Рішення № 8 від 27.01.2017 р.

РІШЕННЯ

 

27 січня 2017 р.                                                                           м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме: голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., Желіхівського О.М., Кузняка А.А. розглянула скаргу Особи_1 на дії адвоката_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ***, видане 11.11.2015 р. Радою адвокатів Хмельницької області) та його помічника Особи_2

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката_1 та його помічника Особи_2.

У скарзі йдеться про те, що на розгляді Шепетівського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа за позовом Особи_3 до Особи_1. Представництво Особи_3 здійснюють адвокат_1  та його помічник Особа_2.

У засідання, призначене на 30.10.2016 р., представники не з’явились. Надали заяву від 12.10.2016 р. про відкладення розгляду справи на іншу дату. Пояснили неможливість своєї явки «зайнятістю в іншій цивільній справі в Хмельницькому міськрайонному суді, що призначена раніше до розгляду на 11 год. 30 хв. 13 жовтня 2016 р.»

31.10.2016 р. до Шепетівського міськрайонного суду в судове засідання представники знов не з’явилися. Надали аналогічну заяву, до якої додали повістку про виклик до Хмельницького міськрайонного суду на 10 год. 15 хв. 31.10.2012 р. у справі № ***.

Суддею Шепетівського міськрайонного суду було дано запит до Хмельницького міськрайонного суду про наявність в провадженні відповідних справ, на які посилались представники. У відповідь на запит з Хмельницького міськрайонного суд надійшов лист, з якого вбачається, що розгляд справи № ***, призначений на 13.10.2016 р., було відкладено за заявою представників позивача-відповідача адвоката_1 та Особи_2 від 11.10.2016 р. про відкладення розгляду справи на іншу дату з причини того, що вони зайняті в іншій цивільній справі в Шепетівському міськрайонному суді, що призначена раніше до розгляду на 11 год. 00 хв. 13 жовтня 2016 р. Копія заяви додана до листа. З приводу 31.10.2016 р. зазначено, що розгляд цивільної справи № *** на цю дату не призначався.

У своїх поясненнях адвокат_1 зазначив, що усі його дії узгоджені із його клієнткою Особою_3, в тому числі і рішення про відкладення розгляду справи. Подача відповідних клопотань, заяв, відкладення розгляду справи є правовою позицією по справі. Наголошує, що суд дав оцінку заяві та визнав поважною причину неявки, розгляд справи відклав на іншу дату. Скаргу Особи_1 вважає засобом тиску з метою усунення від участі у справі.

З приводу повістки про виклик до суду на 31.10.2016 р. адвокат_1 зазначив, що вона була передана йому клієнткою. Чому справа в цей день не слухалась, йому невідомо.

До пояснень адвокат_1 надав ряд документів, серед яких ухвала Шепетівського міськрайонного суду від 11.11.2016 р. про оголошення перерви в судовому засіданні до 2 грудня 2016 р.

Особа_3 надала пояснення, в яких зазначила, що повністю задоволена рівнем правової допомоги, що надається адвокатом_1. Усі дії, в тому числі і відкладення розгляду справи з нею узгоджені. Оцінює скаргу Особи_1 як спосіб усунути її адвоката, який в правовий спосіб добивається повного відновлення її прав та перешкоджає скаржнику Особі_1 у змові з суддею Шепетівського міськрайсуду відібрати в неї малолітнього сина.

З матеріалів, наданих скаржником, вбачається, що 13.10.2016 р. адвокат_1 та його помічник Особа_2 спільною заявою повідомили суд про те, що причиною їх неможливості з’явитися в засідання є їх зайнятість у судовому засіданні по іншій справі. Однак, як слідує із заяви на ім’я судді Хмельницького міськрайонного суду, та не оспорюється адвокатом_1, в судове засідання вони не з’явились. Заява була подана 11.10.2016 р. Таким чином, на момент подання заяви про відкладення до Шепетівського міськрайонного суду (12.10.2016 р.) адвокат_1 та його помічник Особа_2 знали про те, що ними вже подана заява про відкладення розгляду тієї справи, зайнятістю в якій вони мотивують свою неявку до Шепетівського міськрайонного суду. Таким чином, в заяві була зазначена причина, що завідомо для адвоката_1 та його помічника Особи_2 була неіснуючою. За таких умов наявні підстави вважати, що в заяві до Шепетівського міськрайонного суду від 12.10.2016 р. адвокат_1 та його помічник Особа_2 повідомили суду завідомо неправдиві відомості.

Аналогічна ситуація мала місце і при зверненні із заявою про відкладення справи 30.10.2016 р., адже в поясненнях адвокат_1 зазначив, що йому невідомо, з яких причин не слухалась справа в цей день в Хмельницькому. Отже, в засідання він не з’являвся, занятим по цій справі не був, причина, з якої просив про відкладення, не існувала.

