Рішення № 76 від 30.11.2017 року

Р І Ш Е Н Н Я

«30»листопада2017р.                                                                                м.Хмельницький                                                            

 

         Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря Тарадай О.В., членів палати Костюка В.В., Дем*янової О.В., Німого С. Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б. розглянувши матеріали скарги СТОВ «***» про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 29.12.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. ***, 61, кв. 7),-

в с т а н о в и л а:

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга СТОВ «***» в особі директора Особи_1 на дії адвоката.

Проведення перевірки було доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області – адвокату Федорову В.Б.

Відповідно до витягу з ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. ***, 61, кв. 7.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Проведеною перевіркою щодо наявність обґрунтованих ознак порушень  діючого законодавства з питань адвокатської діяльності з боку адвоката, зазначених в скарзі, встановлено наступне.

            У своїй скарзі СТОВ «***» в особі директора Особи_1 вказує на порушення адвокатом п.4 ст.45 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012р., згідно якого адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

            На підтвердження вищевказаного скаржник надав копію ухвали Рівненського апеляційного господарського суду від 16.08.2017р. про повернення апеляційної скарги ТОВ «****». Згідно мотивувальної частини даної ухвали вбачається, що підставою прийняття даного рішення є ненадання апелянтом платіжного доручення про сплату судового збору.

            Таким чином, на думку скаржника, адвокат «порушує зазначені норми законодавства, зловживає процесуальними правами, затягує виконання рішення суду та неналежним чином виконує свої професійні обов’язки.».

 

Адвокат надав свої пояснення щодо скарги СТОВ «***» в особі директора Особи_1, вважає що доводи викладені у скарзі є безпідставними, а скаргу такою, що не підлягає задоволенню.

Адвокат зазначає, що 27 липня 2017 року Господарський суд Хмельницької області у справі № 924/611/17 за позовом СТОВ «***» до ТОВ «***» прийняв рішення (далі – рішення), яким зобов’язав стягнути з ТОВ «***» на користь СТОВ «***» борг, 3% річних, інфляційні нарахування та витрат по оплаті судового збору.

02 серпня 2017 року ТОВ «***» надано довіреність  на його ім’я для представництва у господарському суді у справі № 924/611/17 (копія додається).

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, 06 серпня 2017 року була подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного господарського суду, проте під час її відправлення було випадково втрачено квитанцію про сплату судового збору, про що стало відомо згодом, з ухвали Рівненського апеляційного господарського суду від 16 серпня 2017 року.

Також, адвокат зазначив наступне: реалізація особою права на судовий захист та на апеляційне оскарження, гарантоване конституцією України та низкою міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є невід’ємною гарантією захисту прав осіб, а не «затягуванням виконання рішення суду».

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 97 Господарського процесуального кодексу України (надалі – ГПК України) від 06.11.1991р. апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо до скарги не додано документів, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

16 серпня 2017 року ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду у зв’язку з відсутність платіжного доручення про сплату судового збору апеляційну скаргу повернуто скаржнику.

Копію зазначеної ухвали ТОВ «***» отримано 28 серпня 2017 року.

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України» від 17.05.2011 № 7 після усунення обставин, які були підставою для повернення апеляційної скарги, її може бути подано повторно відповідно до частини четвертої статті 97 ГПК України. Якщо апеляційну скаргу подано повторно з пропуском передбаченого частиною першою статті 93 ГПК України строку, то її подання без клопотання про відновлення відповідного строку є підставою для повернення повторно поданої скарги згідно з пунктом 4 частини першої статті 97 ГПК України. Клопотання про відновлення строку подання апеляційної скарги з огляду на приписи статті 53 ГПК України повинно містити обґрунтування поважності причин пропуску такого строку (за необхідності - з посиланням на відповідні докази, які подаються апеляційному господарському суду на загальних підставах). При цьому своєчасне (у межах встановленого строку) подання первісної апеляційної скарги і невідкладне (одразу після одержання відповідної ухвали) усунення скаржником недоліків, які стали причиною повернення останньої, враховуються апеляційним господарським судом у вирішенні питання про відновлення строку подання апеляційної скарги разом з іншими обставинами, на які посилається скаржник у зазначеному клопотанні.

Усунувши в найкоротший строк недоліки, 29 серпня 2017 року адвокатом було подане клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційна скарга повторно.

06 вересня 2017 року ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду, враховуючи поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження, колегія суддів поновила строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду Хмельницької області від 27 липня 2017 р., прийняла апеляційну скаргу до провадження(копію скарги адвокат додав до своїх пояснень).           

Тому, на думку адвоката, немає жодних правових підстав стверджувати, що випадкова втрата документів, які підтверджують сплату судового збору під час подання апеляційної скарги та невідкладне (одразу після одержання відповідної ухвали) усунення скаржником такого недоліку з поданням клопотання про відновлення відповідного строку, та поновлення строку на таке оскарження апеляційним господарським судом, суперечить будь-яким правовим нормам.

   Крім того, адвокат зазначив, що п.4 ст. 45 Правил адвокатської етики затверджених Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012 року, на які посилається скаржник, як на підставу притягнення його до дисциплінарної відповідальності втратив чинність із прийняттям нових Правил адвокатської етики затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року від «09» червня 2017 року.

Перевіривши доводи зазначені у скарзі та додатки до неї, пояснення надані адвокатом та додатки до нього, дисциплінарна палата приходжу до наступних висновків:

Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

            Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

            Приписами ч.2 ст.36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав.   Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), яка не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Згідно статті 70 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики органи адвокатури України мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.

            Наведені ж у скарзі  СТОВ «***» в особі директора Особи_1  доводи не вказують на ознаки вчинення адвокатом дисциплінарного проступку, не містять доказів його вини  і не ґрунтуються на вимогах Закону, а є лише особистими припущеннями скаржника.

Таким чином, дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

в и р і ш и л а :

 

Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 29.12.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. ***, 61, кв. 7) по фактам викладеним у скарзі СТОВ «***» в особі директора Особа_1.

            Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його проголошення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова КДКА Хмельницької області                                                   В.Б.Прядун  

 

Голова дисциплінарної палати                                                              Н.В.Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати                                                          О.Т.Тарадай