Рішення № 78 від 21.11.2018 року

Р І Ш Е Н Н Я

21 листопада 2018 р.                                                                          м. Хмельницький.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі у складі голови КДКА Прядуна В.Б.,голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Костюка В.В., Федорова В.Б., Німого С.О, розглянувши скаргу  Особа_1на дії адвоката  (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 09.02.2007 року Тернопільською обласною КДКА, адреса робочого місця адвоката є м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. **) та матеріали перевірки,-

встановила:

            На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга  Особа_1на дії адвоката.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** видане 09.02.2007 року Тернопільською обласною КДКА, адресою робочого місця адвоката є м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. **.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката, має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Рішенням № 11 від 17.05.2018р. дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області було відмовлено у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката  

Рішенням Вищої кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури від 27.09.2018р. № ІХ-007/2018 року було скасовано рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 11 від 17.05.18р. про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката   та ухвалено рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката.

Матеріали дисциплінарної справи було повернуто на стадію розгляду дисциплінарної справи.

            Адвокат Стьопін О.Ю., який проводив перевірку, доповів: У своїй скарзі  Особа_1вказує, що: «Адвокатом на адресу  Особа_1 надіслано заяву від 18.01.2018 2 1/18-01/2018 щодо надання йому оригіналів податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами документальних позапланових невиїзних перевірок ТОВ « ***», ТОВ « ***» та ТОВ « ***» та конвертів, які повернуті з поштового відділення.

             Особа_1 листом від 25.01.17 № 2106/10/22-01-14-06-10 вказано про неможливість надання адвокату оригіналів податкових повідомлень – рішень з огляду на вимоги ч. 2 ст. 19 Конституції України, п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу України, а також п.1 ч. 3 Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень – рішень платникам податків, затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України від 28.12.2015 № 1204. При цьому,  Особа_1 надано адвокату копії таких повідомлень-рішень. Звертаю увагу, що не дивлячись на те, що адвокат мав право звернутися з адвокатським запитом по надання інформації та копій документів, термін розгляду якого становить 5 робочих днів, а не із заявою про надання оригіналів документів, термін розгляду якої не встановлений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а тому може становити від 15 до 45 днів згідно  Закону України «Про звернення громадян»,  Особа_1 надало йому відповідь в максимально стислі терміни, передбачені законодавством для розгляду адвокатського запиту…

            Проте, не дочекавшись відповіді на дану заяву, адвокатом до  Особа_1 24.01.18 об 11-30 нарочним надано «Вимогу щодо усунення перешкод у здійсненні правомірної діяльності представника особи з надання правової допомоги» від 24.01.2018 № В/24-01/2018, в якій адвокат   вимагав невідкладно, а саме 24.01.2018 надати йому інформацію щодо складених податкових повідомлень-рішень (номер, дату, суму та інші дані), по ТОВ « ***», ТОВ «***» та ТОВ « ***», а також забезпечити виконання пункту 3 частини 1 статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо ознайомлення адвоката із вищевказаними податковими повідомленнями-рішеннями…

            В подальшому, цього ж дня, 24.01.18,  з 12-30 до 18-15 год., адвокат   неодноразово приходив на територію  Особа_1, намагався пройти через охорону, вимагав особистої зустрічі з начальником  Особа_1та першим заступником начальника  Особа_1, неодноразово телефонував в приймальню керівника  Особа_1. Секретар в телефонному режимі, в подальшому – працівник управління обслуговування платників повідомили йому порядок попереднього запису на прийом до керівництва  Особа_1, встановлений наказом  Особа_1від 10.01.18 № 66, проте адвокат   наполягав на негайному прийомі, не дивлячись на те, що керівництво  Особа_1перебувало на завчасно спланованих заходах. Окрім того, адвокат   телефонував працівникам підрозділу аудиту, які проводили перевірки вказаних платників податків, погрожував кримінальними провадженнями відносно вказаних працівників в разі негайного ненадання йому документів. З черговими оперативного управління податкової міліції  Особа_1 адвокат   також поводив себе зухвало, погрожував викликом працівників Національної поліції, намагався пройти через охорону в приміщення. Вказані обставини підтверджуються рапортом … та поясненнями…».

