Рішення № 73 від 30.11.2017 року

РІШЕННЯ

 

30 листопада 2017 р.                                                                                  м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стьопіна О.Ю., Костюка В.Б., Німого С.О., Федорова В.Б., Дем’янової О.В. розглянула скаргу Особи_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 12.10.2012 р. видане Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката.

У скарзі йдеться про те, що адвоката є представником відповідача Особи_2 в адміністративній справі за позовом Особи_1. В судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду 30 травня 2017 р., висловився «я попробую пояснити втретє, бо таке враження, що позивач сам не знає, що оскаржує». Коли Особа_1 у відповідь на цю фразу попросив адвоката дотримуватись правил адвокатської етики, останній на підвищених тонах, зверхнє і в спосіб проявлення неповаги перебиваючи його почав давати пояснення. Головуючий суддя зробив зауваження адвокату, у зв’язку з його некоректним висловлюванням та порушенням судового порядку.

До скарги додано диск із технічним засобом судового засідання.

Адвокат надав пояснення, в яких зазначив, що між ним та Особою_1 існують тривалі напружені відносини, обумовлені принциповістю адвоката у доведенні своєї позиції в судових справах. Тому адвокат вважає скаргу спробою здійснити тиск на адвоката з тим, щоб він в подальшому не приймав участі у справі. Зауваження головуючої в судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду 30 травня 2017 р. було адресоване не йому особисто, а усім присутнім та містило в собі прохання бути більш толерантними та припинити полеміку.

Прослуховуванням звукозапису встановлено, що зауваження суду стосувалось загальної обстановки в ході судового розгляду.

Стосовно фрази адвоката: «я попробую пояснити втретє, бо таке враження, що позивач сам не знає, що оскаржує», палата виходить з наступного.

Ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод говорить про свободу вираження поглядів. «Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. … Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду».

П. 15 Ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» містить норму, згідно якої не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката.

У відповідності до ст. 53 Правил адвокатської етики допустимими формами реагування адвоката на незаконну або неетичну поведінку іншого адвоката, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам адвоката, його клієнта, адвокатського об’єднання, бюро, органів адвокатського самоврядування або адвокатури як такої, слід вважати звернення (заяви, скарги) до органів адвокатського самоврядування, наділених дисциплінарними повноваженнями стосовно адвокатів, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених законодавством України.

Згідно ст. 46  Правил адвокатської етики у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен … реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо.

Критерії оцінки висловлювань як образ та безпідставних наклепів а також правомірності поведінки особи, що такі висловлювання поширила, вироблені практикою Європейського суду з прав людини (див. напр. постанови у справах Де Хаес и Гийселс проти Бельгії  від 24 лютого 1997 р., Захаров проти Росії від 5 січня 2007 р., Лесник проти Словакії від 11 березня 2003 р. тощо) та національних судів (зокрема, Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009  № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»). Відповідно до цих критеріїв висловлювання адвоката, з урахуванням точного мовного значення використаних слів; наявності фактів, які адвокат коментує; суб’єкта, якому адресоване звернення, та мотивів самого звернення; обов’язку адвоката підтримувати позицією клієнта; напруження обстановки слухання справи та інших обставин є такими, що відповідають праву вільного висловлювання поглядів та його обмеженням, необхідним в демократичному суспільстві, не перевищують нормальну межу критики та не порушують обов’язків адвоката.

Враховуючи дію презумпції невинуватості, яка зобов’язує тлумачити усі сумніви на користь особи, зважаючи на те, що з наданих скаржником доказів не вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката за скаргою Особи_1.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                                       В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               О.Т. Тарадай