Рішення № 80 від 12.12.2016 р.

                                                         РІШЕННЯ

12  грудня  2016 року                                                             м.Хмельницький

            Дисциплінарна палата   кваліфікаційно - дисциплінарної комісії  адвокатури Хмельницької області у складі  голови палати Свірневської Н.В.,                           секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Желіховського О.М., Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., з участю голови КДКА в Хмельницькій області Прядуна В.Б., розглянувши скаргу Особи_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката_1,-

                                                      встановила:

         8 листопада 2016 року(вх.№411/1/16-16)  на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1, у якій ставиться питання  про притягнення адвоката_1 до дисциплінарної  відповідальності. 

         У своїй скарзі Особа_1 вказує на порушення адвокатом  вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики при розгляді   цивільної справи в інтересах її доньки Особи_2, у якій адвокат  та  сама скаржниця приймали участь  як представники позивача  згідно довіреності.  При цьому,  скаржниця, вказуючи на  порушення  Правил адвокатської етики, зазначає, що  адвокат_1 непрофесійно  віднеслася до виконання своїх обов’язків як представник позивача  та порушувала взяті на себе зобов’язання   по належному  представленню інтересів  її  доньки   як  сторони  у справі.  При цьому, скаржниця вказує на нібито необґрунтований  та завищений адвокатом гонорар, який  був сплачений її  донькою, як  клієнткою.  Вважає, що адвокат_1 була в зговорі з її опонентами та діяла в супереч інтересам своєї клієнтки, а відтак, всі рішення судів  були постановлені не на користь її доньки, як позивача у справі.  24.11.2016 року  скаржниця, на пропозицію надати докази на підтвердження обставин, викладених в її скарзі, надіслала до КДКА поштовим відправленням додаткові пояснення, з яких вбачається   незгода скаржниці з прийнятими  судовими  рішення у справі її доньки особи-2 при розв’язані  спору зі своїм колишнім чоловіком  про поділ спільного сумісного  майна подружжя.   Окрім того,  скаржниця вказує на непрофесійність адвоката_1 в ході численних судових процесів, її зацікавленість «провалити» справу на користь іншої сторони  тощо.   

         Адвокат_1 надала свої пояснення по суті  викладених в скарзі  фактів,  вважає її необґрунтованою та такою, що не відповідає дійсності.  Вважає, що  між нею, як адвокатом та скаржницею не укладалася угода про правову допомогу,  скаржниця не була її клієнткою, відтак  обставини, викладені в скарзі,є неправдивими. В свою чергу,  її клієнтка,  Особа_2,  будь яких  претензій  за весь час  представлення її інтересів в судах з приводу виконання  адвокатом своїх обов’язків не висловлювала. До своїх пояснень адвокат_1 надала  копії  документів   цивільної справи, у яких вона приймала участь як представник позивача.   

         Проведеною перевіркою щодо наявність обґрунтованих ознак порушень  діючого законодавства з питань адвокатської діяльності з боку адвоката_1, зазначених в скарзі Особи_1,  встановлено наступне.

         Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат_1 діє на підставі свідоцтва № *** від 19.10.2002 року, виданого Хмельницькою КДКА на підставі рішення КДКА № *** від 29.05.2002 року. Адреса робочого місця:  м.Хмельницький,вул. ***.

Відповідно до отриманих пояснень, справа за позовом Особи_2 до Особи_3 знаходилася в провадженні судів більше 6 років. За цей час інтереси  позивачки Особи_2 представляли адвокати 2, 3, 4.  Адвокат_1  представляла інтереси позивачки Особи_2 у  цивільній справі  з 29.01.2013 року на підставі довіреності від 29.01.2013 року, а також договору про надання правової допомоги від 01.02.2013 року.   Водночас,  згідно  одного і того ж доручення, інтереси Особи_2 в одній і ті ж цивільній справі представляла також Особа_1, матір її клієнтки. 31 березня 2014 року  раніше видана довіреність була пролонгована шляхом видачі іншої  строком на три роки. 

