Рішення № 75 від 21.11.2018 року

Р І Ш Е Н Н Я №______

 

21 листопада 2018 року                                                                                м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі у складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свіренвської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Демянової О.В., Костюка В.В., Федорова В.Б. розглянувши заяву про відвід усьому складу КДКА Хмельницької області, заявлений адвокатом у дисциплінарній справі № 33/2/14-18, порушеній відносно нього за скаргою голови ЖБК «***» Особа_1,

 

в с т а н о в и л а:

 

02 жовтня 2018 року до КДКА Хмельницької області надійшла скарга ЖБК «***» на дії адвоката, підписана головою правління Особа_1

25 жовтня 2018 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла заява адвоката   про відвід усьому складу КДКА Хмельницької області, розгляд якої було відкладено на  21.11.2018 року, через те, що зі змісту абз. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 44 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність та п. 7.5 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону вбачається, що адвокат має право на заявлення відводу членам дисциплінарної палати, після порушення дисциплінарної справи відносно нього, а не на стадії вирішення питання про порушення або відмову в порушення дисциплінарної справи.

25 жовтня 2018 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області порушено дисциплінарну справі відносно адвоката   та призначено її розгляд на 21 листопада 2018 р.

На засіданні дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області 21.11.2018 року після роз’яснення головою дисциплінарної палати права на заявлення відводів, адвокат  , скориставшись цим правом, частково підтримав раніше подану ним заяву від 25.10.2018 року про відвід  усьому складу КДКА Хмельницької області, а саме в тій її частині, що ним було подано скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області про порушення дисциплінарної справи відносно нього за скаргою Особа_2, в якій, серед іншого, адвокат просив притягнути голову КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., голову кваліфікаційної палати КДКА Хмельницької області Ватраса В.А. та секретаря дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Німого С.О. до дисциплінарної відповідальності. За результатами розгляду вищевказаної скарги ВКДКА прийнято рішення про часткове задоволення скарги адвоката   в частинні скасування рішення дисциплінарної палати про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката з направленням матеріалів справи для проведення додаткової перевірки та прийняття відповідного рішення про порушення або про відмову в порушенні дисциплінарної справи. В задоволенні інших вимог зазначених в скарзі адвоката  , в тому числі, щодо притягнення Прядуна В.Б., Ватраса В.В. та Німого С.О. до дисциплінарної відповідальності відмовлено.

Адвокат   вважає, що факт скасування рішення дисциплінарної палати про порушення дисциплінарної справи відносно нього за скаргою Особа_2 свідчить про наявність сумнівів у неупередженості голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б. та членів дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області під час розгляду скарги ЖБК «***» в особі голови правління Особа_1

Крім того, адвокат   зазначив, що оскільки він написав скаргу до ВКДКА з проханням притягнути Прядуна В.Б., Ватраса В.А. та Німого С.О. до дисциплінарної відповідальності, то останні  займаючи керівну посаду в КДКА Хмельницької області будуть впливати на інших членів дисциплінарної палати з метою притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Будь яких інших підстав для відводу усьому складу КДКА Хмельницької області адвокатом   не зазначено.

Відповідно до п. 7.5 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 із останніми змінами та доповненнями внесеними Рішенням Ради адвокатів України від 02 червня 2018 року № 86, рішення про відвід (самовідвід) кількох членів КДКА приймається відносно кожного окремо.

Заслухавши заяву адвоката   про відвід, перевіривши матеріали дисциплінарної справи в частині, що стосується заявленого відводу, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області приходить до висновків, що наведенні адвокатом доводи для відводу члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Стьопіна О.Ю. є неспроможними.

На підтвердження обставин на які посилається адвокат,   останнім не надано жодних доказів які б свідчили про неупередженість чи  зацікавленість Стьопіна О.Ю. в результатах розгляду дисциплінарної справи.

            Враховуючи викладене, керуючись ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.п. 7.5, 8.1, 8.2, 8.12 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 77 із останніми змінами та доповненнями внесеними Рішенням Ради адвокатів України від 02 червня 2018 року № 86,-

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити адвокату у задоволенні заяви про відвід члену дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Стьопіну О.Ю.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                Н. В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                С. О. Німий