Рішення № 9 від 12.04.2018 року

РІШЕННЯ № ___

 

12 квітня 2018 р.                                                                                                     м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати, в складі голови КДКА Прядуна В.Б., голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Німого С.О., членів палати Демянової О.В., Костюка В.В., Тарадай О.Т. розглянувши скаргу Особа_1 щодо дій адвоката адвоката,

 

ВСТАНОВИЛА

 

            На адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга Особа_1 на дії та бездіяльність адвоката.

            Ксерокопія скарги із доданими до неї документами була передана адвокату 21.03.2018р..

26.03.2018р. адвокат надав письмові пояснення на скаргу  і додав на підтвердження копії документів та два диски звукозапису судових засідань по справам № 676/2594/17 , № 676/295/17..

            У своєї скарзі Особа_1 вказує,  що адвокат систематично зловживаючи своїми повноваженнями адвоката грубо порушує ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також ст.. 25 Правил адвокатської етики, редакції від 09.06.2017 року.

Так, виступаючи захисником у справі  № 676/295/17 за позовом Осоаб_2 до ПП «***_2011» про стягнення заробітної плати, компенсаційних втрат частини заробітної плати та у справі № 676/2594/17 за позовом  ПП «***_2011» до Особи_2 про повернення безпідставно отриманих коштів та процентів за їх використання в сумі – 162394 грн, 00 коп, зі сторони ПП «***_2011» скаржник, як бухгалтер вказаного підприємства виступала в якості свідка. Вважає, що її свідчення були не зручними для адвоката в зв’язку з чим останній вдався до протиправних  та незаконних дій та у незаконний спосіб розпочав збирати проти неї компрометуючий матеріал за її автобіографію. Скаржниця вказує, що в двотисячні роки вона притягувалася до кримінальної відповідальності  та судимість була погашена протягом короткого періоду часу в установленому законом порядку. Збираючи інформацію,  адвокат  стало відомо про притягнення її  до кримінальної відповідальності, але оскільки за законами України вона являється не судимою, адвокат грубо принизив її честь  і гідність і ділову репутацію, а також зазначає, що адвокат у незаконний спосіб проводить зібрання її персональних даних.

            Особа_1 просить накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю за систематичне або одноразове порушення ним правил адвокатської етики. На підтвердження грубого порушення адвокатом прав адвокатської етики додала заяву про забезпечення доказів від 23 січня 2018 року.

            У своїх письмових поясненнях адвокат спростовує інформацію, викладені у скарзі.

 До письмових пояснень адвокат, додав копію договору № 8/2017 про надання правової допомоги від 10 квітня 2017 року, копію заяви ( заявник Особа_3)  про виготовлення копії судового рішення апаратом суду, копію листа Кам’янець Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 01.02.2018р. спрямоване Особа_3, два диски звукозапису судових засідань по справам № 676/2594/17 , № 676/295/17..

Адвокат вказує, що відповідно до договору про надання правової допомоги №8/2017 від 10.04.2017 року, ним надається правова допомога Особа_3 щодо представництва його інтересів у цивільній справі №676/295/17 за позовом Особа_3 до ПП «***-2011», про стягнення заробітної плати, компенсаційних втрат частини заробітної плати, у зв’язку із порушенням строків її виплати та моральної шкоди, про скасування наказу про звільнення та поновлення на роботі, та за позовом Особа_2 до ПП «***-2011» та Особа_3 про визнання контракту частково недійсним, а також у цивільній справі №676/2594/17, за позовом ПП «***-2011» до Особа_3 про повернення безпідставно отриманих коштів, у вигляді заробітної плати.

Зазначені цивільні справи розглядаються Кам’янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області з 2017 року та судові засідання супроводжуються емоційним напруженням оскільки між сторонами і свідками крім колишніх трудових відносин наявні також і родинні.

За клопотанням опонентів, у зазначених справах, в якості свідка допитано Особа_1, що працює в ПП «***-2011» на посаді бухгалтера.

Володіючи інформацією про вчинення у минулому Особа_1 злочину, на посаді бухгалтера іншого підприємства, з метою доведення недостовірності показань свідка, Особа_3 звернувся із заявою до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, в порядку ст. 9 Закону України «Про доступ до судових рішень», з проханням надати копію рішення суду про притягнення Особа_1 до кримінальної відповідальності.

При цьому, Особа_1 надаючи 29.11.2017 року свідчення суду, у справі №676/295/17, підтвердила факт притягнення її до кримінальної відповідальності та вказане питання судом не тільки не було зняте, більше того, суд зобов’язав свідка відповісти на поставлене запитання.