Отже, існують обґрунтовані підстави вважати, що адвокатом_1 порушено Правила адвокатської етики, а саме:

ст. 7 ч. 3 «Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам»

ст. 12 : «Всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві;

ст. 44 «Представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог цих Правил, не виявляти неповаги до суду (суддів), поводитись гідно і коректно;

В ході судового розгляду справи адвокат не повинен:

2.1.         намагатися вплинути на рішення (вирок) суду позапроцесуальними засобами;

2.2.         робити свідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин справи;

2.3.         подавати суду завідомо неправдиві докази або свідомо брати участь в їх формуванні;

2.4.         посилатися в суді на завідомо неправдиві або завідомо викривлені фактичні обставини, або обставини, що завідомо не стосуються предмета спору; або на подані клієнтом докази, стосовно яких йому відомо, що вони є неправдивими, або докази, отримані з порушенням положень цих Правил; а також на особисту обізнаність з обставинами справи, а у виступі в судових дебатах – крім того, на обставини, які не були предметом дослідження під час судового провадження (щодо яких адвокатом не заявлялися клопотання, спрямовані на доказування таких обставин) за винятком загальновідомих фактів;…»

Ст. 45 «Адвокат не повинен повідомляти сторонам та іншим учасникам судового провадження свідомо неправдиву інформацію стосовно фактичних обставин справи, суті закону, обсягу прав та обов’язків сторін, або іншим чином намагатися схилити їх до зміни їх позиції, свідчень, здійснення інших дій, в яких зацікавлений його клієнт;

Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.»

Таким чином, проведена перевірка не спростувала твердження скаржника про те, що адвокатом_1 вчинено дисциплінарний проступок, передбачений п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. – порушення правил адвокатської етики.

Стосовно вимоги притягнути до відповідальності помічника адвоката Особи_2, то слід зазначити, що ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності тільки адвоката. Разом з тим, Правила адвокатської етики поширюються і на помічника адвоката. Обов’язок забезпечити дотримання Правил адвокатської етики помічником адвоката покладається на адвоката.

Згідно ст. 64 Правил адвокатської етики «Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики його помічником, стажистом або членом технічного персоналу якщо адвокат:

не забезпечив ознайомлення свого помічника, стажиста або члена технічного персоналу з цими Правилами;

не здійснював належного контролю за діями помічника, стажиста або члена технічного персоналу, залученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, передбаченим договором між адвокатом і клієнтом про надання правової допомоги;

своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикладом сприяв порушенню помічником, стажистом або членом технічного персоналу Правил адвокатської етики

Тому в порушенні дисциплінарної справи стосовно помічника адвоката_1 Особи_2 слід відмовити, однак його дій мають розглядатися в ході розгляду дисциплінарної справи щодо адвоката_1 в контексті забезпечення останнім дотримання Правил адвокатської етики його помічником.

Проведена перевірка скарги не усунула висловленого в скарзі твердження про вчинення адвокатом_1 дисциплінарного проступку. Зазначена у скарзі інформація підлягає розгляду та детальному дослідженню на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, в ході якого шляхом опитування адвоката та скаржника, дослідження інших додаткових доказів, які можливо будуть представлені сторонами провадження, слід з’ясувати достовірність викладених в скарзі даних.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 7, 25 Правил адвокатської етики, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Порушити стосовно адвоката_1 дисциплінарну справу.

Призначити справу до розгляду на 17 лютого 2017 р. на 15.30 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 801.

У порушенні дисциплінарної справи стосовно помічника адвоката_1 Особи_2 – відмовити.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                       підпис                В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                    підпис                 Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                    підпис                  О.Т. Тарадай

 

 

 

 

 

 

не здійснював належного контролю за діями помічника, стажиста або члена технічного персоналу, залученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, передбаченим договором між адвокатом і клієнтом про надання правової допомоги;

своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикладом сприяв порушенню помічником, стажистом або членом технічного персоналу Правил адвокатської етики

Тому в порушенні дисциплінарної справи стосовно помічника адвоката Олійника О.В. Сапотницього Д.О. слід відмовити, однак його дій мають розглядатися в ході розгляду дисциплінарної справи щодо Олійника О.В. в контексті забезпечення останнім дотримання Правил адвокатської етики його помічником.

Проведена перевірка скарги не усунула висловленого в скарзі твердження про вчинення адвокатом Олійником О.В. дисциплінарного проступку. Зазначена у скарзі інформація підлягає розгляду та детальному дослідженню на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, в ході якого шляхом опитування адвоката та скаржника, дослідження інших додаткових доказів, які можливо будуть представлені сторонами провадження, слід з’ясувати достовірність викладених в скарзі даних.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 7, 25 Правил адвокатської етики, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Порушити стосовно адвоката Олійника Олександра Володимировича дисциплінарну справу.

Призначити справу до розгляду на 17 лютого 2017 р. на 15.30 в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф. 801.

У порушенні дисциплінарної справи стосовно помічника адвоката Олійника О.В. Сапотницього Дениса Олеговича – відмовити.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                                                В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                             Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                               О.Т. Тарадай