Рішення № 74 від 30.11.2017 року

РІШЕННЯ

 

30 листопада 2017 р.                                                                                  м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стьопіна О.Ю., Костюка В.Б., Німого С.О., Федорова В.Б., Дем’янової О.В. розглянула скарги Особи_1 та Особи_2 на дії адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 16.01.2009 р. видане Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката.

Крім того, на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_2 на дії адвоката.

У цих скаргах йдеться про одну цивільну справу, скаржники є учасниками одного провадження, тому скарги об’єднані в одне провадження.

У скарзі Особи_1 йдеться про те, що адвокат ставиться до скаржників зверхньо, зневажливо та непрофесійно. Зокрема, невірно називає анкетні дані скаржників, без дозволу фотографував скаржницю зі свідком, в засіданні висловлював припущення про причини упередженості свідків, в судовому засіданні з’ясовує непотрібні питання, підказує свідку відповіді на запитання, просить суд знімати питання, які стосуються суті справи тощо.

У скарзі Особи_2 йдеться про те, що адвокат ставиться до скаржників зверхньо, зневажливо та непрофесійно. Зокрема, невірно назвав його прізвище і не вибачився, казав судді, що прийняте ним рішення є незаконним, 5 раз не з’являвся в судове засідання, ставить під сумнів кваліфікацію юристів багатьох установ, видає свою думку за істину, оцінив скаржника як морально неетичну людину. постійно насміхається, кричить, спотворює інформацію, проявляє некомпетентність та непрофесійність.

Адвокат надав пояснення, в яких зазначив, що в ході розгляду цивільних справ, учасниками яких є скаржники, він дотримується чинного законодавства, Правил адвокатської етики, за межі дозволеної поведінки не виходить, втім, сумлінно відстоює інтереси своєї клієнтки. Якщо він неправильне назвав прізвище, то це є помилкою, яка не мала на меті образи. Скаржницю із свідками він не фотографував. Свою думку з приводу питань, що ставляться судом на обговорення, висловлює з урахуванням позиції клієнтки, чинного законодавства та особливостей розгляду справи. Вважає, що скарги викликані бажанням досягнути того, щоб він припинив участь в цивільних справах.

Прослуховуванням звукозапису встановлено, що образ з боку адвоката в судових засіданнях не допущено.

Вирішуючи питання про порушення дисциплінарної справи, палата виходить з наступного.

Ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод говорить про свободу вираження поглядів. «Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. … Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду».

П. 15 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» містить норму, згідно якої не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката.

У відповідності до ст. 53 Правил адвокатської етики допустимими формами реагування адвоката на незаконну або неетичну поведінку іншого адвоката, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам адвоката, його клієнта, адвокатського об’єднання, бюро, органів адвокатського самоврядування або адвокатури як такої, слід вважати звернення (заяви, скарги) до органів адвокатського самоврядування, наділених дисциплінарними повноваженнями стосовно адвокатів, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених законодавством України.

Згідно ст. 46 Правил адвокатської етики у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен … реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо.

За встановлених обставин, палата приходить до висновку, що адвокат не порушив обов’язків адвоката, приймаючи участь в цивільних справах за участю скаржників, лише відстоював інтереси своєї клієнтки.

Враховуючи дію презумпції невинуватості, яка зобов’язує тлумачити усі сумніви на користь особи, зважаючи на те, що з наданих скаржниками доказів не вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката за скаргами Особи_1 та Особи_2.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    О.Т. Тарадай