В той же час, Особа_3  Кам’янець-Подільським міськрайонним судом відмовлено в наданні копії рішення суду про притягнення Особа_1 до кримінальної відповідальності, що позбавляє можливості надати суду документи, які підтверджують репутацію свідка, зокрема щодо його засудження, для доведення недостовірності показань свідка.

23 січня 2018 року, адвокатом в інтересах клієнта, подано до суду у цивільній справі №676/2594/17 заяву про забезпечення доказів, в порядку статей 116-118 ЦПК України, де серед інших доказів, котрі на переконання клієнта об’єктивно мають бути дослідженні судом, зазначено і рішення Кам’янець-Подільського міськрайонного суду про притягнення Особа_1 до кримінальної відповідальності.

На даний час розгляд зазначених справ судом триває та оскільки між ним та опонентами склались напружені відносини, у зв’язку із його принциповістю в доведенні позиції клієнта в судових справах, вважає дану скаргу спробою здійснити тиск на нього, з тим, щоб в подальшому він не приймав участі у справах.

Крім цього, вважає, що час подачі скарги вибраний не випадково оскільки ціль даної скарги відволікти його увагу, як адвоката від надання правової допомоги клієнту та підготовки до судових засідань, які призначені на 22 березня 2017 року (цивільна справа №676/295/17) та 27 березня 2017 року (цивільна справа №676/2594/17).

Адвокат вважає звинувачення Особа_1 у здійсненні збирання проти неї конфіденційної інформації  абсурдними, оскільки інформацією про притягнення останньої до кримінальної відповідальності володіють всі колишні працівники ПП «***-2011».

Вказує, що жодних дій щодо приниження честі і гідності та ділової репутації Особа_1 не вчиняв. Поставленні ним запитання останній, як свідку, в цивільній справі №676/295/17, про наявність факту вчинення нею в минулому кримінального правопорушення, визнані судом доцільними та скаржниця під присягою підтвердила наявність зазначених обставин.

Щодо здійснення на Особа_1, на її суб’єктивну думку, психологічного тиску, шляхом заявлення клопотань про витребування матеріалів кримінальної справи стосовно останньої,  жодного такого клопотання, ні в одній із справ, заявлено не було.

У заяві про забезпечення доказів від 23.01.2017 року, перед судом ставилось питання про витребування рішення про притягнення скаржниці до кримінальної відповідальності, з метою отримання судом документу, що підтверджує її репутацію для критичної оцінки свідчень, як неналежного та недопустимого доказу, що є процесуальним правом сторони в цивільному процесі та аж ні як не забороняється законом.

Адвокат зазначає, що жодного впливу, ні фізичного ні психологічного, на свідка не вчиняв. 

 Клієнт адвоката у визначений законом спосіб звернувся до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області із заявою про виготовлення копії рішення про притягнення Особа_1 до кримінальної відповідальності  апаратом суду. При цьому, належним чином обґрунтувавши нагальну необхідність в отриманні рішення, що полягала у доведенні його позиції у суді щодо надання оцінки свідченням останньої як доказу в цивільному процесі.

За таких обставин адвокат вважає, що   діяв виключно у законний спосіб з метою доведення принципової позиції у цивільній справі та забезпечення повного, об’єктивного та всебічного дослідження обставин справи судом.

Адвокат, зазначає, що відповідно до п. 15 та п. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта… забороняється ототожнювати адвоката з клієнтом.

Вказує, що  доводи скаржниці про порушення ним  ст. 25 Правил адвокатської етики, що встановлюють заборону адвокату використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема, спонукання свідків до надання завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу, тощо)…, не відповідають дійсності та на їх обґрунтування скаржницею не надано жодних належних та допустимих доказів.  

За таких обставин вважає, що всі звинувачення на його адресу викладені у скарзі є надуманими та не відповідають дійсності. Тиску на Особа_1, він не здійснював, позапроцесуальних відносин із учасниками справи не мав, а тому просить відмовити у порушенні відносно нього дисциплінарної справи по фактам викладеним у скарзі Особа_1 від 13.03.2018 року.

Перевіривши всі обставини, викладені Особа_1 в скарзі від 13.03.2018р. та дослідивши письмові пояснення адвоката, які спростовують викладені в скарзі обставини,  дисциплінарна палата приходить до висновку про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, оскільки скарга Особа_1 не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

Приписами ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що є дисциплінарним проступком.

Приписами ч.2 ст. 36 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначено : «Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

Враховуючи дію презумпції невинуватості, яка зобов’язує тлумачити усі сумніви на користь особи, зважаючи на те, що з наданих доказів не вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

 

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката за скаргою Особа_1.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                       В.Б. Прядун

 

Голови дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               С.М. Німий