            Крім того у скарзі зазначено, що : «Складення адвокатом такого документу, як вимоги невідкладно, у визначений адвокатом день органу державної влад надати інформацію, не передбачено жодною нормою чинного законодавства, що свідчить про порушення адвокатом ч. 2 ст. 7 , ч. 2 ст. 11, ст. 25, 27 Правил адвокатської етики, а також ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

            В подальшому, 25.01.18 адвокатом   нарешті складено та направлено до  Особа_1 документ, який визначений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» як необхідний для отримання копій документів та інформації – адвокатський запит.

            Проте , відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

            При цьому в порушення абз. 1 ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також ч. 2 ст. 7 , ч. 2 ст. 11, ст. 25, 27 правил адвокатської етики, адвокат   вимагав не копії, а оригінали документів…

            Як наслідок,  Особа_1 тричі підготовлено відповідь з одного й того ж питання на три різні складені адвокатом   документи – заяву, вимогу та адвокатський запит, що свідчить про зловживання адвокатом   своїми правами.

            Окрім того, має місце факт звернення адвокатом   до  Особа_1 із адвокатським запитом, який складений в порушення вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Вказаний факт встановлений рішенням суду, яке набрало законної сили.

            Так, адвокат Рломанюк В.М. 12 вересня 2017 звернувся за вих. № 1/12-09/2017 із адвокатським запитом (копія додається), в якому просив повідомити посади та прізвище, ім’я, по-батькові службових або посадових осіб ГУ ДФС, відповідальних за підготовку та фактичне внесення електронним повідомленням до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування за період часу з 15.062017р. по дату надання відповіді на запит.

            Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду по справі 3 822/2675/17 від 21.11.17 … встановлено, що вказаний запит адвоката   не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки, як зазначено судом, «інформація із певного питання, як продукт, що отриманий або створений лише в процесі виконання відповідачем своїх обов’язків, може надаватись у формі даних про результати вказаної діяльності саме відповідача як державного органу та суб’єкта владних повноважень, тобто у формі даних про кількісні та якісні характеристики чи показники діяльності органу влади відповідача. Публічна інформація стосується виключно діяльності щодо виконання відповідачем суб’єктом владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, а не процесу внутрішньої організації такої діяльності в середині податкового органу в частині розподілу функціональних обов’язків між працівниками податкового органу.

            Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Вважаю, що з вищевикладеного вбачається вчинення адвокатом   дисциплінарного проступку, передбаченого абз. 3 (порушення правил адвокатської етики) та абз. 5 (неналежне виконання своїх професійних обов’язків) ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

            Також, ще однією з підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності відповідно до ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» невиконання рішень органів адвокатського самоврядування та порушення обов’язків адвоката. До обов’язків адвоката, до того ж відноситься обов’язок виконувати рішення органів адвокатського самоврядування (абз. 5 ч.1 ст. 21 вказаного закону).

            Відповідно до ст. 57 рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами. Рада адвокатів України при цьому згідно ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» виконує функції адвокатського самоврядування виконує між з’їздами адвокатів України.

            Так, Рішенням № 162 Ради адвокатів України від 04 серпня 2017 року вирішено наступне: «звернути увагу адвокатів України, що до адвокатського запиту додається копія ордеру на надання правової допомоги, як цілісного документу, встановленої Радою України формою, тобто у сукупності його титульної та зворотної форми. Тільки таким чином копія ордера буде цілісним документом, оскільки з його зворотного боку можуть вказувати обмеження в повноваженнях адвоката, що передбачено Положенням про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів. Крім того, на копії ордера необхідно проставляти відмітку «Згідно з оригіналом», особистий підпис адвоката або керівника адвокатського об’єднання, його прізвище й ініціали, а також дату засвідчення копії.

            Проте , адвокатом   вказане вище рішення Ради адвокатів України не виконується, оскільки до численних запитів, які надійшли до  Особа_1, адвокатом надано копію лише титульної форми (без зворотньої), до того ж відсутня дата засвідчення копії…».

            Скаржник просить порушити дисциплінарну справу відносно адвоката, притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності та повідомити скаржника про результат розгляду скарги.

            13.04.2018 року адвокату, було особисто вручено копію скарги з додатками, про що свідчить його підпис на супровідній (повідомленні).

