Рішення № 17 про позбавлення свідоцтва

РІШЕННЯ

29 травня 2014р.                                                                                          м.  Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Кузняка А.О., Сгасишина АЛ., Стьопіна О.Ю., Дем'янової О.В., Желіхівського О.М., за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарні справи, порушені відносно адвоката 1 за скаргами ОСОБИ 1 та ОСОБИ 2,

ВСТАНОВИЛА:

12.02.2014 року між ОСОБОЮ 1 та адвокатом 1 було укладено договір про надання юридичних послуг.

Згідно умов договору, ОСОБА 1 сплатив адвокату 1 кошти в розмірі 40 000 грн. та 5 000 доларів США, що становило на дату укладання договору 80 000 грн., які адвокат 1 вписав у пункт 4.1 договору та власноручно написав, що кошти отримав в повному обсязі.

Оскільки кримінальне провадження відносно ОСОБИ 1 порушено не було і адвокат 1 жодної правової допомоги клієнту не надавав, то останній 21.02,2014 року звернувся до адвоката 1 з проханням розірвати договір та повернути отриманий гонорар. Після цього, адвокат 1 почав уникати зустрічей з клієнтом, гонорар не повернув, що призвело до написання скарги ОСОБОЮ 1 на адресу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.

Під час засідання комісії скаржник ОСОБА 1 пояснив, що адвокат 1 за вказані кошти пообіцяв вирішити його питання в правоохоронних органах, що дисциплінарною палатою, з огляду на зміст доданих скаржником аудіо записів розмов із адвокатом, розцінюється як організація підкупу посадових осіб правоохоронних органів.

У своєму поясненні адвокат 1 підтвердив факт укладення Договору про надання юридичних послуг від 12 лютого 2014 року, та зазначив що з його боку вживалися заходи для допомоги ОСОБА 1, та вживаються заходи згідно цивільного законодавства України з метою розірвання Договору про надання юридичних послуг від 12 лютого 2014 року.

На думку палати, наведені у поясненнях адвоката 1 доводи про відсутність у його діях дисциплінарного проступку є намаганням уникнути відповідальності та спростовуються наступним.

        Усні та письмові пояснення ОСОБИ 1 в повній мірі підтверджуються звукозаписами телефонних розмов із адвокатом 1 які він випадково записав на диктофон, вмонтований в його мобільний телефон.

Пояснення ОСОБИ 1 є послідовними та обґрунтованими. Будь-яких об’єктивних підстав, які б вказували на наявність у нього причин обмовити адвоката 1 не встановлено. Не називає таких причин і сам адвокат 1.

Дисциплінарна палата приймає до уваги звукозапис розмов, наданий скаржником, виходячи із наступного.

Згідно із п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право подавати докази на підтвердження своїх доводів.

Дисциплінарна палата зважає на те, що правові позиції щодо оцінки допустимості доказів у кримінальному судочинстві, яке представляє собою найбільш суворі вимоги до доведеності вини особи у вчиненні правопорушення, сформульовані у рішенні Конституційного Суду України у справі № 12-рп/2011.за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року, в п. 3.4 якого зазначеного, що Конституційний Суд України .виходить з того, що фактичні дані про скоєння злочину чи підготовку до нього можуть бути одержані не тільки в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноважених на це осіб, а й випадково зафіксовані фізичними особами, які здійснювали власні (приватні) фото-, кіно-, відео-, звукозаписи, або відеокамерами спостереження, розташованими як у приміщеннях, так і ззовні. При оцінюванні на предмет допустимості як доказів у кримінальній справі фактичних даних, що містять інформацію про скоєння злочину чи підготовку до нього та" подані в порядку, передбаченому частиною другою статті 66 Кодексу, необхідно враховувати ініціативний або ситуативний (випадковий) характер дій фізичних або юридичних осіб, їх мету та цілеспрямованість при фіксуванні зазначених даних.

Оцінюючи звукозаписи розмов, наданих скаржником, дисциплінарна палата враховує їх ситуативний характер, мету і цілеспрямованість, не пов'язану із документуванням діяльності адвоката 1 і тому вважає, що будь-які конституційні права і свободи адвоката 1 при їх здійсненні порушені не були, а тому надані ОСОБОЮ 1 звукозаписи розмов є допустимими доказами у дисциплінарній справі, які повністю узгоджуються із письмовими та усними поясненнями скаржника.

Прослухавши аудіо записи розмов, усі присутні поза всяким сумнівом упізнали співрозмовників, переконались у обгрунтованості скарги ОСОБИ 1, оскільки наявні у нього звукозаписи є розмовами саме адвоката 1 з одного боку, а ОСОБИ 1 - з іншого. В даних розмовах адвокат 1 на вимогу ОСОБИ 1 повернути йому безпідставно отриманий гонорар пояснює, що отримані у ОСОБИ 1 кошти він передав посадовій особі правоохоронних органів в якості хабара для вирішення питання ОСОБИ 1.

Щодо самого договору про надання правової допомоги, то палата вважає його таким, що укладений про людське око, оскільки його положення не містять вказівок ні на конкретне кримінальне провадження в якому ОСОБА 1 потребував би правової допомоги, ні на процесуальний статус клієнта. Крім того, з пояснень адвоката 1 слідує, що жодних дій на виконання умов договору на захист інтересів свого клієнта він не виконував, ні договір, ні ордер нікому не надавав, жодних процесуальних документів не готував.