 З матеріалів справи та копій документів, наданих адвокатом вбачається, що нею, як адвокатом,  у даній справі протягом 2013-2014 років було  підготовлено та подано до  установ та організацій більше 20 адвокатських запитів з метою отримання доказів, підготовлено і подано ряд клопотань, заяв та скарг  до суду  з приводу вирішення процесуальних питань, що стосуються даної справи. Окрім того,  адвокат надала  копії підготовленої нею апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції,  яка була частково задоволена, а також копію касаційної скарги на рішення місцевого та апеляційного судів.  Водночас  адвокат вказує на ту обставину, що вже після кінцевого рішення у справі її клієнтки Особи_2, скаржниця Особа_1 пропонувала їй представляти інтереси у кримінальному проваджені  за зверненням Особи_1 про вчинення її колишнім зятем,  Особою_3, кримінального правопорушення, однак вона відмовилася. При цьому адвокат стверджує, що скаржниця Особа_1 у ході  розгляду  цивільної справи,  завжди була присутня на судових засіданнях, висловлювала свою згоду з  поданими  адвокатом заявами і клопотаннями, не заперечувала їх необхідність. В цій частині  не можна погодитися з доводами скаржниці, що адвокат_1 не звертала увагу судів на  численні недоліки та суперечності в показах сторони відповідачів, не зважала на недійсність документів, які подавалися іншою стороною у справі як докази. Натомість, з копії  «Пояснення щодо сфальсифікованих та неналежних доказів, поданих  відповідачем Особою_3», що містяться у матеріалах цивільної справи  та підготовлених адвокатом_1 в інтересах  своєї клієнтки,  убачається, що всі   аргументи і докази несумлінності адвоката,  викладені в скарзі Особи_1,  були  предметом вивчення  з боку суду, однак той до уваги їх не взяв, що не може бути покладено в вину  адвоката  при виконанні ним своїх обов’язків. Разом з тим,  у своїй   скарзі Особа_1 порушує питання  про оплату   послуг   адвоката у вигляді  оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки між її донькою Особою_2 та адвокатом_1. Цей факт адвокатом не заперечується  та підтверджується поясненнями, що нею дійсно 24.10.2013 року  було  укладено з Особою_2 та нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки, загальною   площею 0.076 га і  вартістю 16500,0 гривень, що знаходиться на території Олешинської сільської ради Хмельницького району.                   

         Відповідно до ч.1 статті 36 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою ( скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

         Статтею 37 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачені стадії дисциплінарного провадження, п.1 ч.1 якої передбачає проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

         В результаті  проведення перевірки встановлено, що наведені  у скарзі Особи_1 доводи непрофесійності  адвоката, наявності у неї  інтересу сприяти в програшу справи її клієнткою,  не вказують на ознаки вчинення адвокатом_1 дисциплінарного проступку  і не ґрунтуються на вимогах Закону, а лише є особистими  висновками скаржниці, не підтвердженими жодними доказами.

         Разом з тим,  підняте скаржницею питання отримання  адвокатом майнових прав на земельну ділянку від колишньої клієнтки, суперечить визначенню терміну «Гонорар», наданого у  ст.28  Правил адвокатської етики, як форма винагороди адвоката. Окрім того, ст.31 Правил адвокатської етики  прямо вказує на неможливість укладання  договорів майнового характеру, окрім договорів  про засоби забезпечення зобов’язань клієнта  щодо сплати гонорару або погашення фактичних видатків, пов’язаних  з виконанням доручення, що перебуває в його провадженні.

         Заслухавши доповідача, члена дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Стасишина А.Л., розглянувши скаргу Особи_1 та  її додаткові пояснення до скарги, дослідивши  пояснення адвоката_1 та надані нею письмові копії документів,  дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку про наявність підстав для порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката в частині укладення між нею та клієнткою  майнового договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Згідно ч. 1, 2 ст. 33 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом.

Керуючись ст. 33, 39 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ,-

ВИРІШИЛА:

  1. Порушити дисциплінарну справу  щодо адвоката_1, свідоцтво про адвокатську діяльність № *** від 19.10.2002 року, виданого Хмельницькою КДКА.
  2. Справу до розгляду призначити   на  10  січня 2017 року о 16.00 год в приміщенні КДКА Хмельницької області за адресою:  м.Хмельницький, вул.Зарічанська,5/3  оф.801 ( 8 поверх).

 

  1. Рішення про порушення дисциплінарної справи може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  або до суду.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                          В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                        О.Т. Тарадай