Рішення № 84 від 15.12.2017 року


Р І Ш Е Н Н Я

 

15 грудня 2017 року                                                                     м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати у складі голови палати Свірневської Н. В., секретаря Німого С.О., членів палати Дем'янової О.В., Тарадай О.Т., Стьопіна О.Ю., Федорова В.Б., розглянувши заяву Особи_1 на дії адвоката  (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 14.09.2007 р., видане Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності: 31400, Хмельницька обл., Старосинявський р-н., Стара Синява, вул. ***),

 

в с т а н о в и л а:

 

04 вересня 2017 року до КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особи_1 на дії адвоката з доданими документами, копії яких 07.11.2017р. були надіслані адвокату поштою з пропозицією надати відповідні пояснення за адресами:

            вул. ***  смт. Стара Синява, Хмельницька обл., 31400, та вул. ***, 20, офіс 208, м.Хмельницький, 29000.

Після повернення листів з пошти, з адвокатом я неодноразово спілкувався в телефонному режимі та на його прохання копію скарги Особи_1 з додатками на 6 арк. було 28.11.2017р. надіслано на його електронну адресу: SERGEJ8956058@gmail.com. При цьому він вказав, що знаходиться в м.Києві без точної адреси, а адресу робочого офісу чи місця проживання також не вказав. Це може свідчити про намагання адвоката переховуватися від заявника та від отримання кореспонденції.           

В подальшому в телефонному режим адвокат неодноразово обіцяв надати відповідь та свої письмові пояснення в найближчій час. Однак, станом на 15.12.2017р. адвокат так і не надав будь-яких пояснення щодо скарги Особи_1.

У своїй скарзі, Особа_1 вказує, що 16 травня 2013 року він з адвокатом уклав договір про надання юридичних послуг, предметом якого було надання юридичної допомоги клієнту, в тому числі здійснення захисту інтересів Особи_1 по справі по оформленню права власності на будинок та автомобіль. (копія договору та додаткової угоди додані до заяви). Відразу в той же день адвокату було сплачено гонорар в сумі 88835 грн., що підтверджується квитанцією №002146 від 16.05.2013р. 

Заявник стверджує, що протягом 2013-2017р. він неодноразово спілкувався з адвокатом, при цьому адвокат запевнював, що він займається справою. В той же час, заявник вказує, що адвокат жодних дій на його захист на вчинив, жодних документів правового характеру не складав, жодних судових справ в інтересах заявника не ініціював.  

 Також в 2017 р. заявником було надіслано лист адвокату про розірвання згаданого вище договору та про повернення гонорару. Однак адвокат ухиляється від спілкування, від одержання кореспонденції також ухиляється. А фактичне його робоче місце також не відоме. Оскільки, після отримання трансферного витягу, адвокат не звернувся із заявою в ЄРАУ за новою адресою робочого місця.  

Заслухавши доповідь члена дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Костюка В.В., який проводив перевірку відомостей, викладених у заяві Особи_1, дослідивши матеріали, що були додані до скарги, а також зібрані в ході перевірки заяви Особи_1 дисциплінарна палата приходить до висновку, що в діях адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.

Статтею 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що дисциплінарним проступком, серед іншого, є: порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 21 означеного Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.

У преамбулі до Правил адвокатської етики (далі за текстом рішення – "Правила" у відповідних відмінках) зазначено, що надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.

 Відповідно до абз. 5 ст. 2 Правил дія Правил поширюється на відносини, що виникли або існують після їх прийняття.

За приписами ст. 7 Правил у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. …Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Статтею 12 Правил установлено, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов'язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.

Згідно зі 26 Правил адвокат зобов’язаний інформувати клієнта про його законні права та обов’язки. Адвокат повинен з розумною періодичністю інформувати клієнта про хід та результати виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання.

Частиною 1 статті 29 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність установлено, що дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.

При цьому пунктом 6.1. вище наведеного договору передбачено, що він діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань по договору.

Крім того, з матеріалів перевірки вбачається, що фактично питання про розірвання договору між адвокатом і клієнтом вирішувалось у березні 2017 року. Однак, адвокат повідомив заявника про вчинення ним дій по договору та вживав дій щодо врегулювання питання клієнта по банку «Надра». В той же час, з офіційних джерел відомо, що згідно Постанови Правління Національного банку України від 04.06.2015 № 356 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КБ «НАДРА» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 05.06.2015 року № 113 про початок здійснення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КБ «НАДРА». Таким чином адвокат не міг фізично спілкуватися з працівниками ліквідованого банку, чим вводив в оману заявника.

Отже, в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку (порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики), оскільки, вводячи клієнта в оману щодо реального стану виконання прийнятого на себе доручення, адвокат тим самим не стверджував повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, не сприяв збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві, а навпаки сприяв підриву авторитету адвокатури як перед заявницею, так і в суспільстві в цілому, чим допустив порушення статті 12 Правил; подаючи клієнтові недостовірну інформацію щодо ходу та результатів виконання доручення, адвокат тим самим позбавив заявника можливості приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання, чим допустив порушення статті 26 Правил; вищенаведені дії адвоката (його методи роботи з клієнтом) суперечать як законодавству, так і Правилам, що, крім наведеного, є ще й порушенням вимог статті 7 Правил; недотримання адвокатом означених норм Правил є порушенням присяги адвоката.

На підставі викладеного, керуючись статтями 34, 39 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", статтями 2, 7, 12, 26, 66 Правил адвокатської етики,

 

Вирішила :

 

  1. Порушити дисциплінарну справу відносно адвоката (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № *** від 14.09.2007 р.,  .
  2. Розгляд дисциплінарної справи призначити на 24 січня  2018 року на 16 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 офіс 801.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

     Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної 

     комісії адвокатури Хмельницької області                                       В. Б. Прядун

 

     Голова дисциплінарної палати

     КДКА Хмельницької області                                                     Н. В. Свірневська

 

     Секретар дисциплінарної палати

     КДКА Хмельницької області                                                                С.О. Німий