Розглянувши скаргу ОСОБИ 2 на дії адвоката 1 встановлено, що 19 грудня 2013 року Летичівський районний суд Хмельницької області у складі головуючого судді Курнос О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів справу по обвинуваченню ОСОБИ 2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, визнав його винним за ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 209 ч.І КК України і призначив покарання: по ст. 191 ч.5 КК України - 8 років позбавлення волі. На вирок Летичівського районного суду Хмельницької області від 19 грудня 2013 року ОСОБОЮ 2 подана апеляційна скарга.

Через декілька днів після проголошення вироку до ОСОБИ 2 звернувся адвокат засудженого ОСОБИ 3 адвокат 1 та запропонував йому допомогу для позитивного вирішення його справи у апеляційному суді і зазначив що для цього йому терміново потрібні кошти. При цьому адвокат 1 договору про правову допомогу із ОСОБОЮ 2 не укладав, з адвокатом 2 який надавав правову допомогу ОСОБІ 2 адвокат 1 правових позицій не узгоджував, що розцінюється як намагання організації підкупу суддів Апеляційного суду Хмельницької області.

В двадцятих числах грудня 2013 року ОСОБА 2 на вимогу адвоката 1 передав останньому кошти в сумі 7 тис. дол. США.

Після того, як до ОСОБИ 2 надійшло повідомлення про призначення слухання справи апеляційним судом Хмельницької області він звернувся до адвоката 1 і попросив повідомити, які дії він вчинив для захисту прав та інтересів ОСОБИ 2, але адвокат не зміг йому пояснити куди були витрачені кошти.

ОСОБА 2 вважає, що адвокат 1, своїми діями виманив в нього кошти для власних потреб і ніяких дій на його користь він не робив і робити не збирається. Скаржник звернувся до нього про повернення вищеозначених коштів. Та адвокат 1 почав уникати зустрічей з ОСОБО 2 і гроші відмовляється повертати.

На підставі вище викладеного, скаржник просить порушити відносно адвоката 1 дисциплінарне провадження та анулювати свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності, з наступним виключенням з єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокату 1 надано копію скарги ОСОБИ 2 та запропоновано надати письмове пояснення по суті порушених питань.

Не заперечуючи фактів знайомства з ОСОБОю 2, отримання грошових коштів у заявника та доводів викладених у скарзі надати будь-які пояснення по даній справі адвокат 1 відмовився.

З пояснень скаржника, наданих ним членам дисциплінарної палати на засіданні КДК адвокатури Хмельницької області вбачається, що будь-яких об’єктивних підстав, які б вказували на наявність у нього причин обмовити адвоката 1 не має. Не називає таких причин і сам адвокат 1.

Доводи скаржника також підтверджуються письмовими поясненнями адвоката 2, який захищав інтереси ОСОБИ 2 в суді першої інстанції та ОСОБИ 4, який в вищеозначеній кримінальній справі є також засудженим.

Надані пояснення підтверджують те, що адвокат 1 достовірно знаючи, що між його клієнтом та ОСОБОЮ 2 у процесі має місце конфлікт інтересів і згідно свого процесуального становища він не має права одночасно надавати допомогу ОСОБІ 3 та ОСОБІ 2, все ж таки витребував у останнього кошти в сумі 7 тис. дол. США нібито для надання йому допомоги.

Пояснення ОСОБИ 2 є послідовними та обгрунтованими. Будь-яких об’єктивних підстав, які б вказували на наявність у нього причин обмовити адвоката 1 не встановлено. Не називає таких причин і сам адвокат 1.

Згідно із п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право подавати докази на підтвердження своїх доводів.

Згідно вимог п.7 ч.1 ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.

Згідно вимог п.п. 2,3 ст.45. Правил адвокатської етики:

-  Адвокат повинен уникати позапроцесуального спілкування по суті справи, що є предметом судового розгляду, з учасниками провадження, які не є його клієнтами, і має здійснювати .таке лише у формах та з метою, що не суперечить чинному законодавству та цим Правилам і лише у випадках, коли це є необхідним для належного виконання доручення;

-  Адвокат має поважати процесуальні права адвоката, що представляє іншу сторону, і не вдаватись до дій, які грубо порушують останні;

0 Згідно вимог п. 4. ст. 52 Правил адвокатської етики адвокат не повинен допускати спілкування з клієнтом іншого адвоката без згоди останнього з приводу доручення, яке їм виконується.

Отже, під час розгляду дисциплінарних справ за скаргами ОСОБИ 1 та ОСОБИ 2 підтверджено, що своїми діями адвокат 1 порушив Присягу адвоката України, яка зобов'язує адвоката дотримуватись законності та принципів верховенства права, грубо порушив вимоги ст.7,8,9,45,52 Правил адвокатської етики, вчинив дисциплінарні проступки, передбачені п.п 2,3,7 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Діями адвоката 1 заподіяна значна шкода інтересам адвокатури України, оскільки вчинене істотно підриває її авторитет, знищує повагу до статусу адвоката, створює в суспільстві негативне уявлення про адвокатуру Хмельниччини та її органи самоврядування.

Враховуючи спосіб, обставини вчинення проступку, його тяжкість та наслідки керуючись ст.41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата

 

 

ВИРІШИЛА

 

 

         1. Притягнути адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

 

          2. Копію рішення надіслати адвокату 1 та Раді адвокатів Хмельницької області.

 

          3. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії.

 

 

              Голова КДКА Хмельницької області                                                       В.Б. Прядун

 

 

             Голова дисциплінарної палати КДКА

             Хмельницької області                                                                                 Н.В. Свірневська

 

 

             Секретар дисциплінарної палати

             КДКА Хмельницької області                                                                     О.Т. Тарадай