Рішення № 78 від 17.11.2016 р.

 

РІШЕННЯ

17  листопада 2016р.                                                                                  м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови Голова КДКА Хмельницької області  Прядуна В.Б.,

голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Дем’янової О.В., Желіхівського О.М. розглянула скаргу Особи_1 на дії адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 04.12.2016р. Хмельницькою обласною КДКА на підставі рішення № *** від 18.11.2004р., адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Камянець-Подільський, вул. ***)

 

встановила

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката_1. Ксерокопія заяви із доданими до неї документами була надіслана адвокату. 17.10.2016р. адвокат надав письмові пояснення на скаргу  з копіями додатків.

            У свій скарзі скаржниця вказує, що адвокат з адвокатом_1 у липні 2016 р. були укладені дві угоди про надання послуг в цивільному процесі та один договір  про надання правової допомоги в кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового розгляду у Борівському районному суді Тернопільської області.  14.07.2016р адвокат приймав участь у проведенні слідчого експерименту, 16.07.2016р. - участь у перехресному допиті та 26.07.2016р. – участь у судовому засіданні. Адвокатом також було підготовлено заяву про уточнення позовних вимог. На думку скаржниці адвокат наче б то вступив в зговір із протилежною стороною, а саме спілкувався наодинці у приміщенні суду із адвокатом протилежної сторони і пропонував відмовитись від попередніх показань. На цій підставі скаржниця висловила бажання розірвати договір з адвокатом. Адвокат відмовився розірвати договір та вимагав обґрунтувати причину розірвання договору. 16 серпня 2016 р. в присутності поліцейського Камянець-Подільського ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області з’явилась до офісу адвоката з вимогою розірвати угоду і договір а також повернути сплачені кошти та подані документи, на що адвокат роздрукував примірник угоди про розірвання договору але кошти повернути відмовився. Оскільки адвокат не повернув кошти, скаржниця відмовилась підписати угоду про розірвання договору. Стверджує, що адвокат назвав її шахрайкою. Особа_1 зробила висновок, що адвокат взяв чималі кошти за невеликий обсяг роботи. Просить притягнути адвоката_1 до дисциплінарної відповідальності із позбавленням права на зайняття адвокатською діяльністю.       

 

            Адвокат_1 надав письмові пояснення на скаргу. У своїх поясненнях адвокат вказує на те, що дійсно між ним та гр. Особою_1  06.07.2016 р. було укладено угоду про надання послуг в цивільному процесі, а саме  представництво інтересів скаржниці під час розгляду Борівським райсудом Тернопільської області цивільної справи за її позовом до Особи_2 про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою, нежилим приміщенням магазину, житловим будинком, господарськими будівлями, надвірними спорудами та вселення. Перед укладенням даної угоди адвокатом було підготовлено уточнену позовну заяву, яку Особа_1 подала до суду і ухвалою Борщівського райсуду провадження за її позовом було відкрито і справа призначена до розгляду. 11.07.2016 р. зі скаржницею було укладено договір про надання правової допомоги в кримінальному провадженні а 26.07.2016р з гр. Особою_1 укладено ще одну угоду про надання послуг в цивільному процесі а саме представництво інтересів скаржниці як відповідачки за позовом Особи_2 про визнання права власності на майно. В рамках угоди від 06.07.2016р. адвокатом було надано консультації з предмету угоди, вивчались документи, узгоджувалась позиція по справі та стратегія. Відповідно до договору про надання допомоги в кримінальному провадженні адвокат звернувся до слідчого Борщівського райвідділу міліції, в провадженні якого перебувало кримінальне провадження, внесене до ЄРДП за зверненням скаржниці за ст. 125 ч.1 та ст. 357 КК України і надав документи на підтвердження своїх повноважень та ознайомився із матеріалами кримінального провадження. Адвокат брав участь в слідчій дії – одночасному допиті між потерпілою скаржницею та свідком Особою_2 і в подальшому заявив клопотання слідчому про необхідність проведення слідчого експерименту із потерпілою та свідком – її чоловіком безпосередньо на місці події а не в приміщенні райвідділу поліції, як було зроблено раніше. Слідчі дії проводились за участі адвоката.

            В рамках угоди про надання послуг в цивільному процесі від 26.07.2016 р. були вивчені документи, підготовлено заперечення на позов, заява про застосування позовної давності, які були адвокатом подані до початку судового розгляду в суд через канцелярію суду. З клієнткою Особою_1 було погоджено стратегію та тактику в цивільному процесі, яку вона повністю погодила.  Адвокат приймав участь в судових засіданнях по двох цивільних справах, які розглядалися Борщівським районним судом.

