Рішення дисциплінарної палати № 3

Дисциплінарна палата

 Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області

«16» вересня 2013р.                                                                                м.Хмельницький

РІШЕННЯ

          Дисциплінарна палата у складі: голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати: Кузняка А.А., Стасишина А.Л.,Сарбея Ф.І. Дембіцького С.О. розглянувши матеріали по скарзі адвоката 1 на дії адвоката 2,

ВСТАНОВИЛА:

05.03.2013 р. на адресу дисциплінарної палати надійшла скарга адвоката 1 на дії адвоката 2 із доданими додатками.

Скаржниця вказує, що вона представляла у цивільній справі інтереси позивача ОСОБИ 1 де з іншої сторони здійснював представництво інтересів відповідача – ОСОБИ 2 адвокат 2. 30 липня 2012 року Городоцьким районним судом було ухвалено рішення на користь її довірителя – ОСОБИ 1. Ухвалою апеляційного суду Хмельницької області від 20.09.2012 року рішення залишено без змін. Проте, 30 липня 2012 року від імені ОСОБИ 2 була написана заява до Городоцького РВ УМВС України в Хмельницькій області про, нібито, підробку нею підпису її довірителя ОСОБИ 1 на укладеному ними договорі про надання юридичної допомоги. Ухвалена за результатами розгляду постанова оперуповноваженого Городоцького РВ УМВС України в Хмельницькій області від 31.07.2012 року оскаржувалась адвокатом 2 до Городоцького районного суду, районної та обласної прокуратури, але залишилась в силі. Окрім того, до ухвалення рішення у зазначеній вище цивільній справі, адвокат 2 подав заяву до суду в якій просив суд утриматись від допуску її до прийняття рішення по цій заяві компетентними органами.

12 червня 2012 року, представляючи інтереси тієї ж довірительки ОСОБИ 2 у іншій справі, де вона представляє інтереси протилежної сторони – ОСОБИ 1, адвокатом від імені ОСОБИ 2 подана заява, у якій він піддає сумніву укладений між ними договір з ОСОБОЮ 1.

22 листопада 2012 року адвокатом 2 подана заява про відвід судді , де він звинувачує судцю у тісному контакті із органами влади через квартирні питання, хоча предметом спору у дані справі є виділ частки із нерухомого майна в натурі, а сторонами їхні довірителі.

Таким чином, вона вважає, що має місце грубе та неодноразове порушення адвокатом 2 присяги адвоката України, а також, систематичне та грубе порушення останнім правил адвокатської етики, що є підставою для припинення права на заняття адвокатською діяльністю та просить прийняти відповідне рішення.

У поясненні адвокат 2 зазначив, що в провадженні суддів Городоцького районного суду знаходяться справи № 2/672/____/13 (2/2204/_____/12) та № 2-а/672/_____/13 (2- а/2204/_____/12)/, у яких він приймає участь в статусі представника позивачів ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3, а адвокат 1 - в статусі представника відповідача ООСБИ 1.

За заявою ОСОБИ 2  05.01.2013 року Городоцьким РВ УМВС України в Хмельницькій області заведено кримінальне провадження № ___________________________,

попередньо за ч. З ст. 358 КК, і проводиться досудове розслідування. Клієнт - однокласник є одним із фігурантів у цьому провадженні, а адвокат 1 підлягає допиту в якості свідка.

           Жодних доказів, які б свідчили про грубе та неодноразове порушення адвокатом 2 присяги адвоката України, а також, систематичне та грубе порушення останнім правил адвокатської етики, скаржницею не було надано до скарги.

Всі додатки доданні скаржницею до скарги вказують на те, що адвокат 2 діяв в інтересах своїх довірителів, а документи підписані самими довірителями.

З матеріалів скарги та пояснень можна зробити висновок, що адвокат 2 за домовленість відповідно до договору про надання правової допомоги здійснював захист, представництво та надавав інші види правової допомоги клієнту на умовах і в порядку, що визначені договором. Отже, він діяв відповідно до адвокатської діяльності, а саме надавав правову інформацію, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід клієнту, допомогу при складенні заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

Згідно ч. 2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску нд адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Проведеною перевіркою встановлено, що адвокатом 2 за скаргою адвоката 1, поданою 05.03.2013 р. не було вчинено дисциплінарного проступку.

Підстави для порушення дисциплінарної справи відсутні.

На підставі вищенаведеного керуючись ст.ст.36,39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

ВИРІШИЛА:

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 2.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова дисциплінарної палати                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати                                                      О.М. Желіхівський

 

Члени палати:                                                                                      А.А. Кузняк

                                                                                                              С. О. Дембіцький

                                                                                                              А.Л. Стасишин

                                                                                                              Ф.І. Сарбей