Рішення 16.08.2013 року

ДИСЦИПЛІНАРНА ПАЛАТА

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області

РІШЕННЯ

16 серпня 2013р.                                                                                       м.Хмельницький

Дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати: Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Кузняка А.А. розглянула Ухвалу Хмельницького міськрайонного суду від 17 червня 2013р. про прийняття відмови обвинуваченого ОСОБИ 2. від захисника ОСОБИ 1 та про прийняття відповідних мір реагування

встановила:

Адвокат ОСОБА 1 здійснює захист підсудного ОСОБИ 2 по кримінальній справі по обвинуваченню його, ОСОБИ 3, ОСОБИ 4 за ст. 15 ч.2, ст. 115 ч.2 п.6,11,12 КК України. Потерпшою по справі є ООСБА 5. 14.06.2013р. адвокат ОСОБА 1 без повідомлення свого підзахисного після судового засідання мав конфіденційну зустріч із потерпілою ОСОБОЮ 5.

Із пояснень Адвоката ОСОБА 1 вбачається, що він крім захисту інтересів ОСОБИ 2 представляє інтереси ОСОБИ 3  по інших цивільних справах в яких, зокрема в чотирьох, потерпіла по вказаній кримінальній справі є позивачем , а ОСОБА 3 відповідачем по справі. По цивільних справах є питання які стосуються реалізації нерухомого майна в м. Хмельницькому ( в тому числі зняття арешту із вказаного майна). Адвокат стверджує що ініціатором зустрічі була ОСОБА 5, що він тричі відмовлявся від зустрічі, але з метою досудового врегулювання спору погодився оскільки мова мала йти лише про зняття арешту з майна. На потачку зустрічі, не встигнув почати переговори з’явились родичі підсудних ОСОБИ 2 і ОСОБИ 3 і сфотографували його. Вважає, що він не порушив Правил адвокатської етики та Присягу адвоката. Вважає що Ухвала суду носить інформаційний характер, відсутня письмова скарга отже відсутня підстава для розгляду вказаної Ухвали. Доводи ОСОБИ 2 при відмові від його послуг як захисника є надуманими та спрямованими на несплату послуг адвоката.

З думкою адвоката ОСОБИ 1 погодитися неможна з наступних підстав.

Приписами ст. 36 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено: «Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката... має кожен кому відомі факти такої поведінки.» Термін «заява (скарга)» є загальним. Таким чином будь-яке повідомлення про дисциплінарний проступок адвоката може бути предметом розгляду дисциплінарної палати.

На засідання дисциплінарної палати адвокат ОСОБА 1 надав оригінал Угоди між ним і ОСОБА 3 на захист інтересів  ОСОБИ 2 у кримінальній справі. На той час адвокат не міг передбачити, що в подальшому і ОСОБА 3 буде притягнута до кримінальній відповідальності по цій самій справі.

         Приписами ст. 22 Правил адвокатської етики передбачено «Адвокат не повинен приймати доручення, виконання якого може потягнути розголошення відомостей, які складають предмет адвокатської таємниці згідно із законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», крім випадків, коли на це буде отримано письмову згоду особи, зацікавленої в збереженні конфіденційності такої інформації, за умови, що її інтересам при цьому об’єктивно не загрожує завдання шкоди.» Вимогами ст. 26 Правил адвокатської етики передбачено інформувати про хід виконання доручення.

        Згідно вимог ст. 45 ч.2 адвокат повинен уникати позапроцесуального спілкування по суті справи, що є предметом судового розгляду, з учасниками провадження, які не є його клієнтами, і має здійснювати таке лише у формах та з метою, що не суперечить чинному законодавству та Правилам адвокатської етики і лише у випадках, коли це є необхідним для належного виконання доручення.

Таким чином ОСОБА 1 повинен був проінформувати свого підзахисного ОСОБА 2 про зустріч із потерпілою по справі, інформувати його що вказана зустріч не пов’язана із розглядом кримінальної справи, а виключно стосується цивільних справ в якій він є представником  ООСБА 3 і отримати письмовий дозвіл на таку зустріч. Із пояснень адвоката ОСОБА 1 вбачається, що ОСОБА 5, що є потерпілою по цивільній справі, неодноразово пропонувала йому таку зустріч, а тому адвокат ОСОБА 1 мав реальну можливість повідомити свого підзахисного про можливість такої зустрічі і відповідно отримати на це письмову згоду. Як вбачається із ухвали суду ОСОБА 2 не тільки не давав такої згоди ні усно ні письмово, а не знав про таку зустріч, що відповідно не оспорюється адвокатом ОСОБА 1.

 Не виконавши вимог Правил адвокатської етики поведінка адвоката  ОСОБА 1 породила сумнів у дотримання конфіденційності і добросовісності у здійсненні захист і інтересів у його клієнта ОСОБА 2, який просив суд повідомити дисциплінарну палату про таку поведінку адвоката та прийняти відповідні міри реагування.

Адвокат ОСОБА 1 не надав у своїх поясненнях переконливих доказів того,  що зустріч із ОСОБОЮ 5 була на її вимогу і стосувалася виключно цивільної справи, що  зустріч ніяким чином не могла вплинути на захист інтересів ОСОБИ 2 і не могла потягти  розголошення конфіденційної інформації яка стосується ОСОБИ 2.

Тому керуючись ст. ст. 22,26,34,35,41, 45 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

ВИРІШИЛА:

 

Притягнути адвоката ОСОБА 1 до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова дисциплінарної палати                                                                      Н.В. Свірневська

 

Секретар палати                                                                                              О.М. Желіхівський

 

Члени палати                                                                                                   А.Л. Стасишин

 

                                                                                                                           О.Ю. Стьопін

 

                                                                                                                          А.А. Кузняк