Рішення № 75 від 17.11.2016 р.

РІШЕННЯ

 

17  листопада 2016р.                                                                                  м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови Голова КДКА Хмельницької області  Прядуна В.Б.,

голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Дем’янової О.В., Желіхівського О.М. розглянула скаргу Особи_1  на дії адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 10.05.2007р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Хмельницький, вул. ***)

 

встановила

 

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1  на дії адвоката_1. Ксерокопія заяви із доданими до неї документами була надіслана адвокату. 11.11.2016р. адвокат надав письмові пояснення на скаргу  з копією додатку.

 

 

            У свій скарзі скаржниця вказує, що 21.10.2014 р. вона уклала договір про надання правової допомоги із адвокатом_1 та сплатила 2300,00 грн. за його послуги. Крім цього, скаржниця надала адвокату папку із документами по справі для ознайомлення. 23.10.2014р. у нотаріуса  скаржниця оформила довіреність на представництво її інтересів  адвокатом_1 строком на 3 роки. Адвокат пообіцяв вирішити її питання як можна в короткий термін. Пізніше через деякий час скаржниця намагалась зв’язатись з адвокатом по телефону, заходила в офіс що по вулиці ***, але офіс адвокат змінив і не повідомляв її нової адреси. Час від часу сам адвокат скаржниці телефонував і говорив що не може призначити зустріч, оскільки він на Сході або хворий та ін. Особа_1 намагалась забрати свої документи, але адвокат їх до цього часу не повернув і зв’язатись по телефону з ним скаржниця не може. Справа Особи_1 в суді не розглядалась. Стверджує, що адвокат_1 порушив правила адвокатської етики, не виконав своїх професійних обов’язків. Просить притягнути адвоката_1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді призупинення його адвокатської діяльності. В якості доказів, що на думку скаржниці підтверджують обставину, викладену у скарзі,Особи_1 додала копії довіреності на адвоката_1 від 23.10.2014р. терміном до 23.10.2017р. та договору про надання правової допомоги від 21.10.2014р.

 

 

 

            Адвокат_1 надав письмові пояснення на скаргу. Адвокат вказує на те, що у його діях відсутній склад дисциплінарного проступку. На думку адвоката, 21.10.2014 р. було укладено угоду зі скаржницею та з Юридичною компанією «***» а не з адвокатом_1. Далі адвокат зазначає, що предметом договору було обов’язок  надання клієнту правової допомоги у цивільній справі щодо розірвання договору банківського рахунку та спонукання до вчинення дій. Пізніше Особі_1 було запропоновано укласти додатковий договір щодо захисту та представництва її інтересів у кримінальному провадженні, на досудовому слідстві та в суді, а також надати додаткові матеріали та узгодити гонорарні питання, так як не зрозуміло з пояснень, ким було встановлено, що «мова йде не про цивільну а про кримінальну справу, у якій скаржниця спочатку перебувала в якості потерпілої, потім свідка а згодом перетворилась на підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення за фактом шахрайства, яке на думку слідства мало місце з її боку»  Оскільки, як стверджує адвокат, від укладання додаткового договору Особа_1 категорично відмовилась, подальша робота з її питань була призупинена. Станом на 31.10.2016 р. будь-яких заяв щодо розірвання договору та повернення документів  від скаржниці не  надходило. Також повідомляє, що він готовий повернути документи, які надані скаржницею. До свого пояснення адвокат долучив копію витягу з кримінального провадження, в якому зазначено, що Особа_1 є потерпілою у кримінальному провадженні.

            Дисциплінарною палатою було встановлено, що 21.10.2014р. було укладено договір про правову допомогу між Особаю_1 та Юридичною компанією «***» в особі адвоката_1, який був ним підписаний.  Предметом договору було… «надання Клієнту правової допомоги у цивільній справі  щодо розірвання  договору банківського рахунку  та спонукання до вчинення дій з участю адвоката в якості представника в усіх державних та недержавних органах і організаціях  а також судах усіх рівнів…». Крім цього, 23.10.2014р. гр. Особою_1 на ім’я адвоката_1 було надано довіреність на представництво інтересів скаржниці строком  до 23.10.2017р. На час перевірки відомостей, які викладені у скарзі, відсутня будь-яка інформація та докази по проведеній роботі відповідно до предмету договору щодо надання правової допомоги  зі сторони адвоката_1. Адвокатом не надано на підтвердження своїх пояснень щодо пропозицій скаржниці укласти додаткові угоди щодо захисту її інтересів або представництва в кримінальному провадженні. Дисциплінарна палата критично оцінює пояснення адвоката в тій частині, що договір зі скаржницею укладалась не з адвокатом а з юридичною особою, оскільки у тому ж договорі чітко зазначено, що … адвокат та компанія зобов’язуються надати клієнту повний обсяг юридичних послуг … та ін., а у п. 8 договору  про надання правової допомоги є посилання на Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

            Згідно ст. статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

 

            Оскільки адвокатом у своїх письмових поясненнях не заперечено факту обіцянки скаржниці вирішити її питання як можна в короткий термін, існують обґрунтовані підстави вважати, що адвокатом_1 порушено  ст. 18 Правил адвокатської етики, а саме те, що адвокат повинен повідомити клієнта про можливий результат виконання доручення на підставі закону та практики його застосування. При цьому забороняється давати клієнту запевнення і гарантії стосовно реального результату виконання доручення, прямо або опосередковано сприяти формуванню у нього необґрунтованих надій, а також уявлення, що адвокат може вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх професійних обов’язків.

            Крім цього, статтею 27 Правил адвокатської етики передбачено, що кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумну необхідну для його успішного виконання увагу, … адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнтів, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред’являються законом і цими Правилами до належного виконання адвокатом своїх професійних обов’язків.

 

            Оскільки довіреность видана адвокату_1 строком до 23.10.2017р. то у цьому випадку стаття 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо строку давності притягнення до дисциплінарної відповідальності  в один рік з дня вчинення дисциплінарного проступку не застосовується.

 

Заслухавши доповідача – члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Желіхівського О.М., розглянувши матеріали скарги Особи_1, дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку, що встановлені підстави для порушення дисциплінарної справи.

 

            Керуючись ст. ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата      

                                                                в и р і ш и л а :

 

        Порушити дисциплінарну справу відносно адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 10.05.2007р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Хмельницький, вул. ***)

 

      Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 12.12.2016р. на 16 -00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф. 801 (8 поверх).

 

      Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

      Голова КДКА Хмельницької області             підпис                          В.Б. Прядун

 

      Голова дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                           підпис                         Н.В. Свірневська

 

      Секретар дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                          підпис                        О.Т. Тарадай