Рішення № 86 від 15.12.2017 року

Р І Ш Е Н Н Я

15 грудня 2017 р.                                                                                  м. Хмельницький

 

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови та членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Федорова В.Б., Німого С.О, за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши скаргу громадянки Особи_1 на дії адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 05.06.2003 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. ***) та матеріали перевірки,-

 

встановила:

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга громадянки Особи_1 на дії адвоката.

Відповідно до витягу з ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. ***.

Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката, має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

Проведення перевірки було доручено адвокату Стьопіну О.Ю., який доповів, що:

 

Громадянка Особа_1 у своїй скарзі зазначає: « 21 листопада 2016 року між мною та адвокатом був укладений договір про надання правової допомоги у вирішенні судової справи за моїм позовом про стягнення заборгованості по заробітній платі та компенсації за час затримки.

Договір укладений був, послуги надані не були.

Вся його робота обмежилась відправленням кількох запитів на адресу колишнього роботодавця та написання заяви про розширення позовних вимог, розрахунок до уточненої заяви допоміг зробити неправильно напередодні судового слухання і на цьому його допомога закінчилась.

-          На жодне з судових слухань не ходив і мене до них не підготував.

-          Консультацій не надавав

-          Докази збирати не допомагав.

-          На запитання, які виникли в ході розгляду судової справи  відповіді не надавав.

Одного разу коли я ненароком зустріла його на вулиці і спробувала порадитись куди б нам подати запити, для того щоб отримати додаткові докази він сказав: «То коли напишеш (запит)принеси і я відправлю».

Пояснював свою таку дивну поведінку тим, що він доглядає за хворими родичами..

…він напевне повинен був розірвати угоду, а не дурити мене, та ховатися.

…в той самий час коли мені відмовляв у наданні будь-яких послуг погодився надати послуги іншій клієнтці у вирішенні аналогічної справи!

..Особа_2 та Особа_3. Були посередниками, які його просили надати допомогу цій клієнтці (а клієнткою була я, тільки ми про це не знали, доки я не отримала номер телефону «мого» адвоката.

 

Скаржниця просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

До скарги додано: копію рішення Хмельницького міськрайонного суду від 12.09.2017р.; копію розрахунку витрат на правову допомогу, копію договору від 21.11.2016р. та копію договору від 21.11.2016р. укладених із адвокатом.

 

Адвокату була направлена копія скарги із доданими до неї документами, з пропозицією надати пояснення по суті скарги. Відповідно до повідомлення про вручення, лист доставлений адвокату 23.11.2017 року.

Пояснень адвокат до перевірки не надав, а надав їх на засідання комісії 15.12.2017р. На самому засіданні комісії адвокат  не залишився та не забажав взяти участь у ньому.

Доповідач, вважає, що в діях адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.

Дослідивши доводи скарги, додані до неї документи та матеріали перевірки, пояснення адвоката та додані до них документи, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбачені :

  • п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - порушення правил адвокатської етики;
  •  п. 5 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків.

 

Так, з копії рішення Хмельницького міськрайонного суду від 12.09.2017 року вбачається, що адвокат участі в судовому засіданні не приймав, представником позивача Особи_1 була інша особа – Особа_4

З наданої копії розрахунку витрат на правову допомогу, вбачається, що на участь в судових засіданнях Хмельницького міськрайонного суду  витрачено в загальному ______ години _________ хвилини, тобто вбачається, що адвокат участі в судових засіданнях не приймав.

З копії Договору (Угоди) від 21.11.2016р. випливає, що Особа_1 доручила адвокату захист своїх прав та інтересів, а також здійснення представництва у всіх судах України, всіх інстанцій, а також з приводу захисту її в Хмельницькому міськрайонному суді по спору несвоєчасної та неповної виплати заробітної плати.

Відповідно до п. 2.3. Угоди (Договору) від 21.11.2016р.: «Захисник (Виконавець) за бажанням Клієнта може представляти його інтереси та захищати в зв’язку з розглядом кримінальної, цивільної… та інших справ за позовом Особи_1 до ПАТ «***» про стягнення заборгованості по зарплаті, як позивача…».

У п. 3.1. Угоди (Договору) від 21.11.2016р., зазначено, що Розмір гонорару обчислюється з наступного: …

-          Одна година втраченого часу в суді чи інших органах 450 грн.

У пункті 5.1. Угоди (Договору) від 21.11.2016р., вказано, що Виконавець погоджується сумлінно представляти інтереси Клієнта в справі, захищати його права та інтереси, надавати об’єктивну, повну та всебічну юридичну допомогу.

            Отже, з наданих копій договорів, комісія вбачає, що Особа_1 уклала договір в т.ч. на представництво адвокатом у суді.