            Адвокат зазначає, що твердження скаржниці про те, що після судового засідання спілкувався із адвокатом протилежної сторони, після чого наполягав на тому, щоб Особа_1 відмовилась від своїх попередніх показань є ні чим іншим як надуманим і не відповідає дійсності, оскільки після судового засідання в Борівському райсуді 26.07.2016 р. він одразу поїхав додому так як поспішав на слідчі дії в Камянець – Подільському і ні з ким не спілкувався, тим більше з адвокатом протилежної сторони і також не мав розмови з самою Особою_1. На наступний день після судового засідання до адвоката телефонувала скаржниця, але будь-яких претензій до нього не висловлювала а лише спілкувались щодо неохідності допиту в кримінальному провадженні її сина в якості свідка та підготовки клопотання про призначення повторної судово-медичної експертизи з урахуванням доказів в результаті проведених слідчих експериментів.

            09.08.2016 р. скаржниця повідомила , що хоче розірвати з адвокатом усі договори про надання правової допомоги. Після прохання з боку адвоката пояснити причину розірвання договорів, оскільки будь-яких претензій до адвоката з приводу виконаної роботи не було, Особа_1 повідомила що адвокат взагалі не мав права братися за її справи а також через недовіру без пояснень причини, що призвели до недовіри. Адвокатом було повідомлено скаржницю про її право на розірвання усіх угод та повернення їй документів і повернення їй частини гонорару, оскільки ним була здійснена певна робота за договорами, на що скаржниця звернулась до поліції. В присутності працівників поліції скаржниця відмовилась підписати угоду про розірвання договорів з адвокатом, забрати всі наявні в адвоката матеріали та пояснити причину розірвання договорів, хоча адвокатом було підготовлено в письмовому вигляді угоду та надано Особі_1 на підпис. Адвокат стверджує, що ним під час виконання умов договорів із Особою_1 не було порушень Правил адвокатської етики а тому підстав для притягнення  його до дисциплінарної відповідальності відсутні. До своїх пояснень адвокат додав копію заяви скаржниці про розірвання договорів про надання правової допомоги та копію угоди про розірвання угоди про надання послуг адвоката_1 вказує  на  необґрунтованість та безпідставність скарги Особи_1.

            Скарга Особи_1 не підлягає задоволенню. З матеріалів скарги та додатків до неї а також письмового пояснення адвоката_ можна зробити висновок, що між гр. Особою_1 та адвокатом було укладено три договори про надання правової допомоги як у цивільній справі так і в кримінальному провадженні. Відповідно до предметів договорів адвокатом надавалась правова допомога, яка  не заперечується скаржницею. Будь-яких претензій до адвоката з приводу виконаної роботи скаржниця у своїй скарзі не зазначає. Твердження Особи_1 про те, що адвокат спілкувався наодинці у приміщенні суду із адвокатом протилежної сторони, після чого наполегливо пропонував їй відмовитись від попередніх показів не може братись дисциплінарною палатою до уваги, оскільки скаржницею не надано будь-яких доказів на його підтвердження. Також скаржниця не надала доказів висловлювання адвоката в її адресу начебто вона шахрайка. Адвокат_1 не порушувались вимоги ст.32 Правил адвокатської етики  щодо права клієнта в будь-який час і з будь-яких причин розірвати договір з адвокатом в односторонньому порядку. Адвокат, як це вимагає п.4 ст. 32 Правил адвокатської етики, намагався з’ясувати причини, що потягли ініціювання клієнтом розірвання договору.  Як видно з наданих матеріалів, будь-якого тиску на клієнта з боку адвоката з метою реалізації права на розірвання договорів, не вбачається. Навпаки, адвокатом було підготовлено та надано на підпис угоду про розірвання договорів про надання правової допомоги з поверненням усіх отриманих від клієнта матеріалів в присутності працівника поліції, але скаржниця від підпису в категоричній формі  відмовилась це зробити. Щодо повернення гонорару Адвокатом, як це зазначено скаржницею у скарзі, то дисциплінарна палата не наділена такими повноваженнями і дані питання вирішуються в цивільно-правовому порядку.

 

            Приписами ст. 36 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у отому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав…Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката…»

     Керуючись ст. ст. 36, 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата      

                                                                в и р і ш и л а :

 

            Відмовити в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката_1  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 04.12.2016р. Хмельницькою обласною КДКА на підставі рішення № *** від 18.11.2004р., адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Камянець-Подільський, вул. ***)

 

      Рішення може бути оскаржено протягом т тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

      Голова КДКА Хмельницької області             підпис                          В.Б. Прядун

 

      Голова дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                           підпис                         Н.В. Свірневська

 

      Секретар дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                          підпис                        О.Т. Тарадай