Рішення № 14

РІШЕННЯ

«12» травня 2014р.                                                                                 м.  Хмельницький.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Кузняка А.О., Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., Стасишена О.Л., Желяхівського О.М., за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши скаргу ОСОСБИ 1 на дії адвоката 1 та матеріали перевірки,-

встановила:

На розгляд Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області надійшла скарга ОСОБИ 1 на дії адвоката 1.

Проведення перевірки було доручено члену дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області, адвокату Стьопіну О.Ю.

За результатами перевірки, адвокатом Стьопіним О.Ю. була складена довідка «Про розгляд скарги ОСОБИ 1 на дії адвоката 1».

Проведеною перевіркою встановлено, що: відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат 1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № .. видане ..07.2001 року Хмельницькою обласною КДКА, адресою робочого місця адвоката є м. Хмельницький, вул... Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката 1, має здійснюватися відповідно до ч. З ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

У своїй скарзі ОСОБА 1 вказує, що він займається підприємницькою діяльністю в місті Хмельницькому в різних організаційно-правових формах, зокрема є власником декількох підприємств: ЮРИДИЧНА ОСОБА 3, ЮРИДИЧНА ОСОБА 2 та інших.

Скаржник вказує, що 22.03.2011 року між ним та ТОВ ЮРИДИЧНА ОСОБА 1 в особі директора - адвоката 1, укладена угода про надання правової допомоги № 03-22/2011. Відповідно до цієї угоди представник зобов’язувався представляти інтереси скаржника. Всі дії по вказаній угоді здійснював особисто адвокат 1. Крім цього, адвокат 1 за довіреністю № 11-15/2010 від 15.11.2011 р. представляв інтереси ЮРИДИЧНА ОСОБА 2. Вказує також, що адвокат 1 надавав скаржнику багато усних консультацій з приводу юридичних аспектів здійснення підприємницької діяльності, її захисту від конкурентів, відкриття нових проектів.

Скаржник вказує, що його діяльність є взаємопов’язаною, а тому він сподівався що адвокат 1 має забезпечити адвокатську таємницю стосовно тих відомостей, що скаржник надавав адвокату.

Вказує, що відомості по всім юридичним особам, які належать скаржнику, були відомі адвокату 1.

Далі, скаржник вказує, що в жовтні 2013 року його підприємством – ЮРИДИЧНА ОСОБА 3 було заявлено позов до ЮРИДИЧНА ОСОБА 4. Великою несподіванкою для скаржника стало, те що по цій справі інтереси відповідача почав представляти адвокат 1.

Також, скаржник вказує, що в січні 2014 року до його підприємства ЮРИДИЧНА ОСОБА 3 було заявлено ще два позови і представником позивачів по обох справах знову став адвокат 1.

Скаржник вказує (без жодної конкретики, лише загальними фразами), що при судовому розгляді справ адвокат 1 неодноразово використав проти скаржника відомості, які йому стали відомі при їхній співпраці та некоректно відзивався, щодо скаржника.

На думку скаржника, така поведінка ганьбить звання адвоката та суперечить Закону та Правилам адвокатської етики та наводить посилання на статті законодавства.

Просить порушити дисциплінарну справу та притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

07.05.2014 року адвокату 1 було надано копію скарги та доданих до неї документів з пропозицією надати пояснення по суті порушених у скарзі питань.

В цей же день адвокат 1 надав пояснення, в яких вважає скаргу безпідставною та зазначає, що на день представництва інтересів у справі, де стороною був ЮРИДИЧНА ОСОБА 3 будь-яких відомостей, які б становили адвокатську таємницю в його розпорядженні не було, отже використати їх він не міг. Адвокат в поясненнях вказує, що з 2011 року професійних обов’язків з  ЮРИДИЧНА ОСОБА 3 він не мав, некоректно в сторону скаржника не висловлювався.

Вважаю, що у порушенні дисциплінарної справи за скаргою ОСОБА 1 на дії адвоката 1 слід відмовити.

Так, скарга ОСОБА 1 викладена загальними фразами, без будь яких вказівок на конкретні факти неправомірної поведінки адвоката. Скаржник не вказує, які саме конкретні відомості надав адвокату, що саме розголосив чи використав адвокат, в чому саме конкретно полягають некоректні висловлювання адвоката.

Скаржник не надав жодних доказів надання правової допомоги з боку адвоката 1 саме ЮРИДИЧНА ОСОБА 3. Не надано доказів передачі відомостей, по цій юридичній особі, адвокату.