            Адвокат   надав заяву, датовану 13.04.18р. в якій вказує, що подана до скарги квитанція не підтверджує факту понесення  Особа_1витрат за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарги. Вважає, що скарга має бути повернута скаржнику та просить направити письмовий запит про підтвердження повноважень у Особа_2 на здійснення оплат від імені  Особа_1.

            Як, вбачається з доданої до скарги квитанції: ПІБ:Особа_2. Призначення платежу:особа_1 код. ЄДР…Оплата за організ.-тех. Забезпечення розгляду скарги відносно адвоката…

            Відповідно до рішення РАУ № 203 від 23.09.2017р. та п. 4 ст. 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність: до заяви (скарги) додається її копія…, а також копія платіжної квитанції банківської установи про плату за організаційно-технічне забезпечення її розгляду.

            Квитанція до скарги додана, отже підстав для повернення скарги немає.

            Також, адвокат   надав письмові пояснення по суті скарги, в яких зазначає: «13 квітня 2018року мною була отримана копія скарги із додатками від 29.03.2018 року, подана  Особа_1.

Зазначаю, що вищезазначена скарга подана всупереч вимог ч.2 ст.36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» без достатніх підстав, із використанням права на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури як засобу тиску на адвоката у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

 

Мною здійснюється представництво інтересів ТОВ « ***», ТОВ « ***» та ТОВ « ***».

Згідно п.19.1. та 19.3. ст.19 ПК України платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом для платників податків.

Відповідно до п.п.17.1.2. п.17.1. ст.17 ПК України платник податків має право представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника.

Згідно п.58.3. ст.58 ПК України у разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

16 січня 2018 року поштовим відділенням були повернені рекомендовані листи з податковими повідомленнями-рішеннями, адресованими ТОВ « ***», ТОВ « ***» та ТОВ « ***».

Відповідно з цього часу відбувся перебіг 10-ти денного строку на адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень.

18 січня 2018 року я подав до  Особа_1заву за №1/18-01/2018, в якій просив надати мені податкові повідомлення-рішення, складені на ТОВ « ***», ТОВ « ***» та ТОВ « ***» для своєчасного їх оскарження до 25 січня 2018 року.

Подана заява жодним чином не порушувала вимог законодавства, оскільки відсутня будь-яка заборона щодо отримання в податковому органі документів, чи їх копій, що не були вручені платнику поштовим відділенням.

Використання іншого способу отримання документів для своєчасного оскарження було неефективним, так як строк розгляду адвокатського запиту становить 5 робочих днів, та кілька днів на поштовий перебіг кореспонденції.

Таким чином, у разі використання мною механізму «подання адвокатського запиту» платник фізично не міг би оскаржити в адміністративному порядку податкові повідомлення рішення.

Відповідно до пункту 3 частини 1 ст.20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Отже, «перебуваючи» в  Особа_1адвокат мав би право на ознайомлення з необхідними йому документами та матеріалами (в даному випадку з податковими повідомленнями-рішеннями, які мали бути оскаржені в адміністративному порядку). При цьому офіційних підстав відмовити адвокату у такому праві податковий орган не мав би, так як такі документи (інформація) знаходились у розпорядженні органу, і не потребували значного обсягу часу для їх надання.

Однак, адвокату була створена фізична перешкода в реалізації такого права, його не допускали до жодної відповідальної особи, не надавали інформацію, та обіцяли розглянути заяву до 14 лютого 2018 року.

Після подання заяви я декілька раз заходив до  Особа_1, та жодного разу до мене не вийшли працівники відповідальні за розгляд заяви. По внутрішньому телефону мені повідомили, що відповідь буде надана згідно резолюції керівництва не раніше 14 лютого 2018 року.

Передбачаючи, що податковий орган умисно не надає мені інформацію та документи, я подав 24.01.2018 року до  Особа_1вимогу щодо усунення перешкод у здійснені правомірної діяльності представника особи з надання правової допомоги, та скаргу від 24.01.2018 року до Відділу внутрішньої безпеки територіальних органівОсоба_1.

