Рішення № 77 від 17.11.2016 р.

РІШЕННЯ

 

17  листопада 2016р.                                                                                  м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови Голова КДКА Хмельницької області  Прядуна В.Б.,

голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Дем’янової О.В., Желіхівського О.М. розглянула скаргу особи_1 на дії адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 16.010.2008р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Хмельницький, вул. ***)

 

встановила

 

                На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга особи_1 на дії адвоката_1. Ксерокопія заяви із доданими до неї документами була надіслана адвокату. 17.10.2016р. адвокат надав письмові пояснення на скаргу  з копіями додатків.

 

              У свій скарзі скаржниця вказує, що з адвокатом_1 було укладено угоду про надання їй правової допомоги у вирішенні питання про усунення перешкод в користуванні належної їй земельної ділянки. Як стверджує скаржниця, для позитивного вирішення питання в суді, вона сплатила адвокату 2500,00 дол. США. Адвокат в порядку виконання договірних умов склав позовну заяву до Пустомитівського райсуду Львівської області, клопотання про призначення експертизи земельної ділянки, приймав участь в судових засіданнях. На думку скаржниці, якби адвокат оскаржив довідку з сільської ради про те, що відсутнє захоплення суміжним землекористувачем її земельної ділянки а не керувався лише висновком експертизи, то суд би задовольнив її позовні вимоги, а так суд відмовив їй у позові. За вирішення питання в апеляційному суді, як стверджує скаржниця, адвокату було надано 1000,00 дол. США і 100 дол. США для експерта. Апеляційний суд відхилив її апеляційну скаргу. Просить  дисциплінарну палату прийняти міри до адвоката_1 щодо повернення коштів у зв’язку з невиконанням адвокатських обов’язків.    

 

            В своїх поясненнях з приводу скарги адвокат_1 повідомив, що правову допомогу скаржниці надавав на належному рівні. В порядку виконання договірних умов ним здійснювалось представництво інтересів скаржниці в районному та апеляційному судах, складено позовну заяву про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою, неодноразово брав участь у судових засіданнях, складав процесуальні документи. Під час розгляду справи в суді першої інстанції адвокатом було підготовлено клопотання про призначення земельно-технічної експертизи, клопотання про виклик експерта, складено та підготовлено численну кількість заяв від імені Особи_1. Висновком експерта було встановлено факт захоплення відповідачем земельної ділянки Особи_1, однак судом першої інстанції при постановленні рішення не було взято до уваги вказаний висновок експертизи та не надано йому правової оцінки. В апеляційному суді Львівської області за клопотанням адвоката було заслухано усне пояснення експерта Особи_2. Стверджує, що такі пояснення істотно вплинули на результат справи, оскільки суттєво відрізнялись від письмових висновків експертизи. Вказані обставини встановлено ухвалою апеляційного суду. На пропозиції адвоката звертатись із касаційною скаргою скаржниця відмовилась. Просить врахувати усі факти, які ним зазначені та прийняти об’єктивне рішення. 

 

            До свого пояснення адвокат долучив копії апеляційної скарги, клопотання про виклик експерта, рішення районного суду, ухвала районного суду про призначення земельно-технічної експертизи, висновку експерта, рішення районного суду від 13.12.2013р. рішення райсуду від11.04.2011р.

 

            Під час засідання дисциплінарної палати адвокат усно надав пояснення з приводу надання правової допомоги скаржниці. Додатково пояснив, що дійсно надавав правову допомогу на належному рівні, брав участь у судових засіданнях, складав процесуальні документи, надавав правові консультації. Обіцянок скаржниці щодо позитивного вирішення справи в суді першої інстанції та апеляційному суді він не давав. Також він повністю заперечив факт отримання будь-яких коштів в національній валюті а також доларів США. 

 

            Скарга Особи_1 не підлягає задоволенню. З матеріалів скарги, та додатків до неї, пояснення адвоката, можна зробити висновок, що відповідно до угоди від 29.01.2015р. та договору-доручення про надання правової допомоги від 31.05.2016р. адвокатом_1 надавалась правова допомога Особі_1 щодо представництва у Пустомитівському районному суді та апеляційному суді Львівської області. В порядку виконання договірних умов адвокатом складено позовну заяву про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою, приймалась участь у судових засіданнях, складались процесуальні документи, надавались юридичні консультації скаржниці. Скаржницею не надано будь-яких доказів того, що адвокат отримував від адвоката_1 кошти та давав обіцянки щодо позитивного вирішення питання в суді. Крім цього, дисциплінарна палата не наділена повноваженнями щодо прийняття мір до адвоката по поверненню коштів, як того просить Особи_1 у скарзі, а  дані питання можуть вирішуватись лише в цивільно-правовому порядку.

 

            Приписами ст. 36 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у отому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав…Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката…»

 

            Керуючись ст. ст. 36, 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата      

                                                                в и р і ш и л а :

 

            Відмовити в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 16.010.2008р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Хмельницький, вул. ***)

 

 

      Рішення може бути оскаржено протягом т тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

      Голова КДКА Хмельницької області             підпис                          В.Б. Прядун

 

      Голова дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                           підпис                          Н.В. Свірневська

 

      Секретар дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                          підпис                        О.Т. Тарадай