До скарги додані витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з яких вбачається, що скаржник є засновником: ЮРИДИЧНА ОСОБА 3 та ЮРИДИЧНА ОСОБА 2. Також, додано угоду № 03-22/2011 від 22.03.2011 року про надання правової допомоги. З цієї угоди вбачається, що вона укладена між ТОВ ЮРИДИЧНА ОСОСБА 1 та Фізичною Особою – Підприємцем ОСОБА 1, з приводу представництва інтересів останнього в конкретній справі у господарському спорі про відшкодування шкоди, за позовом ФОП ОСОБА 1  до ТОВ ЮРИДИЧНА ОСОБА 5.

Далі скаржником додано до скарги ксерокопію з копії ухвали від 17.11.2010р. Вищого Господарського Суду України, з якої вбачається, що адвокат 1 був представником ЮРИДИЧНА ОСОБА 2 у спорі про визнання недійсним розпорядження та договору користування лісовою ділянкою. ЮРИДИЧНА ОСОБА 4 стороною у цих спорах не проходила.

Також, до скарги додано ксерокопію з копії ухвали Господарського суду Хмельницької області від 14.03.2014р. у справі за позовом ЮРИДИЧНА ОСОБА 4 до ЮРИДИЧНА ОСОБА 3 про стягнення боргу. З цієї ухвали вбачається, що адвокат 1 представляв інтереси  ЮРИДИЧНА ОСОБА 4 у спорі проти окремої юридичної особи ЮРИДИЧНА ОСОБА 3.

Також, до скарги додано ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 19.11.2013 р. по справі № …/1344/13 за позовом ЮРИДИЧНА ОСОБА 3 до ЮРИДИЧНА ОСОБА 4 про стягнення коштів. Представником ЮРИДИЧНА ОСОБА 4 в ухвалі зазначено адвокат 1.

Крім того, до скарги додано рішення Господарського суду Хмельницької області від 11.02.2014р. по справі № /117/14 з якого вбачається, що представником ЮРИДИЧНА ОСОБА 4 у спорі проти ЮРИДИЧНА ОСОБА 3 був адвокат 1.

Відповідно до п. 7 ч, 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : «Клієнт - фізична або юридична особа... в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність».

Відповідно до п. 8 цієї ж статті: «Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності».

Статтею 28 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.

Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо: ... 4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці; 7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги».

В матеріалах перевірки відсутні докази того, що на момент надання правової допомоги ЮРИДИЧНА ОСОБА 4 адвокат 1 надавав правову допомогу ЮРИДИЧНА ОСОБА 3. Скаржником не надано жодних відомостей про надання адвокатом 1 правової допомоги саме ЮРИДИЧНА ОСОБА 3. Адвокат 1 заперечує наявність професійних обов’язків перед ЮРИДИЧНА ОСОБА 3, заперечує наявність відомостей, які б становили адвокатську таємницю у своєму розпорядженні. Адвокат заперечує некоректні висловлювання на адресу скаржника. З доданих скаржником копій ухвал та рішення суду не вбачається, що останній брав участь у судових засіданнях. Те, що у скарзі не зазначено в чому саме полягають некоректні  висловлювання адвоката на адресу скаржника, свідчить про надуманість доводів скарги.

Вказівка, про те, що адвокат «використовував проти мене відомості» також свідчить про надуманість доводів скарги, оскільки: скарга подана фізичною особою, а спір, в якому на думку скаржника, був конфлікт інтересів відбувався між окремими юридичними особами, крім того, у скарзі не вказано які саме відомості були використані проти ОСОБИ 1.

Стаття 9 Правил адвокатської етики, яка визначає конфлікт інтересів, головною умовою конфлікту інтересів є наявність правовідносин «адвокат-клієнт-новий клієнт».

В матеріалах перевірки відсутні відомості про відносини «адвокат - клієнт» між адвокат 1 та ЮРИДИЧНА ОСОБА 3, також відсутні відомості про передачу з боку ЮРИДИЧНА ОСОБА 3 адвокату конфіденційної інформації та інших відомостей.

Адвокат Стьопін О.Ю., що проводив перевірку скарги, вважає, що у порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката 1. по скарзі ОСОБА 1 слід відмовити.

Під час розгляду матеріалів перевірки, дисциплінарна палата прийшла до висновку, що в діях адвоката 1 відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

Таким чином, дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 1 по фактам викладеним у скарзі від 24.04.2014р. за відсутністю підстав для порушення дисциплінарної справи.

      Рішення може бути оскаржено протягом 30-ти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

     Голова КДКА Хмельницької області                                                            В.Б. Прядун

 

            Голова дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                          Н.В. Свірневська

 

            Секретар дисциплінарної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                           О.Т. Тарадай