Відповідні дії були викликані необхідністю своєчасного адміністративного оскарження (інтереси клієнта) та протидією адвокату податковим органом. Вчинені мною дії не суперечили законодавству, та були спрямовані на захист професійних прав адвоката та інтересів клієнта. При цьому, я запросив іншого адвоката Особа_3 бути присутнім при подані мною вимоги, скарги, та спробі отримати документи. У випадку порушення прав адвоката, попросив його допомогти мені у фіксуванні правопорушення щодо адвоката.

Таким чином, враховуючи ігнорування моїх прав, та недопущення мене до жодної посадової особи, відповідальної за розгляд заяви, мною була подана Вимога щодо усунення перешкод у здійснені правомірної діяльності представника особи з надання правової допомоги за №В/24-01/2018, яка була отримана працівником канцелярії  Особа_1 24 січня 2108 року о 11 годині 35 хвилин.

В подальшому я з’ясував у канцелярії  Особа_1, що подана мною вимога знаходиться на розгляді у першого заступника начальника  Особа_1.

З 15 години 45 хвилин по 18 годину 15 хвилин 24.01.2018 року я та адвокат Особа_1 знаходився в приміщенні  Особа_1 (біля чергового) та не був допущений до жодної службової чи посадової особи податкового органу, та не отримав доступу до необхідних для здійснення адвокатської діяльності (складання скарги на податкові повідомлення-рішення) документів (податкових повідомлень-рішень, що мали бути оскаржені до 25.01.2108 року). По внутрішньому телефону 68-07 (приймальна) та від чергового мені повідомлялось, що Особа_ 4 знаходиться на роботі, але перебуває на нараді у керівника. В подальшому (в кінці робочого дня) мене повідомили, що Особа_4 разом із керівником покинули приміщення, так як поїхали в суд.

25 січня 2108 року мною була подана заява про вчинене кримінальне правопорушення до прокуратури Хмельницької області.

31 січня 2108 року мною була подана скарга на бездіяльність прокурора.

21 лютого 2018 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду була задоволена моя скарга.

03 березня 2018 року до ЄРДР були внесені відомості за моєю скаргою.

Згідно ч.1 ст.4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Статтею 6 «Незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності» Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з'їздом адвокатів України від 09 червня 2017 року, встановлено, що специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов'язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту або представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів. Адвокат не повинен при виконанні доручення клієнта керуватися вказівками інших осіб.

Тому, податковий орган не вправі вказувати адвокату яким має бути запит, чи складений адвокатом документ.

Вказівка на суперечність адвокатського запиту вимогам закону, не відповідає дійсності.

Суд апеляційної інстанції у справі №822/2675/17 дійшов до помилкових висновків щодо запитуваної адвокатом інформації, встановивши, що інформація не є конфіденційною, суд одночасно дійшов висновків, що запитувана позивачем інформація не відповідає вимогам публічної інформації (не є публічною), а тому не може бути надана відповідачем.

Суд апеляційної інстанції не врахував, що згідно вимог ч.3 ст.24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Запитувана адвокатом інформація не є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно частин 1 та 2 статті 20 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Згідно ч.1 ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Запитувана адвокатом інформація не відносилась ні до конфіденційної, ні до таємної, ні до службової.

У справі №822/2675/17 відкрито касаційне провадження за моєю скаргою. 

 

На всі подані мною адвокатські запити  Особа_1надавала відповіді на протязі 5 днів, жодного разу не відмовляючи з питань ненадання копії зворотної сторони ордерів.

            При цьому ордера були складені ще у 2016 році, зворотна сторона яких не заповнена. Тому завіряти пусті аркуші паперу, в якості копії зворотної сторони ордеру, я вважав за недоцільне. Вимоги закону містять вказівку про надання копії ордеру, що і було мною зроблено (надавалась вся наявна змістовна частина ордеру)».

            Крім того, адвокат   надав додаткові пояснення від 20.11.2018 року, в яких він зазначив: «Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах  верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

            … адвокат не повинен при виконанні доручення клієнта керуватися вказівками інших осіб. Тому державний орган не вправі вказувати адвокату яким мав би бути (на його думку) адвокатський запит, чи складений адвокатом інший документ.

            Чинним законодавством не встановлена заборона адвокату запитувати інформацію необхідну адвокату для надання правової допомоги клієнту.

