокат включив в предмет договору таки дії які адвокат не виконував в не мав наміру виконувати чим ввів в оману скаржницю, Договір укладено у супереч вимог Правил адвокатської етики, зважаючи на  проблему скаржниці і ту позовну заяву яку їй склав адвокат не має знань у даній галузі права отже є некомпетентним а тому мав відмовитися від надання послуг, або роз’яснити скаржниці що йому потрібен час для вивчення цього питання пояснивши їй що він не компетентне у вказаній галузі права. Отже адвокат неналежно виконував свої професійні обов’язки.

            Отже в діях адвоката є склад дисциплінарного проступку.

            Керуючись ст. ст. 21, 33, 34, 35, 40 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ст.ст. 4,17 Правил адвокатської етики

 

в и р і ш и л а:

 

            Притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката у виді попередження.

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня проголошення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова КДКА Хмельницької області                                                   В.Б.Прядун.  

 

Голова дисциплінарної палати                                                              Н.В.Свірневська.

 

Секретар дисциплінарної палати                                                          О.Т.Тарадай.