Рішення № 73 від 17.11.2016 р.

РІШЕННЯ

 

17 листопада  2016 року                                                               м.Хмельницький

 

         Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови дисциплінраної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Желіхівського О.М. розглянувши скаргу Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1,-

 

                                                      встановила:

 

         17 лютого 2016 року(вх.№56/1/16-16)  на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга  Особи_1, у якій ставиться питання  про притягнення адвоката_1 до дисциплінарної  відповідальності.  Головою КДКА Хмельницької області 23.02.2016 року зазначена скарга повернута скаржнику без розгляду, із зазначенням, що вона не  містить доказів неправомірної поведінки  адвоката.  Не погоджуючись з таким висновком, скаржник направив скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка  своїм рішенням від 11.06.2016 року № VI-027/2016 її задовільнила, а скаргу Особи_1 направила до  КДКА Хмельницької області для розгляду по суті.

         У своїй скарзі Особа_1 вказує на порушення адвокатом  вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики при розгляді   цивільної справи, у якій він приймає участь  як сторона по справі, а також поза межами  судових засідань.  При цьому,  скаржник, вказуючи на  порушення  Правил адвокатської етики, зазначає, що звертався до адвоката_1 по юридичну консультацією за адресою робочого місця  адвоката з питань, що цікавили скаржника. Згодом, зі слів скаржника, не зважаючи на отриману  від нього інформацію та оглянуті  адвокатом  оригінали   документів,  адвокат  почала представляти інтереси  його колишньої  дружини, які  суперечили його інтересам і стали предметом позову в суді.  Окрім того,  на думку скаржника, адвокат  розповсюджує негативну і неправдиву інформацію щодо нього, яка має образливий характер, а відтак він  має терпить певні переживання і хвилювання.   Посилаючись на порушення адвокатом вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  Правила адвокатської етики, скаржник просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.  До своє скарги  скаржник додав   копію  свого клопотання до апеляційного суду Хмельницької області  від 27.112015 року, у якій ставить питання про усунення адвоката_1  від   ведення  цивільної справи в інтересах  свого опонента – колишньої дружини Особи_2 з тих самих підстав.

         Водночас,  адвокат_1  надала свої пояснення по суті  викладених в скарзі  фактів,  вважає її необґрунтованою та такою, що не відповідає дійсності.  Вважає, що  подана на неї скарга є ніщо інше, як втручання у її адвокатську діяльність та вчинення тиску з метою примусити відмовитися від  представлення інтересів   його колишньої дружини, з якою у скаржника виник спір.  Адвокат стверджує, що Особа_1 ніколи не був за адресою її робочого місця і не отримував від неї юридичну консультацію. До своїх пояснень адвокат додала кілька копій документів, що свідчать про її правову позицію у даній справі,  копії  скарг Особи_1 про відвід суддям та експертам в ході розгляду  даної  цивільної справи тощо.

         Проведеною перевіркою щодо наявність обґрунтованих ознак порушень  діючого законодавства з питань адвокатської діяльності з боку адвоката_1, зазначених в скарзі Особи_1,  встановлено наступне.

         Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат_1 діє на підставі свідоцтва № *** від 19.10.2002 року, виданого Хмельницькою КДКА на підставі рішення КДКА № *** від 29.05.2002 року. Адреса робочого місця:  м.Хмельницький,вул. ***.   

          Відповідно до матеріалів  справи, отриманих пояснень  та копій документів, здобутих під час перевірки, адвокат_1 представляє інтереси позивачки Особи_2 у цивільній справі №2-2106/11  з 03.11.2015 року на підставі договору про надання правової допомоги зі стадії розгляду Апеляційним судом апеляційної скарги Особи_1 на рішення  суду  першої інстанції. Справа за позовом Особи_2 до Особи_1 знаходиться в провадженні суду більше 5 років ( з 04.02.2011 року),  і в даний час згідно ухвали Вищого спеціалізованого суду України від 22.06.2016 року про направлення справи на новий судовий розгляд, перебуває у провадженні Хмельницького міськрайонного суду. Як убачається з копій  судових рішень, що  містяться  в переліку матеріалів  справи, всі  клопотання і заяви Особи_1  судами, що розглядають дану справу,  залишаються без задоволення. Не знайшов підтвердження і той факт, що скаржник  користувався  правовою допомогою адвоката_1 до її вступу у справу на стороні  позивача – колишньої дружини скаржника, а відтак виник конфлікт інтересів. Відповідно до ст.9 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим з’їздом адвокатів України  17.11.2012 року,  під «… конфліктом інтересів  слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката   та його професійними правами  і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності. Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими або можуть бути суперечливими, а також за таких обставин надавати їм правову допомогу».  Окрім того, як вбачається зі змісту скарги, скаржник  вказує  іншу адресу робочого місця адвоката, ні ж та, що зазначена в ЄРАУ. Скаржник вказує на Особу_3, як на особу, що порадила  йому  юриста, проте останній у своїх поясненнях на адресу КДКА, це факт спростував. Не знайшли також підтвердження  факти  щодо  розповсюдження  адвокатом недостовірної інформації  щодо  причини захворювання скаржника,  а також випадки несумлінної поведінки  адвоката в  судових засіданнях та поза ними,  образливих висловлювань на  адресу скаржника  з боку  адвоката. Натомість, вивчення судових рішень та інших матеріалів цивільної справи,  отриманих під час перевірки,  свідчать про упередженість  та необ’єктивність  скаржника  стосовно  дій  його опонентів,  а його  висловлювання щодо  поведінки адвоката містять лише припущення, не підтверджені жодними доказами.   

         Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою ( скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

         Статтею 37 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачені стадії дисциплінарного провадження, п.1 ч.1 якої передбачає проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

         Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

         Крім того, згідно статті 67 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.

         Наведені ж у скарзі Особи_1 доводи не вказують на ознаки вчинення адвокатом_1 дисциплінарного проступку  і не ґрунтуються на вимогах Закону, а лише є особистими висновками скаржника, не підтвердженими жодними доказами. Таким чином, скаржник не надав доказів на підтвердження викладених ним обставин, і таких не було встановлено при проведенні перевірки по його скарзі.  

         Відповідно до ч.2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якою передбачено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.         Заслухавши  доповідача - члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Стасишина А.Л., перевіривши  матеріали скарги, пояснення  адвоката,  інші письмові документи,  дисциплінарна палата КДКА  Хмельницької області встановила, що зі скарги, рівно як і з матеріалів перевірки по ній, не встановлено ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката, а також  порушень адвокатом Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики.

         Враховуючи викладене,   керуючись ст.ст. 33,34,38,39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

 

ВИРШИЛА:

 

  1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката_1,  свідоцтво про адвокатську діяльність № *** від 19.10.2002 року, виданого Хмельницькою КДКА.

 

  1. Рішення  про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   або до суду.  

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                               Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                               О.Т. Тарадай