…Суд апеляційної інстанції у справі № 822/2675/17 дійшов висновків, що запитувана адвокатом інформація не відповідає вимогам публічної інформації (не є публічною), а тому не може бути надана відповідачем. Однак, суд апеляційної інстанції встановив, що запитувана інформація не була конфіденційною.

…Запитувана адвокатом інформація не була інформацією з обмеженим доступом.

            Відомості, зазначені у постанові Вінницького апеляційного адміністративного суду від 21.11.2017 року у справі № 822/2675/17, не можуть бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності в силу вимог частини 3 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Крім того, у даному судовому рішенні відсутні будь-які відомості щодо можливого  вчинення дисциплінарного проступку адвокатом, визначеного частиною 2 цієї ж статті.

            Стосовно доповідної записки та рапорту від 24.01.2018 року: Відповідно до пункту 3 частини 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право ознайомлюватися не підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.

            18 січня 2018 року я подав до  Особа_1заву за № 1/18-01/2018, я якій просив надати мені податкові повідомлення-рішення…для своєчасного їх оскарження до 25 січня 2018 року.

            Подана заява жодним чином не порушувала вимог законодавства, оскільки відсутня будь – яка заборона щодо отримання в податковому органі документів, чи їх копій, що не були вручені платнику поштовим відділенням.

            Використання іншого способу отримання документів для своєчасного оскарження було неефективним, так як строк розгляду адвокатського запиту становить 5 робочих днів, та кілька днів на поштовий перебіг кореспонденції.

            Таким чином, у разі використання мною механізму «подання адвокатського запиту» платник фізично не міг би оскаржити в адміністративному порядку податкові повідомлення рішення.

            Після подання заяви я декілька раз заходив до  Особа_1, та жодного разу до мене не вийшли працівники відповідальні за розгляд заяви. По внутрішньому телефону мені повідомили, що відповідь буде надана згідно резолюції керівництва не раніше 14 лютого 2018 року.

            Враховуючи ту обставину, що податковий орган не надає мені інформацію та документи, я подав 24.01.2018 року до  Особа_1вимогу щодо усунення перешкод у здійсненні правомірної діяльності представника особи з надання правової допомоги, та скаргу від 24.01.2018 року до Відділу внутрішньої безпеки територіальних органів Осоюба _1.

            Відповідні дії були викликані необхідністю своєчасного адміністративного оскарження (інтереси клієнта) та протидією адвокату податковим органом. Вчиненні мною дії не суперечили законодавству, та були спрямовані на захист професійних прав адвоката та інтересів клієнта. При цьому, я запросив іншого адвоката Особа_3 бути присутнім при поданні мною вимоги, скарги та спробі отримати документи. У випадку порушення прав адвоката, попросив його допомогти у фіксуванні правопорушення щодо адвоката.

            З 15 години 45 хвилин по 18 годину 15 хвилин 24.01.2018 року я та адвокат знаходився в приміщенні  Особа_1(біля чергового) та не були допущені до жодної службової чи посадової особи податкового органу, як і не отримали доступу до необхідних для здійснення адвокатської діяльності (складання скарги на податкові повідомлення-рішення) документів (податкових опвідомлень-рішень, що мали бути оскаржені до 25.01.2108 року). По внтурішньому телефону 68-07 (приймальна) та від чергового мені повідомлялося, що Особа_4 знаходиться на роботі, але перебуває на нараді у керівника. В подальшому (в кінці робочого дня) мене повідомили, що Особа_4 разом із керівником покинули приміщення, так як поїхали в суд.

            Я спілкувався лише по внутрішньому телефону в приміщенні  Особа_1. При цій розмові був присутній інший адвокат – особа_3

            В доповідній записці Осоаб_5 зазначав, що йому «погрожували» кримінальною відповідальністю.

            Проте, суб’єктивне сприйняття «податківців» принципової позиції адвоката щодо недопущення перешкод у здійсненні адвокатської діяльності, як «зухвалість» (на їх думку), не містить об’єктивної сторони дисциплінарного проступку (образ, залякуваня чи інших не дозволених дій).

            Ні доповідна записка, ні рапорт не містить жодних конкретних відомостей щодо «зухвалості поведінки», і в чому вона реально полягала. Можливо (на їх думку) намагання додзвонитися до державного службовця чи потрапити до них на прийом з метою оскарження дій підлеглих, є «зухвальством».