            Обов’язку здійснити представництво у суді, адвокат не виконав, участі у судових засіданнях не приймав.

            Доказів того, що адвокат приймав участь у судових засіданнях та здійснював представництво в суді комісії не надано.

            Пояснення адвоката, суперечать матеріалам перевірки, не дають відповіді на порушені у скарзі питання, акт виконаних робіт, доданий до пояснень стосується листопада – грудня 2015 року. Доказів розірвання договору із скаржницею до пояснень не надано.

            Відповідно до ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний:

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;

6) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

2. Адвокату забороняється:

4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом».

Відповідно до ч. 1 статті 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Відповідно до ч. 5 статті 27 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.

            Згідно із ч. 1 статті 29 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.

 

            Комісія приходить до висновку, що адвокат в односторонньому порядку припинив надання правової допомоги Особі_1, договірних відносин з нею не розірвав, що є грубим порушенням Правил адвокатської етики.

 

            Згідно з ст. 17 Правил адвокатської етики (у ред. 2012р.): «1. Приймаючи доручення на надання правової допомоги, адвокат повинен зважити свої можливості щодо його виконання і зобов'язаний відмовитись від прийняття доручення, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що стосовно доручення, норми цих Правил, в яких втілений принцип компетентності, не можуть бути дотримані адвокатом;

…. 4. Адвокат не повинен приймати доручення на надання правової допомоги, якщо він через обсяг зайнятості не зможе забезпечити обґрунтовано необхідну сумлінність виконання доручення, досконалість, ретельність підготовки, оперативність при виконанні доручення, окрім випадків, коли відмова від прийняття доручення в конкретній ситуації може призвести до суттєвого порушення прав та законних інтересів клієнта, або коли клієнт дає згоду на запропоновані йому строки виконання доручення, якщо відстрочка об'єктивно не повинна суттєво позначитись на можливості належного виконання доручення. В будь-якому випадку до укладення договору з клієнтом адвокат зобов'язаний попередити клієнта про складнощі і можливі негативні наслідки для результату виконання доручення, пов'язані з обсягом зайнятості цього адвоката».

 

            Відповідно до ст. 27 Правил адвокатської етики (у ред. 2012р.): «1. Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу;

2. При виконанні доручення адвокат зобов'язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної правової допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва;

3. Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнтів, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред'являються законом і цими Правилами до належного виконання адвокатом своїх професійних обов'язків».

 

            У відповідності до ст. 8 Правил адвокатської етики (у ред. 2017р.): У межах дотримання принципу законності адвокат зобов'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта, а згідно ст. 11 Адвокат зобов'язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.

            Статтею 27 Правил адвокатської етики (ред. 2017р.) визначено, що: «Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу.

При виконанні доручення адвокат зобов'язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної професійної правничої (правової) допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва.

Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред'являються законом і Правилами».

            Комісія приходить до висновку, що невиконання адвокатом обов’язку з представництва скаржниці у суді, є невиконанням адвокатом своїх професійних обов’язків.           

Щодо строків притягнення до дисциплінарної відповідальності, комісія вважає, що вони не пропущені скаржницею. Так, в копіях договорів, не встановлений строк їх дії, не встановлений момент виконання адвокатом своїх зобов’язань. Оскільки, у цих договорах зазначено, що адвокат здійснює представництво у судах всіх інстанцій, то відповідно моментом повного виконання договору адвокатом, є підстави вважати момент закінчення провадження у справі останньою судовою інстанцією або припинення провадження у справі, якщо клієнт не бажає оскаржувати рішення, або їх розірвання. Саме на це мала право розраховувати скаржниця, виходячи із змісту укладених з адвокатом договорів, положень Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Рішення суду першої інстанції ухвалено 12.09.2017 року, отже скаржниця мала повне право розраховувати на допомогу адвоката у судових засіданнях, в т.ч. 12.09.2017р.

Доказів розірвання договорів або припинення їх дії до цієї дати сторонами не надано.

Отже, за результатами  проведеної перевірки комісія приходить до переконання, що в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку.

Наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку є підставою для порушення дисциплінарної справи.

На підставі наведеного, керуючись ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1.  Порушити відносно адвоката (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № *** видане 05.06.2003 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул. ***) дисциплінарну справу.
  2. Дисциплінарну справу призначити до розгляду на 24 січня 2018 р. на 16 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 оф.801 (8 поверх).

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів  з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова КДКА Хмельницької області                          _________________ В.Б.Прядун.

 

Голова дисциплінарної палати                      _______________________Н.В.Свірневська.

 

Секретар дисциплінарної палати                           _______________________ С.О. Німий.