            Констатація факту (доведення до відома), що мною буде ініційовано відкриття кримінального провадження внаслідок протидії адвокатській діяльності, не є погрозою.

…03 березня 2018 року до ЄРДР були внесені відомості за моєю скаргою».

           

            21.11.2018 року на засідання КДКА Хмельницької області в складі дисциплінарної палати прибув адвокат, адвокат Особа_3 та представник  Особа_1.

            Адвокат   надав письмові пояснення адвоката Особа_3, які за своїм змістом аналогічні поясненням наданим самим адвокатом. Дані пояснення підтримав і сам адвокат Особа_3.

 

            Представник Особа_1 підтримала подану скаргу, однак не змогла пояснити в чому саме полягає дисциплінарний проступок адвоката  

 

            Заслухавши доповідача, дослідивши матеріали скарги та перевірки, в тому числі копію постанови Вінницького апеляційного адміністративного суду від 21.11.2017р. в справі № 822/2675/17, копію доповідної записки Особа_4 та копію рапорту від 24.01.2018 р. старшого оперуповноваженого управління  Особа_1Особа_5, комісії вважає, що у діях адвоката   відсутній склад дисциплінарного проступку.

            Так, у доповідній записці Особа_4 від 24.01.18р. вказано, що «Мною було підготовлено проект відповіді, в якій вказано про неможливість надання адвокату оригіналів податкових повідомлень-рішень… при цьому згідно проекту відповіді адвокату надавалися копії таких податкових повдіомлень-рішень…

            24.01.2018 року близько 12-30 мені зателефонував адвокат з вимогою усунути перешкоди у здійсненні його правомірної діяльності представника особи з надання правової допомоги та запитав, чому йому не надано відповідь. Я вказав про надання відповіді на зазначену вище заяву згідно вимог чинного законодавства. У відповідь адвокат   почав погрожувати мені кримінальним провадженнями у разі негайного ненадання йому оригіналів документів та вказувати про здійснення з мого боку перешкод у здійсненні правомірної діяльності представника особи з надання правової допомоги».

            Дослідивши доповідну записку, комісія відзначає, що вказівка адвоката на перешкоджання правомірній діяльності представника особи не є дисциплінарним проступком, а кримінальними провадженнями погрожувати неможливо, оскільки згідно ст. 2 КПК України: «1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура».

            Таким чином, переконання адвоката в цій конкретній ситуації, в тому, що йому перешкоджають здійснювати правомірну діяльність представника особи, комісія розцінює, як  його правову позицію.

            Отже, комісія розцінює відомості наведені у доповідній записці, як безпідставну суб’єктивну оцінку законних висловлювань адвоката, як погроз, а не як реальні погрози.

            Дослідивши рапорт від 24.01.2018р. складений Особа_5, комісія відзначає, що у рапорті зазначені такі дії адвоката:

-          До  Особа_1 прибув адвокат   з вимогою зареєструвати документ. (комісія відзначає, що вказана дія не заборонена законодавством).

-          Адвокат   декілька разів приходив на територію Особа_1 (комісія відзначає, що законодавством не обмежена кількість візитів до державних органів протягом доби тощо).

-          Вимагав особистої зустрічі з начальником  Особа_1 та першим заступником…( комісія відзначає, що законодавством не заборонено адвокату приходити на прийом до службових осіб державних органів, а навпаки дозволено).

-          Неодноразово телефонував в приймальну керівника  Особа_1 (комісія відзначає, що кількість телефонних дзвінків законодавством не обмежена).

-          Наполягав на негайному прийомі, не дивлячись, що керівництво   Особа_1 перебувало на завчасно запланованих заходах (комісія відзначає, що наполягання на прийомі посадових осіб є правом адвоката та було викликано необхідністю термінового захисту прав клієнта, що не є дисциплінарним проступком).

-          Продовжував поводити себе зухвало (комісія відзначає, що зухвалість є оціночною категорією, а в рапорті не конкретизовано (не визначено конкретні дії адвоката, які Особа_5 розцінює, як зухвалі) в чому саме проявилася зухвалість адвоката, що унеможливлює їх оцінку комісією як зухвалих чи не зухвалих).

-          Погрожував викликом працівників національної поліції (комісія відзначає, що це не може бути розцінене як погроза).

-          Наголошував на усуненні перешкод у здійсненні правомірної діяльності представника особи з надання правової допомоги (переконання адвоката в цій конкретній ситуації, в тому, що йому перешкоджають здійснювати правомірну діяльність представника особи, комісія розцінює, як  його правову позицію).

 

Оцінюючи постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 21.11.2017 року у справі № 822/2675/17, комісія відзначає, що нею не встановлений факт дисциплінарного проступку з боку адвоката, за який його може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, комісія відзначає, що з моменту звернення 12 вересня 2017р. адвокатом   з запитом № 1/12-09/2017 до  Особа_1, пройшов рік.

Статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що: «Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема:

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об'єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;

3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

….

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.»

 

            Комісія приходить до висновку, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат здійснював свої повноваження, відповідно до вимог встановлених законодавством. Зокрема, право на подання запитів передбачено у вказаній вище статті закону п. 1, а стосовно оригіналів документів, то таке право передбачено у п. 7, де зокрема надано право адвокату запитувати документи, а окремо визначено, їх копії, що дає підстави тлумачити вказаний пункт, як такий, що надає право запитувати оригінали документів.

            Щодо, тверджень скаржника, що такого документа, як «вимоги» не передбачено жодною нормою законодавства, комісія відмічає, що жодною нормою законодавства адвокату не заборонено направлення такого документа. Крім того, ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить вичерпного переліку документів, які може складати адвокат. У пункті 4 передбачено поняття «інші правові документи», що дає право адвокату складати їх та подавати у встановленому законом порядку.

            Щодо намагання адвоката   потрапити на прийом до керівництва  Особа_1то таке право передбачене п. 5 та п. 6 вказаної вище статті закону.

            Сприйняття співробітниками Особа_1 заяви адвоката, про виклик працівників Національної поліції, як погрози, є лише внутрішнім суб’єктивним переживанням таких працівників. Національна поліція України, не становить загрози для працівниківОсоба_1, а її діяльність спрямована на забезпечення законності, правопорядку та здійснюється відповідно до Конституції та законів України.

            Те, що адвокат намагався пройти, через охорону, а не поза її контролем (в її обхід) свідчить про те, що адвокат не порушував встановленого режиму пропуску в приміщення  Особа_1. Жодних об’єктивних доказів порушення громадського порядку з боку адвоката скаржником не надано. Зі скарги вбачається, що адвокат спілкувався з працівниками  Особа_1з метою зареєструвати документи та потрапити на прийом до службових (посадових) осіб, що не може розглядатися як дисциплінарний проступок.

            Твердження скаржника про недобросовісність та некомпетентність надання правової допомоги клієнтам, нічим не підтверджується, а навпаки спростовується доводами скарги та доданими документами, з яких вбачається активна діяльність адвоката спрямована на надання правничої допомоги своїм клієнтам. Крім того, від клієнтів адвоката   скарг до ДП КДКА Хмельницької області не надходило.

            Щодо тверджень, скаржника про надання копії ордеру, без копії зворотної сторінки, то слід відмітити, що скаржник помилково тлумачить це, як невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Об’єктивна сторона дисциплінарного проступку проявляються у вчиненні діяння (дій чи бездіяльності), яке завдає, завдало або може завдати шкоди регульованим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відносинам. Зокрема, таке діяння виражається у порушенні норм чинного законодавства про адвокатуру, внаслідок чого заподіюється шкода клієнту, адвокатурі в цілому – її авторитету, статусу адвокатури у суспільстві тощо.

            Відповідно до ст. 8 ПАЕ : У межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта.

            Комісія приходить до висновку, що в даній справі адвокат діяв в інтересах клієнта, в межах закону та, як того вимагала ситуація, що склалася (необхідність термінового отримання податкових повідомлень-рішень для вчасного їх оскарження).

            Відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики, адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката.

Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Отже, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката   відсутній склад дисциплінарного проступку.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Закрити дисциплінарну справу відносно адвоката  по фактам викладеним у скарзі  Особа_1 від 29.03.18р. за відсутністю в діях адвоката складу дисциплінарного проступку.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

            Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

            комісії адвокатури Хмельницької області                                                      В. Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                               Н. В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                С. О. Німий